Главная

Новости

О журнале

Номера журнала

Условия публикации

Условия оплаты

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА

BALTIC JOURNAL

Коллективные монографии


Скидки

Сотрудничество

Полезные материалы

Отзывы наших авторов

Контакты

Материалы журнала «Молодий вчений» №3 (43) март 2017г.

1. Физико-математические наукиДехтярук О. М. , Чикрій А. О. Про метод розв’язуючих функцій в ігрових задачах динаміки

2. Химические наукиЦибенко М. Ю. , Дорогань Н. О. , Черняк Л. П. Фазовий склад цементного клінкеру при використанні різновидів глинистої сировини

3. Биологические наукиБондарчук О. П. , Рахметов Д. Б. Морфологобіологічні особливості насіння рослин видів роду Astragalus L. (Fabaceae) інтродукованих в національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України

Дичко О. А. , Шаповалов С. О. , Мельник І. М. Вплив поетапного комплексу реабілітаційного фізичного виховання на абсолютну і відносну кількість основних популяцій імунокомпетентних клітин периферичної крові дітей віком 7-10 років з патологією зору

Марченко Д. Г. , Філімонова Л. А. Характеристика щільності упаковки міофибрил і якісних змін ультраструктури шлуночкового міокарда ембріона щурів протягом 14-ї-18-ї доби пренатального онтогенезу у нормі та після дії алкоголю

Сівко Г. І. , Швець І. О. Дослідження вмісту біологічно активних речовин та седативні властивості Calendula officinalis

4. Геологические науки
5. Технические наукиБабіч О. В. , Шейна І. О. Обгрунтування використання безглютенового вівсяного борошна у приготуванні пісочного печива для людей хворих на целіакію

Губар Ю. П. , Хавар Ю. С. , Сай В. М. , Винарчик Л. В. Застосування геоінформаційних технологій для кадастру та оцінки нерухомості

Дмитриева Н. В. , Калачик С. А. Технико-экономическое обоснование применения термопрофиля ЛСТК как энергоэффективного конструктивно-технологического решения

Доля К. В. , Бугаев И. С. Моделирование транспортных корреспонденций

Копитков Д. М. , Вдовиченко В. О. Evaluation of urban passenger transportation operational efficiency in terms of socio-technical approach

Половинка Э. М. , Слободянюк Н. В. Скоростные характеристики системы топливоподачи судового среднеоборотного дизеля на переменных режимах

Протасов С. Ю. Побудова діагностичних моделей структур з активним опором

Соколова О. Є. , Борець І. В. , Шевченко Ю. В. Перспективи запровадження «зелених технологій» на авіаційному транспорті України

Трембус І. В. , Савченко С. С. , Сиротюк С. В. Одержання солом`яної целюлози для хімічної переробки

Трофимова Л. Е. Методологические аспекты исследования процессов структурообразования композитов

Трубачев С. І. , Колодежний В. А. Розрахунок багатошарових фотоелектричних модулів сонячних батарей

Чудик І. І. , Токарук В. В. , Щуцький В. І. Удосконалений підхід до проектування і вибору конструкції бурильної колони з врахуванням енергоефективності

Швед М. П. , Швед Д. М. , Бояркін О. О. Розплавлювач-гомогенізатор розплавів полімерів на базі дискового екструдера

Швед М. П. , Швед Д. М. , Кеба О. В. Визначення довжини завантажувально-пластикувальної зони дискового екструдера при каскадній екструзії

6. Сельскохозяйственные наукиКорхова М. М. , Льовкіна А. В. Перспективи вирощування пшениці спельти на Півдні України

7. Исторические наукиБезлуцька О. П. Й. К. Пачоський як один із фундаторів фітосоціології

Візітів Ю. М. Пластове життя у вирі воєнних реалій (за матеріалами журналу «Пластовий шлях»)

Зінкевич Р. Д. Українсько-польська-радянська війна 1920 р.: С. Петлюра і Ю. Пілсудський

Логвинюк Т. В. Великі винахідники України, які зробили величезний внесок в авіаційну та ракетно-космічну галузі

Макаревич А. С. Вакфи як елемент соціальної політики в Османській імперії

Рєпін І. В. , Феденко О. В. Оперативне планування наступу військ Південно-Західного напряму Червоної армії у районі Харкова (квітень-травень 1942 р.)

Токаленко П. О. Події Першої російської революції у південній Україні на матеріалах Державного архіву Миколаївської області

Чорній Г. В. Діяльність жіночих рад Львівщини в середині 1940-х – першій половині 1950-х рр.

8. Экономические наукиБашук В. В. Теоретико-методологічні основи розвитку глобального ринку генетично модифікованих продуктів

Безус Р. М. , Білоткач О. В. Особливості інвестиційного забезпечення розвитку органічного агровиробництва в Україні

Бикова О. В. , Марченко О. В. Оцінка ефективності кредитної політики банку

Борейко П. С. , Герасимяк Н. В. Аналітичне дослідження особливостей формування та реалізації комплексу маркетингових засобів підприємства на ринку бутильованої питної води

Васільєва Л. М. , Шатравко А. В. Організація і методика контролю поточних біологічних активів тваринництва

Вірченко В. В. , Лобова О. М. Теоретичні основи управління ризиками підприємства при здійсненні транзакцій

Временко Л. В. , Шаталов О. В. Сучасний стан ринку автотранспортного страхування в Україні

Горда М. В. , Зелінська Г. О. Інтелектуальна міграція: проблеми та шляхи їх вирішення в Українi

Городецька Т. Е. , Сендецький О. С. Автоматичні механізми сучасної фіскальної політики України

Григораш Т. Ф. , Проценко К. В. , Стовбун А. О. Ефективність функціонування фондового ринку в Україні

Гринчишин Я. М. , Прокопюк А. В. Стан та перспективи розвитку страхового ринку України

Гринь С. О. , Ірклієнко Ю. С. , Мананкова В. Л. Пасивні будинки - активний внесок в майбутнє планети

Гринюк Н. А. Корпоративні підприємства: сутність та особливості

Грінченко О. В. Сутність та складові механізму ефективного розвитку виробничих підприємств

Дахнова О. Є. , Зайцева Ю. А. Застосування економіко-математичних методів для оптимізації бюджетних видатків на охорону здоров’я

Дєєва Н. Е. , Ярошевська О. В. Фондові механізми управління державними корпоративними правами в економіці України

Дзівінська Ю. О. , Ярема Б. П. Сучасний стан та перспективи оподаткування прибутку підприємств в Україні

Єршова Н. Ю. Розвиток теоретико-методологічних основ стратегічного управлінського обліку з позицій різних концепцій та теорій фірми

Заволока Л. О. , Вербицька К. С. , Малоок І. А. Тенденції розвитку банкострахування в Україні

Іващенко М. В. Актуальні питання сучасного стану та перспектив України на глобальних сировинних ринках

Карпова І. В. Ринок землі в Україні як чинник розвитку іпотечного кредитування аграрного сектору економіки

Кафка С. М. Капітал: бухгалтерський підхід

Кіщак І. Т. , Корнєва Н. О. , Слюсаренко А. В. Проблеми векторного розвитку України

Колоскова Г. М. , Дворнікова Г. О. Управління товарообігом у роздрібній мережі за терміном придатності продукту

Коновалова О. О. , Лук’янова В. А. Шляхи підвищення ефективності діяльності будівельного підприємства

Коцкулич Т. Я. Дослідження питань подальшої оцінки активів, визнання витрат та доходів у процесі здійснення дослідно-промислової розробки родовищ нафти і газу

Кравченко О. О. Динаміка банкрутства підприємств та рівень безробіття

Кривов`язюк І. В. Концепт створення регіональних студій підприємницької майстерності

Кудрицька Ж. В. Моделювання в управлінні відновлювальними процесами АПК

Кузьмінов С. В. , Пархуць Є. Д. Формування торгівельної стратегії на ринку Форекс на основі статистичного аналізу

Курок О. О. Формування професійної компетентності майбутніх економістів

Ливдар М. В. , Макар О. П. , Чубка О. М. Проблеми та напрями організації міжбюджетних відносин в контексті підтримки соціально-економічного розвитку регіонів

Лизунова О. М. Управління енергетичною складовою металургійного підприємства

Ліганенко К. В. Креативний підхід до проведення рекламної кампанії підприємства

Майборода О. Є. , Косарєва І. П. , Каранда О. М. Концептуальні засади управління платоспроможністю підприємства

Марченко О. В. , Килипко К. Г. Фінансовий механізм факторингових операцій банку: аналіз ключових аспектів

Морозова Л. П. , Слободянюк В. Ю. , Олійник Б. І. Захист прав інтелектуальної власності в Україні та шляхи їх подолання

Мурзабулатова О. В. Удосконалення організаційно-економічного забезпечення державно-корпоративного партнерства в системі управління ДКП

Ніколаєва О. Г. , Мощенський В. О. Трендовий та регресійний аналіз попиту на легкові автомобілі в Україні

Пенкіна Н. М. , Татар Л. В. , Смольнякова Н. М. , Татар О. С. Економічна ефективність виробництва пива та слабоалкогольних напоїв із додаванням рослинної сировини

Сальникова Т. В. , Колєснік Є. О. , Сіліна І. С. Ринок землі: чи готова Україна до нього та які наслідки несе зняття мораторію

Сапрун Г. Г. Розробка моделі управління конкурентоспроможністю експортно-орієнтованих підприємств

Смачило Т. В. , Олеха Д. І. Інтеррегіональні схеми сучасних міжнародних взаємодій: перспективи участі України

Смолінська С. Д. , Черевайко Б. А. Напрями розвитку підприємств України на інноваційній основі

Солоділова К. В. , Шафранова О. В. Сучасний стан кредитування в Україні

Табінський В. А. , Телятник В. М. , Сімон А. П. Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні

Тарасович Л. В. Маркетингова політика сільськогосподарських підприємств як інструмент їх економічного зростання

Твердь О. В. Проблеми залучення інвестицій в житлово-комунальне господарство та шляхи їх подолання

Тулуш Л. Д. , Скітецька І. М. Оподаткування прибутку підприємств: практика застосування в Україні

Турчак В. В. Формування стратегії міжнародної діяльності підприємства

Уланчук В. С. , Жарун О. В. , Соколюк С. Ю. , Ткачук С. П. Розвиток органічного виробництва в Україні

Федоронько Н. І. , Ковальчук Н. О. Особливості сучасного становища ринку послуг України

Худолій Ю. С. , Василенко О. О. Напрями модернізації нафтогазового комплексу України через управління цінними паперами

Чеснокова Н. В. Предпосылки оптимизации кадрового состава предприятия почтовой связи

Чуприна Л. В. , Шайтер М. А. Деякі аспекти управління дебіторською заборгованістю

Юдіна С. В. , Ганзюк С. М. , Шкарупа К. А. Особливості виконання економічних нормативів НБУ комерційними банками

Юрій Е. О. , Шинкарюк О. О. Діяльність системних банків України в кризових умовах

9. Философские наукиАвер`янова Н. М. Гібридна війна: російсько-українське протистояння

Бутко Ю. Л. Філософія даосизму в контексті трансгресійних перетворень в сучасній Україні

Кравченко Т. О. Технології, які змінюють суспільство. Суспільство, що трансформує етику (філософський аналіз)

Мацнєва Є. А. Специфіка соціально-філософського аналізу білінгвізму як феномену соціальної дійсності

Степанов А. О. Плюралізм змісту феномену самотності

10. Филологические наукиБасюк И. В. , Буженко-Босая С. Н. Эвфония в сказках Р. Киплинга

Гавриш І. П. Постать М. Цуканової в оцінці критиків та літературознавців

Гаценко І. О. Мовна картина світу в жанрі загадки

Гетман Ю. С. В кругу Ф. Достоевского: Д. В. Аверкиев

Гургула О. Б. , Мельник В. Д. Тексти науково-технічного стилю у перекладацькому аспекті

Довбня Л. Е. , Главацька Л. І. Специфіка семантико-трансформаційних процесів в історії українських дієслів на позначення станів спокою

Дубенко О. Ю. The genre of official-business letter in a comparative stylistic aspect (English-Ukrainian parallels)

Коца Р. О. Складнонульсуфіксальні прикметники у давньоукраїнській мові

Мироненко О. В. «Языкъ есть вмѣстѣ путь сознанія эстетическихъ и нравственныхъ идеаловъ» (епістолярна спадщина О. Потебні)

Новак Є. Г. Категоризація символів у збірці «Хвала життю» Макса Ельскампа

Опрелянська А. О. Андрогінність хатніх духів: специфіка ґендеру в образі хатника, домовика

Панасенко Є. О. Місце особових займенників у контексті загального мовознавства

Пукаляк М. В. , Сорока Л. Т. Фактори успішного засвоєння студентами граматики в процесі вивчення англійської мови

Тєлкова О. В. Національно-культурна специфіка іспанських фразеологічних одиниць з гастрономічним компонентом

11. Географические наукиПоручинська І. В. Передумови впровадження «зеленої» логістики на автомобільному та залізничному транспорті Волинської області

Рехин Д. В. Методы определения видимости в авиации

Сопочкіна О. В. , Покась Л. А. Формування предметної компетентності в позакласній роботі з географії

12. Юридические наукиАганіна А. О. Особливості правового регулювання оподаткування прибутку підприємств в контексті трансфертного ціноутворення

Бабич В. А. , Мостович Ю. С. Провадження у справах щодо продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів неповнолітнім особам

Бабич В. А. , Сидорчук В. О. Адміністративно-правове регулювання децентралізації місцевого самоврядування в Україні

Давиденко Л. М. Challenges to international maritime law after annexation of Crimea

Добренька Н. В. Проблеми на шляху реалізації права на працевлаштування особами з особливими потребами

Марченко В. Ю. Електронне декларування майнового стану чиновників в країнах Європи через призму типів інформаційного суспільства

Панченко О. В. , Проскура Т. Б. Кодифікація екологічного законодавства: світовий досвід та українські перспективи

Плюта О. А. Вплив моди на категорію договору

Репецька М. О. Правове забезпечення надання адміністративних послуг в електронній формі: проблемні аспекти

Соларьова Д. В. Проблема визначення початкового моменту життя людини та її значення для кримінального та медичного законодавства

Тесленко В. М. Взаємодія міжнародного й внутрішньодержавного права в аспекті українського законодавства

Шванська А. О. , Горбій К. О. Особливості правового статусу прокурора у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру

13. Педагогические наукиHodorcă R. M. The reeducation of flat foot in a batch of preschoolers in the county of Iasi

Maria D. C. , Raluca G. . Screening and prophylaxis in children from urban and rural environment: 6-12 year old

Бабій Я. А. Вимоги до сучасного уроку фізичної культури в початковій школі згідно нової програми за державним стандартом

Балацька Л. В. Рівень теоретичних знань з олімпійської освіти студентів напрямку підготовки «Фізичне виховання» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Батрак Т. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів зарубіжної літератури до позанавчальної діяльності в школі

Безкоровайна Л. В. Критерії ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах

Бермудес Д. В. , Лоза Т. О. Професійно-педагогічна діяльність учителів фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах

Бєлєнька Г. В. Підготовка фахівців для дошкільної галузі: стратегія змін

Васкан І. Г. Стан та перспективи вдосконалення спеціально організованої рухової активності учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

Вертугіна В. М. Інклюзивна освіта дітей дошкільного віку

Волинець К. І. Історичні домінанти виховання підростаючого покоління в українців

Волинець Ю. О. Навчання на засадах дослідження як запит соціуму і ознака сучасності професійної підготовки педагога

Гаращенко Л. В. Забезпечення здоров’язбережувального характеру фізичного виховання дітей дошкільного віку: пошук механізмів

Гатеж Н. В. Особливості виховання естетичної культури учнів загальноосвітнього навчального закладу

Голота Н. М. Ознайомлення з простором та часом як передумова розвитку творчості в дошкільному дитинстві

Горун Ю. М. Професійно орієнтовані інтернет-ресурси та їхня класифікація

Гуменюк І. М. , Клюс Л. Р. Діалогічний дискурс у контексті сучасної лінгвістики та лінгводидактики

Данило С. М. , Данило М. Г. Особливості професійно-педагогічної діяльності учителя фізичної культури і його готовність до роботи з фізичного виховання

Данієлян А. . Навчальна праця як засіб формування у майбутніх педагогів ціннісного ставлення до професії

Дарійчук С. В. Тіловиховна тематика на сторінках буковинських православних календарів (ІІ половина ХІХ – початок ХХ століття)

Деренько В. М. Літературна творчість Іллі Киріяка – найвище досягнення українського художнього слова в Канаді

Деяк М. Ю. Основні фактори розвитку навичок ділового письма в студентів економістів при викладанні англійської мови із залученням інтерактивних методів

Дудіцька С. П. Базовий компонент дошкільної освіти як основа фізичного розвитку та виховання дітей в дошкільних навчальних закладах

Іваненко О. А. Ефективні умови активізації художньо-творчого розвитку дітей дошкільного віку в процесі музичних занять

Іконнікова М. В. Професійна підготовка філологів у контексті лінгвістичної глобалізації

Каблов А. В. , Любомирська О. О. Ігрові інтерактивні методи як важливий інструмент формування професійної компетентності студентів з дисципліни «Інформатика»

Карнаухова А. В. Формування читацької культури сучасного вихователя

Киселиця О. М. , Богданюк А. М. Діагностика рівня знань батьків і вихователів щодо особливостей організації здорового способу життя у дошкільному навчальному закладі та сім’ї

Коваленко О. В. Вимоги суспільства до особистості вихователя дітей дошкільного віку

Кожокар М. В. Аспекти трансформації напрямів діяльності молодіжних товариств у нові студентські організації (Буковина, міжвоєнний період)

Козік Н. М. , Стратійчук Н. А. , Пилип Г. М. , Логуш Л. Г. Дослідження особливостей харчування студентів вищої школи як складової способу життя

Козлітін Д. О. , Матющенко І. І. Медіа середовища сучасного дошкільника та роль майбутнього педагога у ньому

Козубовська І. В. , Булеза Б. Я. Медико-соціальна робота з дітьми групи ризику у Великій Британії

Козубовський Р. В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до профілактичної роботи з молоддю

Кондратюк С. Г. Шляхи розвитку мовленнєвої компетентності майбутнього працівника сфери дошкільної освіти

Кошура А. В. , Бражанюк А. О. Концептуальні засади розвитку фізичного виховання в системі вищої освіти Польщі

Кравець Н. П. , Палагнюк О. І. Формування почуття патріотизму в розумово відсталих семикласників на уроках української літератури

Кравець Н. П. , Продан М. М. Сформованість технічної складової навички читання у розумово відсталих учнів третього класу

Кравчина Т. В. Класифікація міжнародних іспитів та сертифікатів з англійської мови

Красюк Л. В. Роль моделювання педагогічних ситуацій у професійній підготовці вчителя-класовода

Криштанович С. В. Формування у майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту готовності до професійної діяльності

Куземко Л. В. Проблема формування у майбутніх педагогів критичного мислення та здатності вирішувати проблеми

Курнишев Ю. А. , Палагнюк Т. В. Використання профілактично-коригувальної програми для дітей, що мають відхилення у стані здоров’я

Леоненко А. В. , Красілов А. Д. Застосування інноваційних технологій у фізичному вихованні дітей та молоді

Лещенко Г. А. До питання професійної підготовки майбутніх фахівців

Ліннік О. О. Формування суб’єктної позиції майбутнього педагога

Ліннік О. О. , Барна Х. В. Дитяча субкультура у світі дорослих цінностей

Літіченко О. Д. Трудове виховання дітей дошкільного віку на сторінках педагогічних журналів

Луканьова С. М. , Бойчук Р. Р. , Селіверстов С. І. , Лютик М. Д. Формування культури здоров’язбереження як світоглядної орієнтації студентів ВНЗ в умовах ком’ютерізації навчання

Луценко В. І. , Бондаренко Л. В. , Луценко О. В. Nowoczesne tendencje wprowadzenia nauczania elektronicznego w uczelniach wyższych

Мальцева Т. Ю. Педагогічні умови впровадження інклюзивних практик в діяльність дошкільних навчальних закладів

Машовець М. А. Лідерство-служіння як професійна компетентність дошкільного педагога

Мельник Н. І. Аналіз сучасних досліджень з питань професійної підготовки дошкільних педагогів у європейському освітньому просторі

Молчанова В. В. Метод проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів початкової школи: теоретичне обґрунтування етапів та різновидів

Новоселецька І. Е. Вплив мистецтва на розвиток художньо-творчих здібностей дітей п’ятого року життя в початкових мистецьких навчальних закладах

Осадча О. Я. Історико-педагогічні концепти розвитку електронної освіти у контексті підготовки майбутніх педагогів

Палінчак В. М. Сучасні підходи до професійної підготовки менеджерів в США

Повідайчик О. С. Зарубіжний досвід науково-дослідницької підготовки майбутніх соціальних працівників у вищих навчальних закладах

Половіна О. А. Ранній розвиток дитини у контексті потреб соціуму та батьківських амбіцій

Полюк В. С. Структурна модель офіцера-прикордонника

Ратинська І. О. Структурно-функціональна модель формування професійної компетентності курсантів – операторів з обробки інформації та програмного забезпечення, на базі коледжу

Рейпольська О. Д. Співпраця кафедри дошкільної освіти і лабораторії дошкільної освіти і виховання щодо забезпечення науково-дослідницької діяльності

Романишин Ю. Л. Інформаційно-комунікаційні технології в інформаційному середовищі навчального процесу документознавців у технічному ВНЗ

Сай І. В. Архаїчний період педагогіки: твори Гомера та Гесіода, як відображення ідей виховання у давньогрецькому суспільстві

Сайко Х. Я. , Шаблінська Ю. В. Особливості застосування гри в системі формування лексичної компетентності дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення

Снігур О. М. Використання комп’ютерних програм у філологічній освіті

Стаднік Н. В. Формування відповідальності у майбутніх педагогів дошкільної освіти у позааудиторній діяльності

Стаєнна О. О. Підготовка майбутніх педагогів до громадянського виховання дітей дошкільного віку

Стахів М. О. Соціокультурна мобільність як складова професійної компетентності педагога

Товкач І. Є. Майбутнім педагогам про індивідуальні особливості пізнавальної активності старших дошкільників в мовленнєвій діяльності

Фролова О. О. Реалізація підготовки майбутніх судноводіїв до іншомовного професійно орієнтованого спілкування

Фурдуй С. Б. Компетентнісний підхід у вищій школі в Україні: розробка та впровадження ідей при підготовці фахівців соціономічної сфери

Ходаковская М. С. Василий Сухомлинский – пробуждение весны в жизни ребенка

Цимбрило С. М. Іноземна мова як невід’ємна складова формування професійної культури майбутніх інженерів

Черненко Г. М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування громадянської компетентності в молодших школярів

Шаповал Л. В. Дослідження семантики латинських назв рослин як важлива умова підготовки майбутнього вчителя біології

Шибецька В. В. , Кравець Н. П. Особливості розвитку усного монологічного мовлення у розумово відсталих учнів 7-го класу на уроках літератури

Штохман Л. М. Комунікативна складова у навчанні іноземної мови у ВНЗ

Ярич О. Я. Довільність як головна характеристика формування вольової поведінки дитини дошкільного віку

14. Медицинские наукиSinziana C. S. , Andrei E. S. A trial on the role of the kinetic therapy and on the importance of the body weight index in the recovery of patients diagnosed with coxarthrosis

Безруков Л. О. , Гарас М. Н. , Кухта О. Я. , Климюк Х. І. Показники запалення та гіперреактивності дихальних шляхів у дітей, хворих на тяжку бронхіальну астму фізичної напруги

Бойчук Р. Р. , Білоус В. В. , Колоскова О. К. , Білоус Т. М. , Гнатюк М. Г. , Микалюк Л. В. Імунологічні показники периферичної крові у дітей, хворих на бронхіальну астму фізичної напруги

Буринюк-Глов`як Х. П. , Ортеменка Є. П. Особливості атопічного статусу хворих на бронхіальну астму дітей шкільного віку залежно від маси тіла при народженні

Вівсянник В. В. , Піддубна А. А. , Андрущишен О. В. , Вінтоняк М. О. , Проскурняк І. М. , Галиш І. В. Деякі патогенетичні механізми ефективності застосування кардіоліну у хворих на ІХС з супутньою патологією ЦД

Власова О. В. , Колюбакіна Л. В. , Стефанчук Л. М. , Мацей Т. Ю. Клінічно-анамнестичні особливості перебігу респіраторно-синтиціальної вірусної інфекції у новонароджених, які знаходилися на стаціонарному лікуванні ОДКЛ

Ехалов В. В. , Святенко Т. В. , Хоботова Н. В. , Хоботова В. К. Оптимизация усвоения лекционного материала при обучении на циклах "неотложные состояния"

Клітинська О. В. , Зорівчак Т. І. Сучасні теорії етіології та патогенезу бруксизму

Козій Т. П. Морфо-функціональні адаптаційні зміни серця спортсменів-орієнтувальників

Кривда Р. Г. Дослідження експериментальних зразків сечі, висушених на марлі, за допомогою молекулярно-генетичних методів

Мельничук І. М. , Стасюк І. Л. Особливості формування деонтологічної компетентності у професійній підготовці майбутніх бакалаврів сестринської справи

Піддубна А. А. , Вівсянник В. В. , Кіпень Н. В. , Cумарюк Б. М. , Вінтоняк М. О. , Бойко Л. Д. Механізми ефективності застосування просталаду у пацієнтів з діабетичною нефропатією

Полстяной А. О. Генетичні фактори розвитку гіперурикемії: літературний огляд

15. Фармацевтические науки
16. Ветеринарные науки
17. ИскусствоведениеКорусь О. П. Скульптор Полонського фарфорового заводу 1950-х років Віталій Горолюк

Кошова Н. М. , Форманюк Т. М. Невідома картина художника Ф. Красицького з образотворчої колекції НМІУ

Осаволюк І. В. , Іващенко А. В. Театр як складова частина дозвілля молоді в туристичній індустрії

Ткаченко В. В. Педагогічна діяльність Станіслава Павлюченка (до 80-річчя від дня народження)

Шнуренко Т. В. Деякі дослідження української традиційної сорочки

18. АрхитектураГарбар М. В. Містобудівна модель організації споруд для велосипедів в історичному міському середовищі на прикладі Контрактової площі

Іващенко А. В. , Маценко А. А. Сучасний стан та перспективи розвитку замкового туризму в Україні

19. Психологические наукиВінтюк Ю. В. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахових психологів

Івачевська О. В. Основні репродуктивні мотиви молодих жінок в Україні

Ічанська О. М. Особливості саморозкриття молодших підлітків у віртуальному та реальному спілкуванні

Коренєва Ю. П. Психологічні особливості перебігу вагітності у пізньому репродуктивному віці: емпіричний ракурс

Король Л. В. Причини формування нарцисичної особистості

Левицька І. М. , Попіль М. І. Вплив образу фізичного "Я" на самоставлення та розвиток особистості у ранньому юнацькому віці

Мазай Л. Ю. Соціально-психологічні стереотипи у ставленні до людей з інвалідінстю

Турчин О. В. Використання засобів невербального спілкування в процесі викладання іноземної мови

Шевченко О. М. , Талько О. Б. Психолого-культурологічні аспекти вживання ненормативної лексики у молодіжному середовищі

Яновська Т. А. Особливості розвитку психологічної готовності до професійної діяльності студентів

Ярослав Л. О. Готовність студентів до суб’єкт-суб’єктної педагогічної взаємодії як основа конструктивного вирішення педагогічних конфліктів

20. Военные науки
21. Национальная безопасность
22. Социологические наукиВалькова А. І. Можливості здійснення громадського контролю на сучасному етапі розвитку України: огляд нормативно-правової бази

Матрос О. О. Публічні лекції Івана Васильовича Лучицького як один із аспектів соціальної роботи в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ століття

23. Политические наукиДунаєва Л. М. Теоретичні та методологічні підходи до дослідження співвідношення влади та самоврядування у сучасному політико-правовому просторі

24. Физическое воспитание и спортAlbu A. . , Onose I. . Evaluation of time granted for exercise and dietary habits to a group of students in Iaşi-pilot study

Beatrice A. . , Iacob M. R. Considerations on psychomotor education: perceptual-motor behaviors

Cebanu S. . Public health measures in prevention of diseases among young athletes from the Republic of Moldova

Moraru C. . Conceptual delimitations regarding school show choreography

Onesim F. . , Păcuraru A. . The impact of the methods that resides from video/biomechanical analysis on «top service» in the game of volleyball (junior II)

Petrariu I. . Study regarding sports training influence of the somatic and functional development on children in elementary school

Бейгул І. О. , Тонконог В. М. , Шишкіна О. М. Динаміка показників фізичного розвитку та психоемоційного стану студенток волейболісток

Борисова Ю. Ю. , Шкарупіло П. О. , Лиходій О. О. Аналіз засобів капоейри та особливості їх використання під час оздоровчих занять

Бугаевский К. А. , Черепок А. А. , Волох Н. Г. Исследование ряда психологических показателей у спортсменок, занимающихся атлетизмом

Вілігорський О. М. Особливості суддівської діяльності у вільній боротьбі

Власюк О. О. , Федоряка А. В. , Грушко О. А. Розвиток гнучкості та координаційних здібностей дівчаток 5–6 років, які займаються гімнастикою в оздоровчих групах

Власюк О. О. , Федоряка А. В. , Целуйко Є. В. Порівняльний аналіз розвитку гнучкості у дівчаток 7-8 років, що займаються художньою гімнастикою оздоровчої спрямованості і класичним танцем

Гакман А. В. , Байдюк М. Ю. Мотиваційні чинники рекреаційно-оздоровчої діяльності людей похилого віку

Гакман А. В. , Крушельницький Б. М. Стан реалізації олімпійської освіти у навчально-виховному процесі (на прикладі міста Чернівці)

Галаманжук Л. Л. , Єдинак Г. А. , Балацька Л. В. , Кубай Г. В. Динаміка показників фізичного стану дітей у період 3–6 років

Галан Я. П. Використання сучасних форм навчання спортивному орієнтуванню на уроках фізичної культури в школі

Галан Я. П. Педагогічні умови формування знань з олімпійської освіти у дитячих дошкільних навчальних закладах

Гвоздецька С. В. , Волчек І. А. Розвиток координаційних здібностей дівчат 11 років на секційних заняттях з баскетболу

Гета А. В. Ефективність використання засобів плавання для підвищення емоційного стану студентів із міопією в умовах корекції

Гладощук О. Г. Професійно-прикладна фізична підготовка як складова в формуванні компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів

Гнесь Н. О. Організаційне забезпечення фізичного виховання в народних школах Буковини другої половини ХІХ століття

Гончерюк М. А. , Фоменко Л. А. , Петричук П. А. Сьогодення олімпійської освіти у навчальному процесі з підготовки фахівців фізичної культури та спорту

Городинський С. І. , Ібрагімова Л. С. Особливості впровадження олімпійської освіти у навчальний процес в Україні

Горюк П. І. Особливості харчування як засобу відновлення у панкратіоні

Григоришина Т. Б. Основні тенденції функціонування спортивного руху на Північній Буковині (1918-1940 роки)

Гусак В. В. , Палічук Ю. І. Дослідження впливу медико-біологічних засобів відновлення на організм легкоатлетів

Гуцул Н. З. Дослідження рівня реакції антиціпації у кваліфікованих кікбоксерів індивідуальних стилів ведення бою

Данелюк А. К. Наукові підходи до вивчення екстремальних ситуацій в спортивно-туристичній діяльності особистості

Доцюк Л. Г. , Гауряк О. Д. Використання адаптивної фізичної культури для корекції фізичного розвитку школярів з порушенням слуху

Євстратов П. І. Особливості показників індексу маси тіла у школярів 1-4 класів сільської місцевості різних районів Чернівецької області

Зорій Я. Б. , Шпанко М. А. Особливості професійно-особистісної фізичної підготовки майбутніх офіцерів запасу у вищих навчальних закладах України

Кашуба В. А. , Дудко М. В. , Мартынюк О. А. Использование информационно-коммуникационного вектора в процессе занятий оздоровительным фитнесом

Клюс О. А. , Скавронський О. П. Визначення і врахування інтересів молодших школярів до рухової активності в процесі фізичного виховання

Круцевич Т. Ю. , Захарченко М. О. , Марченко О. Ю. Врахування гендерного підходу в процесі занять з фізичного виховання учнівської молоді

Курилюк Ю. І. Значення фізичної активності у формуванні професійного довголіття майбутніх педагогів

Лоза Т. О. Важливість та ефективність дій гнучкісних вправ на організм жінок зрілого віку

Лясота Т. І. , Левицька О. М. Інноваційні технології в системі фізичного виховання студентів

Медвідь А. М. Фізична підготовка як важливий фактор підвищення рівня арбітражу у футзалі

Мединський С. В. , Ківерник О. В. Використання досвіду США з організації оздоровчої рухової активності в Україні

Молдован А. Д. Проблеми підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та спорту до професійної діяльності у вищих навчальних закладах

Мосейчук Ю. Ю. , Мороз О. О. Вплив рекреаційно-оздоровчих занять по системі хатха-йоги на показники фізичного та психоемоційного стану жінок першого періоду зрілого віку

Мужичок В. О. , Слобожанінов П. А. Профілактика та попередження травматизму в фізкультурній та спортивній діяльності студентів ВНЗ

Наконечний І. Ю. Взаємозв’язок спеціальної фізичної підготовки та психологічного супроводу в багаторічній підготовці висококваліфікованих спортсменів з панкратіону

Ніколайчук О. П. Нормативно-правове забезпечення фізичного виховання та масового спорту школярів та студентської молоді сучасної Румунії

Первухіна С. М. , Курка І. В. Особливості застосування допоміжних технологій як інструментальної основи у підготовці фахівців фізичної культури в умовах сьогодення

Пилип Г. М. , Куковська І. Л. , Стратійчук Н. А. , Козік Н. М. , Логуш Л. Г. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/3.1/60.pdf

Романів Л. В. , Іванушко Я. Г. , Пішак О. В. Вивчення процесів формування мотивації культури і безпеки і здоров`я в процесі професійної підготовки студентів

Романів Л. В. , Пішак О. В. , Бойчук Р. Р. Культура безпеки, як складова базової культури особистості

Самсутіна Н. М. Моніторинг сформованості професійних умінь та навичок майбутніх учителів фізичної культури

Скрипка І. М. , Чередніченко С. В. Застосування елементів панкратіону в процесі фізичного виховання молодших школярів

Слобожанінов А. А. Соціальна адаптація дітей із вадами слуху засобами спортивного орієнтування

Сорока В. А. , Сорока О. І. Бойовий гопак в системі фізичного виховання молоді України

Сорока О. І. , Сорока В. А. Інновації в методиці навчання базовим гімнастичним вправам на видах чоловічого багатоборства

Спесивих О. О. , Карапіщенко К. О. Визначення мотивації учнів молодшого шкільного віку до занять фізичною культурою

Стратійчук Н. А. , Козік Н. М. , Пилип Г. М. Розвиток культури здоров’я та безпеки молоді засобами рекреативних технологій

Тесліцький Ю. П. Психологічна сумісність гравців як передумова спортивного успіху у волейболі

Томенко О. А. Кількісна оцінка фізкультурної освіченості молоді

Томенко О. А. , Ісаєва О. О. Особливості курсової підготовки фітнес-тренерів, що спеціалізуються на силових напрямах фітнесу

Тумак Ю. І. , Тумак О. М. Форми та методи роботи з молоддю у громадських товариствах Буковини тіловиховного спрямування (друга половина ХІХ століття)

Хавруняк І. В. , Музика В. І. Вплив фізичної культури на формування особистісних морально-вольових якостей студентів

Циба Ю. Г. Особливості організації методики тренувань пауерліфтерів на різних етапах багаторічної спортивної підготовки

Цибанюк О. О. Історичні передумови становлення сучасної системи фізичного виховання Румунії

Цюпак Т. Є. , Цюпак Ю. Ю. , Філак Ф. Г. Вплив засобів реабілітації на кардіореспіраторну систему молодших підлітків з хронічним бронхітом

Чебан В. І. , Чебан Л. Г. Вплив санітарно-освітнього рівня студентів на їх мотивацію до здорового способу життя

Ячнюк І. О. Теоретична підготовка майбутніх учителів фізичної культури, як один з компонентів професійного становлення

Ячнюк М. Ю. , Благій О. Л. , Верцімага А. В. Теоретичні засади використання засобів активного туризму в рекреаційній діяльності студентської молоді

Ячнюк Ю. Б. , Гук О. М. Модель управління процесом навчання рухових дій в гандболі студентів факультету фізичного виховання та здоров’я людини

25. Государственное управлениеНагорна Г. О. Моніторинг та оцінювання в процесі соціального проектування

Чепелевський Ю. Л. Вплив державного регулювання на розвиток містобудівної діяльності

26. КультурологияБондарчук В. О. Переосмислення виконавської сутності майстра оперної сцени у проекції на творчі поступи Д. М. Гнатюка 70-х років

27. Социальные коммуникацииБурківська Л. Ю. Науково-практичний журнал у контексті наукової комунікації

Вацеба І. В. Удосконалення нормативно-технічної документації нафто- та газодобувної галузі

Григораш С. М. Інформаційно-аналітична компетентність – ключовий складник компетентності майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності (на прикладі дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність»)

Демчина Л. І. Сучасні тенденції галузевого інформаційного потоку нафтогазової тематики

Кліщ А. В. Релігійна публіцистика Романа Рахманного: концептуальні засади

Лаба О. В. Використання соціальних мереж у навчальному процесі

Мазіпчук І. Ю. Естетично-розважальна функція на телебаченні: досвід зарубіжних телепроектів на українському медіа ринку

Чубрей А. В. Особливості висвітлення театральної тематики на сторінках львівських видань для дітей 20–30-х років ХХ ст. (на прикладі журналу “Світ Дитини” (1919–1939))

Яремко З. М. , Шерстка А. М. Взаємозв’язок діяльності засобів масової інформації та міжнародного тероризму в умовах інформатизації суспільства

 Поиск по авторам


 Подписка на новости


НОВОСТИ
01.01.2018

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем Вас и ваших родных с Новым годом и Рождеством Христовым! Для каждого из

16.04.2017

С праздником Пасхи!

Поздравляем Вас со светлым и благословенным праздником Пасхи. Желаем, чтобы все невзгоды

01.01.2017

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем вас с Новым годом! Пусть этот год подарит всем вам радость,

Архив новостей...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2018 Научный журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика