Главная

Новости

О журнале

Номера журнала

Условия публикации

Условия оплаты

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА

BALTIC JOURNAL

Коллективные монографии


Скидки

Сотрудничество

Полезные материалы

Отзывы наших авторов

Контакты

Материалы журнала «Молодий вчений» №7 (47) июль 2017г.

1. Физико-математические науки
2. Химические наукиПанасенко Н. В. Synthesis and antimicrobial activity hybrid systems with pyrazole, oxadiazole and thiophene rings

3. Биологические наукиМальцева В. Є. Вплив свинцю на клітини кісткової та хрящової тканин (огляд літератури)

4. Геологические науки
5. Технические наукиВойцеховский В. С. Підхід до управління вантажопотоками на мережі авіаліній

Дмитрієва Н. В. , Гострик А. М. Оценка технико-экономической эффективности технологических решений гидроизоляции зданий

Дмитрієва Н. В. , Іванова Т. І. , Гострик А. М. О многокритериальном анализе технологических решений гидроизоляции известняка-ракушечника

6. Сельскохозяйственные науки
7. Исторические наукиКряжев П. В. Перші португальські розвідувальні експедиції до берегів Бразилії після її відкриття ескадрою Педру Альвареша Кабрала

Рабчун О. С. Навчальна література, видана Юзефом Завадським у типографії Віленського університету у фонді відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В.І . Вернадського

8. Экономические наукиKhalil I. . Аdvantages and disadvantages of drop-shipping

Воробйов Є. М. , Гапонова Е. О. Телемедичні технології на світовому ринку медичних послуг

Гайдаржийська О. М. , Щепіна Т. Г. , Отрошко В. П. Практичні основи аналізу та оцінки капіталу банку

Гребеннікова А. А. , Сокуренко О. О. Створення власної справи молоддю

Гросул В. А. , Калєнік К. В. Методичний інструментарій групування підприємств ресторанного господарства

Дахнова О. Є. , Білик М. Ю. Оцінка індикаторів фіскальної ефективності ПДВ в Україні

Кальченко М. М. , Щербина О. В. Макроекономічний підхід до розробки математичної моделі для підприємств сільськогосподарського призначення

Оксенюк К. І. Фінансове забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні

Оніпко Т. А. Інноваційні кластери США як фактор зростання конкурентних переваг країни

Потапова Н. О. , Брежнєва Н. К. Обліково-аналітичні аспекти стратегічного управління власним капіталом промислового підприємства

Радзієвська С. О. Regionalization and transnationalization in the formation of the global economy

Резніченко А. В. Роль менеджера та ключові компетенції в будівництві як чинники формування організаційної структури інвестиційно-будівельного підприємства

Свистун Л. А. , Пилипенко І. В. Передумови реалізації в Україні енергоефективних проектів редевелопменту житлової нерухомості

Сидорчук А. А. Механізм формування та використання фінансових ресурсів державного соціального страхування

Слюсар С. Т. , Перчук О. В. Assessing the level of organizational and economic system of suburban countryside development

Станіславский В. Г. Стагфляція в Україні, як соціально-економічний феномен

Хлибова Т. О. , Черненок К. П. Розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні

Якименко-Терещенко Н. В. , Долгунін М. Є. Система економічної безпеки підприємства

9. Философские наукиАртемчук М. Д. Трансформація права протягом ХХ століття, від раціоналізованої моралі до постмодерного протестного індивідуалізму

Бурий А. Р. Образи свободи у європейському кіномистецтві: екзистенційні мотиви. Частина І

Возняк С. В. Категоріально-методологічні засади гайдеґґерівського розуміння онтологічної ситуації людини

Лігус М. В. Поняття перформансу: соціально-філософський аспект

Тупчієнко М. Р. Єдність особистості в православній державі і сучасній Європі

10. Филологические наукиВисоцька О. Л. Психологізація образу персонажу в творах В. Вульф (на прикладі головного героя роману «Орландо»)

Гупало О. С. Образи природних стихій у романі Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара»

Зубець Н. О. Поезія Ліни Костенко для дітей як засіб втілення дитячої мовної картини світу

Карпенко С. Д. Роль психологічної школи в українських казкознавчих студіях

Кравченко В. О. Портрет доби у прозі Павла Вольвача

Крохмальна Г. І. Загальнонаукові терміни у літературознавчому тексті

Ленок М. І. «Хрещатик-плаза» Павла Вольвача як зразок постмодерністського роману в сучасній українській літературі

Лещенко А. В. Анализ интеллективных триггеров напряженности (на материале криминальных рассказов А. Кристи)

Ніколайчук А. С. , Жукова М. Ю. Вивчення сурядності й підрядності в мовознавстві 70-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст.

Пелюстка М. И. Поэтика психологизма анималистических образов в баснях Жан де Лафонтена

Петрина Х. В. Лінгвопоетичний потенціал алюзійних одиниць у функції очуднення

Рибалка І. С. , Холманських В. В. Стереотипність жіночих образів у новелах В. С. Моема

Смольницька О. О. Бойовий ідеал: тяглість традиції та її переосмислення на прикладі вибраної лірики Заходу і Сходу від XVI – XVII ст. до романтизму

Тараненко Л. І. , Горбачук О. І. Специфіка перекладу емотивних конструкцій на позначення невдоволення (на матеріалі англомовної художньої прози)

Хвіщук О. В. Прізвища жителів м. Нововолинська Волинської області з суфіксом -ин / -ін (-їн)

Шабаль К. С. Жанрова унікальність роману Юрія Щербака «Час смертохристів. Міражі 2077 року»

11. Географические науки
12. Юридические наукиБедрій М. М. Правовий звичай у сучасній правовій системі України

Веклич В. О. Стосовно спроможності теорії Г. Кельзена при дослідженні публічної політики щодо запобігання і боротьби з корупцією в Україні (з урахуванням концептуальних зауважень В. В. Гладкого)

Деревнин В. С. Завещательный отказ (легат) по законодательству Украины и некоторых европейских стран

Зінсу О. І. Роль навіювання в формуванні правової (юридично значущої) поведінки особистості

Корнієнко О. О. Правовий статус та гарантії діяльності громадськості як суб’єкта запобігання корупції

Міхальов В. О. Проблеми класифікації біологічних прав людини у світлі досягнень в галузі біології і медицини

Отчак Н. Я. , Маліцька Н. В. Процесуальний порядок та умови зупинення кримінального провадження у суді першої інстанції

Плукар В. В. , Маліцька Н. В. Слідчий суддя в Україні

Терлецький Д. С. Трансформація, інкорпорація та імплементація норм міжнародного права: теоретичний аналіз

Фелонюк Т. А. Особливості французької моделі місцевого самоврядування: досвід для України

Хмельова І. Є. Міжнародно-правове визнання республіки Косово

13. Педагогические наукиБацуровська І. В. Особливості обчислення коефіцієнта компетентності експертної комісії

Білявець С. Я. Тенденції професійної підготовки фахівців прикордонних відомств у провідних країнах Європи в ХХ-ХХІ століттях

Бреус О. Д. Шляхи формування іншомовної професійної комунікативної компетентності студентів медичних коледжів у процесі викладання англійської мови

Вінтюк Ю. В. Підготовка майбутніх фахових психологів: акмеологічий підхід

Волинець Ю. О. Дослідницькі уміння як професійна компетентність дошкільного педагога

Головатюк І. Г. Теоретичні основи застосування арт-терапії у процесі професійної підготовки фахівців

Дяченко Н. О. Сутність поняття «молодий викладач»

Жабенко О. В. Особливості професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України

Козловський Ю. М. , Носкова М. В. , Пукало М. І. Використання Компас-3D у професійній підготовці спеціаліста автотранспортного профілю

Козловський Ю. М. , Носкова М. В. , Пукало М. І. Аналіз функціональних можливостей САПР при підготовці молодших спеціалістів транспортної галузі

Мельничук І. М. Наукові підходи до формування фахової компетентності майбутніх медичних сестер у вивченні хіміко-біологічних дисциплін

Мицик Г. М. Використання ІКТ логопедом в умовах сільської місцевості

Навольська Г. І. Викладання математичних дисциплін у єзуїтських колегіях на українських землях

Нос Л. С. Сучасні підходи до професійної підготовки вчителів початкової школи в країнах Європи

Пікон К. С. Багаторівневість професійної підготовки майбутніх фахівців сестринської справи в умовах ступеневої освіти в США

Сваричевська А. П. Структурно-функціональна модель формування екологічної компетентності майбутніх офіцерів цивільного флоту засобами інтерактивних технологій

Сембрат А. Л. Особистісно орієнтована технологія виховання: теоретичний аспект функціонування

Сердюк С. І. Формування професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників в умовах розвитку позитивного іміджу прикордонного відомства

Сіненко О. О. Специфіка форм організації художньо-творчої діяльності студентського аматорського хорового колективу

Царик О. М. Особливості розвитку культури писемного мовлення учнів другої половини ХХ ст.

Чорнобрива Н. В. Особливості організації й проведення виробничої практики майбутніх фельдшерів на засадах компетентнісного підходу

Шморгун І. В. Метод проектів як найефективніша форма організації самостійної роботи учнів у процесі вивчення англійської мови

14. Медицинские науки
15. Фармацевтические науки
16. Ветеринарные науки
17. ИскусствоведениеАндрійчук П. О. Використання народних інструментів у сучасній українській музичній культурі

Врублевський В. А. Диригентська інтерпретація концерту №2 для віолончелі з оркестром Геннадія Ляшенка

Горбатова Н. О. Становлення хореографічної освіти в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Єсипок В. М. Сучасне кобзарство

Жилик Н. В. Використання українського дитячого музичного фольклору для творчого розвитку дітей

Іваниш А. А. Колективне музикування: до питання роботи з мішаною капелою бандуристів

Лопухова С. О. Пошук нових форм викладання рисунку майбутнім дизайнерам

Пістунова Т. В. Музична імпровізація як складова системи підготовки музикантів-інструменталістів у ВНЗ

Постой Г. Г. Вплив складу джазового оркестру на специфіку виконавського репертуару ери свінгу

Смоляр О. В. Твори монументально-декоративного мистецтва в дизайні інтер’єрів готелів Києва: до проблеми збереження мистецьких пам’яток 1960-х – 1980-х років

Чучман В. М. Композиторська творчість Євгена Вахняка

Школьна Т. С. Пісенний фольклор Київщини у нотних виданнях

Юдов М. О. , Раденко Ю. В. Ігрова творчість та імпровізація як складова дидактики сценічного мовлення в системі підготовки артистів розмовного жанру

18. Архитектура
19. Психологические наукиГуртовенко Н. В. Мoдeль фoрмувaння пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутньoгo пeдaгoгa дo прoфeciйнoї caмoрeaлiзaцiї

Єфремова О. В. Взаємозв’язок рівня стресу і невротизації з порушенням сексуального життя

Ткачук Т. А. Психологічні умови виховання почуття відповідальності у молодших школярів

Хуртенко О. В. Теоретичні засади розвитку творчих здібностей школярів підліткового віку

Шкраб’юк В. С. , Млиниська М. М. Профілактика емоційного вигорання як умова психологічного благополуччя працівників пенітенціарних закладів

Шувалов О. В. Особливості розвитку уваги у осіб з синдромом Аспергера

20. Военные наукиЛевицька А. А. Сутність формування патріотизму майбутніх офіцерів-прикордонників на засадах військових традицій

21. Национальная безопасность
22. Социологические наукиКравченко О. П. Використання моральних принципів в системі професійної соціальної роботи

23. Политические науки
24. Физическое воспитание и спортБугаевский К. А. Изучение проявлений и уровня агрессивности и враждебности у девушек, занимающихся единоборствами и атлетическими видами спорта

Редько Т. М. Моделювання рухової підготовленості студенток педагогічних спеціальностей під час занять з аеробіки

25. Государственное управлениеВовк Т. В. Якісна середня екологічна освіта в умовах формування нової української школи

Малаш С. М. Напрями вдосконалення взаємодії з громадськістю органів виконавчої влади

Марова С. Ф. , Вовк С. М. Участь приватного сектору в капіталі державних установ охорони здоров’я

26. КультурологияПлюта О. П. «Гастрономічна культура» і «національна кухня» як поняття гуманітарних досліджень їжі

Ткач А. А. Образи та роль жінки у поховально-поминальній обрядовості українців

27. Социальные коммуникацииБігун Р. С. Інформаційні жанри висвітлення подій проведення антитерористичної операції у сучасних медіаресурсах України

 Поиск по авторам


 Подписка на новости


НОВОСТИ
01.01.2018

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем Вас и ваших родных с Новым годом и Рождеством Христовым! Для каждого из

16.04.2017

С праздником Пасхи!

Поздравляем Вас со светлым и благословенным праздником Пасхи. Желаем, чтобы все невзгоды

01.01.2017

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем вас с Новым годом! Пусть этот год подарит всем вам радость,

Архив новостей...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2018 Научный журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика