Главная

О журнале

Номера журнала

Условия публикации

Условия оплаты

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА

BALTIC JOURNAL`s

Коллективные монографии

Зарубежная конференция


Скидки

Сотрудничество

Полезные материалы

Отзывы наших авторов

Контакты

Материалы журнала «Молодий вчений» №11 (51) ноябрь 2017г.

1. Физико-математические науки
2. Химические наукиГончарова Д. С. , Филенко О. Н. , Гринь С. А. Оценка качества воды методом биоиндикации для некоторых источников в г. Харьков

Манастирний М. М. , Корнієнко Я. М. , Любека А. М. Оцінка ефективності роботи механічного диспергатора

3. Биологические наукиАлябьева В. А. , Лосминская Э. А. , Гринь С. А. Шумовое загрязнение как одна из основных экологических проблем

Гринчук Н. І. Вплив похідних амінопропанолу з N-алкіларильним радикалом на біоплівки Staphylococcus

Гринь С. А. , Дранко М. Ю. , Кудряченко О. П. Социально-экологическое взаимодействие человека и природы

Дичко В. В. Вплив патології зору на розвиток рухових якостей дітей з патологією зору віком 7-10 років

Трускавецька І. Я. Фактори збереження здоров’я студентів під час проходження навчальної практики в польових умовах

4. Геологические науки
5. Технические наукиАртим В. І. , Фафлей О. Я. , Михайлюк В. В. , Дейнега Р. О. Дослідження напружено-деформованого стану двоопорних замкових з’єднань бурильних труб

Гаврюшин О. В. Методика укладання просторово-часової бази даних з історії адміністративно-територіального поділу Дніпропетровщини

Довгаль О. О. Перспектива впровадження електронної картотеки в медичних закладах України

Дубініна А. А. , Летута Т. М. , Соколовська О. О. , Радченко А. Е. , Дюкарева Г. І. Зміна кольоропараметричних характеристик пастили зі зменшеною часткою цукру білого та збагачених йодом

Коломієць С. А. Нечітка модель оцінки ризику невдалого виконання ІТ-проекту

Мордовець С. А. , Одокіенко С. М. , Катаєва Є. Ю. Застосування технології WiMAX в місті Черкаси

Павлюченко Ю. П. , Метельська Н. С. Сучасні підходи до управління якістю на підприємствах молокопереробної галузі

Сова Н. А. , Луценко М. В. , Андрусевич К. В. , Максак О. І. Досвід сертифікації органічних ненаркотичних конопель агропромисловою групою “Арніка”

Старіков В. В. Особливості розробки мобільного додатку з використанням хмарної бази даних

Турманов А. М. Use of the neural network system of sound signals as a method of recognition of the human speech. Structure of systems of the synthesis and recognition of speech. Problems and their solutions

6. Сельскохозяйственные наукиДоценко В. Ф. , Арпуль О. В. , Дочинець І. В. , Савчук О. О. Збагачення корисними нутрієнтами виробів з листкового тіста

Коваль О. А. , Скрипка Я. І. Насіння льону – найбагатше джерело біологічно активних речовин

7. Исторические наукиАкатріні В. М. Відновлення фактів про походження Євсевія Мандичевського

Гнідик І. І. Formation of Greek Catholic Church in the USA: historiography analysis (1884-1914)

Гуменюк О. В. , Ткачук М. С. Державотворча діяльність М. Скрипника: історіографія питання

Кряжев П. В. Приватно-спадкове капітанство Сан-Вісенті як первинне ядро португальської колонізації Бразилії

Сінельніков І. Г. Старовіри села Російські Пилипи Чуднівського району Житомирської області (деякі архівні знахідки)

Сінельнікова В. В. Українські експозиції у краєзнавчих музеях півночі Волгоградської області РФ

Стасюк І. М. Храми Львова як об’єкти туристичної привабливості

8. Экономические наукиАбрамова А. С. , Антонюк В. І. Методичні підходи до проведення факторного аналізу рентабельності підприємства

Абрамова А. С. , Духніч О. В. Основні причини банкрутства підприємств України та заходи по запобіганню їх неплатоспроможності

Бабенко А. Г. , Устіна Ю. В. Організація процесу підбору та адаптації персоналу

Бикова А. Л. , Полтавець А. О. Управління підбором і наймом персоналу на прикладі Товариства з обмеженою відповідальністю «М’ясна фабрика «Фаворит плюс»

Боднар В. . , Швець В. Г. Організація бухгалтерського обліку діяльності підприємств туристичного бізнесу

Бондаревська К. В. , Криша В. В. Нетрадиційні форми зайнятості населення та їх розвиток

Боряк А. В. Методологія тестування концепції продукту

Власюк В. Є. , Федорцова А. В. , Чичибабіна Д. Г. Діагностика ймовірності банкрутства, покладаючись на галузевий та регіональний аспект

Вудвуд В. В. , Щавінська О. В. Стан ліквідності та платоспроможності основних транспортних підприємств України та шляхи його покращення

Гораль Л. Т. , Прокопів М. І. Функції економічної безпеки як механізм підвищення ефективності діяльності промислових підприємств нафтогазового комплексу

Горященко Ю. Г. , Мороз А. Г. Інноваційні шляхи подолання економічної кризи на підприємстві

Гук Н. А. Теоретичні засади функціонування ринку туристичних послуг

Гуменюк М. М. , Дарабан Н. Р. Механізм управління дебіторською заборгованістю підприємства

Далєвська Т. А. , Урбанович В. А. Молодіжне іпотечне кредитування в Україні та перспективи його розвитку

Дао Т. А. , Кузьміч Я. Л. , Драчко Р. Ю. Оцінка концентрації ринку нерухомості Черкаської та Житомирської областей

Єхалова Г. В. Необхідність державного регулювання страхового ринку

Завадська О. М. Агенти змін у соціальному секторі підприємництва

Західна О. Р. , Мидлик Ю. І. Медична реформа в умовах децентралізації влади в Україні

Заярна Н. М. , Заник С. С. , Нечесанов М. Ю. Роль збалансованої системи показників результативності діяльності в системі антикризового управління підприємством

Зіненко В. В. , Фуга А. П. , Ісхакова О. М. Проблеми впровадження та використання краудфандингу в Україні

Івченко Л. О. , Сушкова К. П. Сучасні тенденції формування страхових програм в туризмі

Ільків Л. А. Ефективність виробництва високоолеїнового соняшнику в Україні

Карпець О. С. , Слинько О. Ю. Удосконалення моделі фінансової санації підприємства з використанням імітаційного моделювання

Кириленко К. О. Прибуток підприємства: дослідження теоретичних аспектів

Кифяк В. І. , Сироїжко К. В. , Дмитрієва О. М. Інфляція та інфляційні процеси в Україні

Ковальчук Т. Г. Оцінка стану зовнішньоекономічної діяльності та створення сприятливих умов її розвитку в Україні

Колеснікова К. С. , Маліновська І. А. Економічна безпека підприємництва у системі національної безпеки України

Корбутяк А. Г. , Гросу К. В. Грошові потоки в системі управління підприємством

Крючко Л. С. , Шимків В. П. Інвестиційний потенціал сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області

Кузьменко М. М. , Богацька Н. М. Якість продукції як фактор конкурентоспроможності продукції та підприємства загалом

Куць Т. В. , Пікуля В. А. Економіко-правові аспекти податку на прибуток підприємства

Кушнір О. К. , Чаплінський В. Р. Планування гуртових закупівель товарів у закордонних фірм

Ларіна Я. С. , Діченко А. Л. Обгрунтування й можливості реалізації сільськогосподарськими підприємствами маркетингових стратегій диверсифікації на основі оцінки потенціалу біомаси

Леонова А. В. , Черненок К. П. Вплив податкового навантаження на фінансовий стан підприємств молочної галузі

Малюк О. С. , Бердникова А. В. Дослідження впливу впровадження енергозберігаючих заходів на результати діяльності підприємства

Марценюк Р. А. Бюджетування як елемент контролю діяльності торговельних підприємств: сучасний орієнтир теоретико-практичних аспектів

Матвіїшин Є. Г. , Оцабрик І. І. Реформування оборонно-промислового комплексу України: ключові проблеми

Мирошниченко Ю. В. , Курлова К. І. Стратегічний аналіз торговельної галузі України як складова антикризового управління торговельним підприємством

Музика Н. М. , Пашковенко О. О. Правові аспекти іпотеки землі в ринкових умовах

Налобіна Т. А. Проблеми вибору сучасних медіаканалів рекламної кампанії в Україні

Нестеренко О. М. , Шпак И. А. Выявление причинно-следственных связей мобильности рабочей силы в современных условиях развития рынка труда в Украине

Окландер Т. О. , Бударіна М. Г. Еволюція маркетингових досліджень в цифровому маркетингу

Петренко В. С. Еколого-економічна ефективність діяльності спільних аграрних підприємств

Підхомний О. М. , Журба О. Ю. Зарубіжний досвід формування та функціонування системи місцевих фінансів та його використання в Україні

Полянко В. В. , Татарин А. Ю. Поняття середовища функціонування підприємства

Попович О. В. , Якимчук Ю. В. Пpoблeми oблiку poзpaхункiв з пoкупцями тa зaмoвникaми i шляхи їх виpiшeння

Пухальський В. В. Методи податкового контролю

Роєнко К. В. , Свистун Л. А. Особливості та проблеми формування фінансових ресурсів підприємств в умовах нестабільної економіки

Романів Є. М. , Дида О. В. Бухгалтерський облік і оподаткування неприбуткових організацій: особливості та порядок проведення в Україні

Романович О. О. , Свистун Л. А. Кризові явища у діяльності українських підприємств та методи їх діагностики

Скляр Є. В. , Храпливий А. І. Аспекти розвитку харчової промисловості із застосуванням системи кластерів

Смачило Т. В. , Гірчиця Т. П. Стан і перспективи української євроінтеграції

Соболєва Т. О. , Забєліна О. С. Стимулювання інноваційної активності в аграрному секторі України

Теребух А. А. , Кошова Б. Р. Економічне обгрунтування доцільності розвитку туристичної інфраструктури у Західному регіоні України

Ткачук В. О. , Тимків А. О. Особливості цінової політики комерційних банків України

Толок Г. А. , Лагута О. М. Шляхи підвищення ефективності діяльності вегетаріанських ресторанів

Трифонова О. Д. , Горпинич О. О. Сучасні проблеми валютного регулювання в Україні

Урсакій Ю. А. , Попова Е. М. Реклама і PR в соціальних мережах (на прикладі інстаграму)

Фісуненко П. А. , Бойченко К. В. Шляхи вдосконалення оплати праці на підприємстві

Чебан І. А. , Абрамова А. С. Оцінка стану системи соціального страхування України

Шаповал О. А. Кадровий потенціал як економічна категорія та підходи до його формування

Шкодіна І. В. , Ільницька С. П. Зарубіжний досвід корпоративного управління в компаніях з державною участю

Ясько К. В. , Арєхова М. М. Облік і контроль розрахунків з оплати праці на підприємстві

9. Философские наукиБелозьорова Р. О. Проблема концептуалізації влади (соціально-філософський аналіз)

Завада О. В. Перспективи нанотехнологій за філософською концепцією трансгуманізму в контексті українських суспільних реалій

Морозова Л. П. , Бондарчук А. О. , Варук Ю. С. Роль екологічних цінностей у формуванні екологічної культури особистості

10. Филологические наукиRzegocki M. M. Gli anglicismi nell’italiano odierno nel contesto del linguaggio dell’economia

Албул Ю. Є. Філософський підтекст у творі Льюіса Керрола «Аліса в Країні чудес» (на матеріалі англійської, італійської та української мов)

Бабенко О. В. , Шекера О. О. Спортивний інтернет-дискурс як предмет лінгвістичного дослідження

Бриштен В. В. Стратегії перекладу метафор у художньому тексті

Буличева В. В. , Вівчарик Н. М. Гаївки в системі весняної обрядової пісенності села Підлісся

Буряк О. Ф. Жанрово-стильові особливості поезії «Автопортрет» Юрія Тарнавського

Варданян М. В. Відкриття іншого: екзотичні образи в нарисовій літературі для дітей та юнацтва письменників української діаспори

Гончаренко Л. О. Сутність поняття «переклад» в міждисциплінарному та перекладознавчому аспектах

Грачова І. В. Інтерактивні методи викладання граматики на заняттях з англійської мови у ВНЗ

Грицаєнко В. С. Мовна реалізація тактики уникнення конфлікту на матеріалі сімейного англомовного художнього дискурсу

Губа Л. В. Концептуалізація простору в художніх казках Германа Гессе

Драганчук К. В. Переклад термінологічної лексики в юридичних текстах

Зейналова С. . The attribution of human characteristics to animals and plants in Emily Dickinson’s nature poems

Карабитскова Н. А. Коннотация в современном немецком языке

Карлова В. О. Давньоанглійська запозичена лексика як результат мовних контактів давнього суспільства

Кобевко Г. В. Вплив соціокультурного аспекту на розвиток гендерної лінгвістики

Кучер З. І. , Сидоренко Л. М. Граматичні особливості перекладу німецьких фахових текстів українською мовою

Попельнух Д. А. Структура концепту ніч, реалізованого в поетичному дискурсі України у 20-21 ст.

Семіх К. . Поняттєво-термінологічні координати сучасної міфоурбаністики

Смольницька О. О. Спільні мотиви у Лесі Українки та інших письменників доби fin de siècle: від містицизму до мучеництва

Стебаєва О. В. Дієслова побутової семантики неаполітанського діалекту

Стрілець М. В. , Лебеденко С. О. Україна в щоденнику Тараса Шевченка

Урбанович В. А. Особливості походження поняття «грошей» в українській та англійській мовах

Чумак Р. Е. Лексико-стилістичні та структурні особливості перекладів поетичних творів Гійома Аполлінера (на матеріалі італійської, англійської, української та російської мов)

Шилова А. О. Фотоілюстрація як основний графічний засіб подання інформації у друкованих ЗМІ

Яковлева Т. І. , Беспалова Н. В. Culture of business correspondence in service and tourism

11. Географические наукиВерес К. О. , Савицька Л. Ю. Стан та перспективи розвитку рекреаційного туризму в Одеській області

12. Юридические наукиБойко А. І. Імунітет ratione personae від іноземної кримінальної юрисдикції

Борох В. О. Міжнародне право і процес глобалізації

Гамбург І. А. Правове забезпечення реалізації права людини на якісні та безпечні товари

Грекова О. О. , Зозуля А. О. Проблема класифікації злочинів у Кримінальному кодексі України

Гук Г. В. Зловживання монопольним (домінуючим) положенням в антимонопольному законодавстві європейського співтовариства та України

Гук Г. В. Глобалізація та місце у ній основних принципів міжнародного права

Гусейнова А. Б. Вoпросы регламентации уголовного наказания за наемничество по УК АР

Данилова І. О. Визнання одностатевих шлюбів в Україні: бути чи не бути?

Дмитрук І. М. Правове регулювання господарських санкцій згідно законодавства України

Жутова С. М. Особливості укладання угод через мережу Інтернет

Канарик Ю. С. , Сахно Б. С. Заходи забезпечення позову в господарському процесі в порівнянні з процесом цивільним

Квач В. Ю. , Афанасієв Р. В. Загальнотеоретичні положення про публічні закупівлі: поняття та призначення

Кривоконь Д. А. Доведення до самогубства: кримінально-правовий аналіз

Криштоп С. В. Особливості правового статусу невизнаних держав

Кулак Н. В. Нормaтивно-прaвове зaбезпечення діяльності інтегровaних структур бізнесу

Лиска П. О. Захист прав інтелектуальної власності у всесвітній мережі

Маланчук П. М. , Василенко А. І. Криміналістична методика розслідування злочинів: проблеми застосування та шляхи вдосконалення

Маланчук П. М. , Голодна А. С. Прoблемa кримiнaлiстичнoї хaрaктеристикa вбивств нa зaмoвлення

Маланчук П. М. , Мантула А. П. Перспективи розвитку криміналістичної техніки в розслідуванні, розкритті і попередженні злочинів

Маланчук П. М. , Невмержицька Ю. А. Інформаційні технології в криміналістиці: крок в майбутнє

Маланчук П. М. , Петрівна Л. С. Слідчі ситуації в розслідуванні злочинів у сфері оподаткування

Маланчук П. М. , Шелест О. М. Криміналістична характеристика особи неповнолітнього злочинця та вчинених ним злочинів

Маланчук Т. В. , Віткова О. С. Щодо співвідношення понять «франчайзинг» та «комерційна концесія» в законодавстві України

Маланчук Т. В. , Юрченко Д. В. Юридична сутність санації підприємства

Манівчук В. Д. Перспективи розвитку вексельного обігу в Україні

Марченко В. Ю. Реформування пенітенціарної системи в Україні на основі зарубіжного досвіду

Мішегліна В. М. Ґенеза формування символізму права: історія розвитку правових символів та сучасний символізм права

Мудрак І. В. Право потерпілого на процесуальну комунікацію: окремі питання забезпечення реалізації

Надієнко О. І. Спадкове право УСРР-УРСР та України: спадкоємність і новації

Новиков О. В. , Андрійцьо А. М. Пропорційна система відкритих списків в Україні – перспектива чи реальність?

Ножняк О. М. Комісія ООН з прав людини та її інституційно-правова реорганізація у Раду з прав людини

Павленко С. О. Релігійний тероризм як загроза світовій безпеці: шляхи та способи подолання

Панічевська А. В. «Біле рабство» як один із найпоширеніших транснаціональних злочинів

Пилипенко А. А. , Кисельов В. Р. , Пискун Т. О. Особливості регулювання роботи за сумісництвом

Пилипенко А. А. , Михалко Ю. Р. , Жаров О. А. Правове регулювання робочого часу в Україні і за кордоном

Ревякін Д. В. Окремі питання кримінальної відповідальності за статтею 309 Кримінального кодексу України

Роянова І. В. До питання медіації в кримінальному процесі країн Європи та перспективи її впровадження в Україні

Савінова Н. А. , Кольцова Є. С. Деякi aспекти пoняття «регioнaльнa злoчиннiсть» нa приклaдi oсoбливoстей злoчиннoстi примoрських регioнiв

Севрук В. Г. Правоохоронні органи, які здійснюють протидію злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі: український та міжнародний досвід

Соха С. С. Добровільна народна дружина: досвід, приклад, перспективи

Суріна О. С. Правове регулювання банкрутства в Україні

Точілов В. О. Право власності на космічні об`єкти: теоретичні і практичні аспекти

Чередниченко К. Ю. Правове регулювання робочого часу педагогічних працівників в Україні: проблемні аспекти

Чорнобривець Р. Є. Щодо доцільності легалізації вогнепальної зброї для самозахисту в Україні з урахуванням міжнародного досвіду

Шмігач О. М. Євроінтеграційні процеси у сфері підприємницької діяльності в Україні

Шпак Т. С. Системний аналіз інноваційних правовідносин: господарський аспект

Яланський О. С. «Товарна» контрабанда в Україні − щодо доцільності криміналізації

Ярошенко В. М. Відмежування шахрайства від інших суміжних складів злочинів за Кримінальним кодексом України

13. Педагогические наукиБублик А. Г. Емоційний компонент міжособистісного спілкування в контексті формування доброзичливих взаємин між учнівським та учительським колективами

Венгловська О. А. , Куземко Л. В. , Новик І. М. Особистісно-професійний розвиток студентів педагогічних спеціальностей у центрах компетентностей

Гавран М. І. , Пуга О. О. Структурно-функціональні особливості університетів третього віку в Польщі

Гаврилюк В. В. Особливості навчання майбутніх офіцерів-прикордонників основ бойового забезпечення оперативно-службових дій підрозділів

Дика Н. М. Формування мовної особистості учня загальноосвітнього навчального закладу в умовах реалізації концепції нової української школи

Доценко Н. А. Методологічні підходи щодо підготовки здобувачів вищої освіти інженерних спеціальностей в умовах інформаційно-освітнього середовища

Журавська Н. С. Improvement of the methodology of disciplines teaching in a higher school: experience of the Western Europe countries

Завадська М. М. Законодавче та нормативно-правове забезпечення організаційної діяльності у сфері рекреаційних послуг

Іваницький О. С. Формування риторичної культури викладача ВНЗ

Калiнiна Л. А. , Орлова О. В. Розвиток комунікативної компетентності у процесі професійної підготовки майбутніх працівників культурно-дозвіллєвої сфери

Калінська О. П. Традиційні і нетрадиційні форми організації методичної роботи кафедри як умова розвитку педагогічної майстерності викладача економічних дисциплін в освітньому закладі

Карнаухова А. В. Професійна підготовка майбутніх дошкільних педагогів до формування базових цінностей дитини

Коваль Т. В. Психолого-педагогічні особливості використання музичного фольклору в навчально-виховній роботі з молодшими школярами

Кодлюк Я. П. Якісні характеристики сучасної початкової освіти

Коленко А. В. Теоретико-методологічні засади методики викладання предмету «Сценічна мова» в творчих навчальних закладах України та світу

Комаренко Н. М. , Тилик І. В. Інтерпретаційно-творчі аспекти концертмейстерської діяльності у диригентсько-хоровому класі

Літвінчук С. Б. , Тайхриб К. А. Інноваційні підходи до проектування цілей навчання у вищій школі

Ма М. . Формування усномовленнєвої компетентності китайського діалогічного мовлення відповідно до типів діалогічної взаємодії та етапів навчання на середньому рівні мовного ВУЗу

Матюшинець Я. В. Ідеї розвивального середовища для дітей дошкільного віку на шпальтах часопису «Вільна українська школа» (1917-1919)

Машовець М. А. , Науменко М. С. Міжособистісне спілкування в сім’ї як показник щасливого буття дитини

Микитин І. Я. Лінгвокультурологічний аспект у викладанні української мови як іноземної для студентів-медиків: теорія і практика

Муромець В. Г. Індивідуалізація розвитку загальних компетентностей здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у Північній Ірландії

Наконечна А. О. Теоретичні засади структурування змісту самостійної навчальної діяльності майбутніх перекладачів у США

Нарожна Н. І. Шляхи формування творчої особистості в класі хорового диригування

Нарожна Н. І. Мистецька освіта: теоретичні основи методики викладання

Нарожна Н. І. , Виноградча Д. В. , Лебедкіна І. Є. Деякі аспекти проведення занять хорового класу в контексті дисципліни «Методика викладання фаху»

Огарь Ю. В. Узагальнення і систематизація знань з фонетики учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах особистісно орієнтованого підходу

Павленко М. С. Педагогічні умови розвитку професійної мобільності вчителів-словесників у міжкурсовий період підвищення кваліфікації

Палагнюк Т. В. , Кожокар М. В. , Цибанюк О. О. , Гнесь Н. О. Зміст та особливості виховання особистості в єврейських етнічних товариствах Чернівецького університету (1875-1939 рр.)

Паламар С. П. , Кондратюк С. Г. Вплив ціннісних орієнтацій на формування особистості сучасної молоді

Предиткевич О. С. Визначення готовності командирів військових підрозділів до педагогічної фасилітації

Радзієвська О. В. Professional socialization of foreign language teachers as psycho-pedagogical problem

Сінельніков І. Г. Мистецька поліпрофесійність як детермінанта підготовки керівника фольклорного колективу у музичних вишах України

Сінельніков І. Г. , Сінельнікова В. В. Сучасні інформаційні технологій в системі формування фахових компетенцій керівника фольклорного колективу

Січкар А. Д. Стратегія діяльнісного підходу до підготовки фахівців з дошкільної освіти

Смірнов С. В. Особливості організації військового менторингу з деякими рекомендаціями для військового керівництва

Смолікевич Н. Р. Педагогічні теорії фасилітації процесу адаптації іноземних студентів до університетського середовища

Стельмах Н. В. Формування гуманних відносин дошкільників засобами ігрової діяльності

Султанова Н. В. Організаційні засади навчально-виховної роботи в школах-інтернатах в Україні (60-ті рр. ХХ ст.)

Тимофєєв В. А. Мотивація вивчення іноземних мов на мовних курсах у контексті імерсійного методу

Трима К. А. Специфіка інтернаціоналізації як критерію оцінювання якості освіти

Хабюк А. Я. Інтеграція технологій при навчанні природничо-математичних дисциплін у ВНЗ

Холмакова Ю. В. Мотивація до вивчення іноземних мов

Хомич О. О. Особливості навчання учнів початкових шкіл Канади

Цибанюк О. О. , Курнишев Ю. А. Диференціація предмету «Фізичне виховання» як один із шляхів реформування програмно-методичного забезпечення системи фізичного виховання і спорту школярів Румунії

Чабаненко Н. А. , Несмашна Л. Ю. , Сабрі С. С. Формування толерантностi студентiв як педагогiчна застава у вищих навчальних закладах України

Чорна І. І. Зміст професійної мобільності майбутніх економістів

Юзик О. П. , Біланич Г. П. Application of the special course from methodology of the use of application software in the process of study of musical art in the system of then-dimpoma pedagogical education as a way to the professional increase of modern teacher

Язиков О. І. Комунікаційний простір навчального закладу в парадигмі особистісно орієнтованої освіти

Яковлева В. А. Застосування ділових ігор в навчальному процесі у майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки

Ярошевська Л. В. Вокально-хорове виконавство як засіб формування національної свідомості майбутнього вчителя музичного мистецтва

14. Медицинские наукиВівсянник В. В. , Піддубна А. А. , Бойко Л. Д. , Журавець В. М. , Сахрин Р. Р. Some mechanisms of efficacy pathogenetic kardiolin in patients with coronary artery disease with concomitant patology of diabetes

Голдобін П. О. Метод покращення компенсації цукрового діабету

Завадська М. М. , Суховей Є. О. Психофізіологічна небезпека умов праці педагогічних працівників

Заікіна Г. Л. Особливості психофізіологічного стану учнів з різним розвитком пізнавальних процесів та різним інформаційним навантаженням

Іваницький І. В. , Іваницька Т. А. Терапевтичний підхід до пацієнтів з фіброзом печінки в залежності від наявності дисплазії сполучної тканини

Калиниченко Д. О. Репродуктивний потенціал молоді: проблеми та перспективні шляхи вирішення

Латіна Г. О. Оцінка знань з охорони праці серед педагогічних працівників

Латіна Г. О. , Сокол Є. О. Режим відпочинку та побутові умови життєдіяльності вчителів

Мізюк М. І. , Суслик З. Б. , Єремчук Я. О. Гігієнічна оцінка харчування та стану здоров’я старшокласників, які розпочали навчання з шести- та семирічного віку

Поліщук Л. М. , Радаєва І. М. , Устянська О. В. Туберкульоз – соціальна проблема в Україні

Полстяной А. О. , Романюк М. Г. , Федорченко М. О. Сучасний науковий погляд на склад симпатичної та парасимпатичної частин вегетативної нервової системи: літературний огляд

Радьога Р. В. Зміни показників клітинного циклу кардіоміоцитів при експериментальній опіковій хворобі в умовах застосування кровозамінників

15. Фармацевтические науки
16. Ветеринарные науки
17. ИскусствоведениеАндрійчук П. О. Гармоніка: зародження та шляхи еволюції

Андрійчук П. О. Теорія інструментально-виконавського мистецтва як окрема галузь музикознавства

Афанасьєва Е. Ю. Сучасні вимоги до професійної роботи концертмейстера у вищих мистецьких навчальних закладах

Виноградча Д. В. , Лебедкіна І. Є. Роль педалі у фортепіанному мистецтві XVIII-XX століть

Горобець В. П. , Снопко О. Л. , Регеша Н. Л. Особливості використання народного співу у ф’южн-проектах Івана Тараненка

Грицюк О. Ю. Вплив хорової творчості М. Леонтовича на стильові риси композиторського письма А. Коломійця

Грицюк О. Ю. , Кречко Н. М. , Якобенчук Н. О. Дослідницька та педагогічна діяльність А. Коломійця

Дубінченко Є. А. , Гнатюк Л. В. Інтерпретація хорових творів доби бароко

Зайцева І. Є. Мюзикл і рок-опера як поліфункціональні мистецькі жанри

Закрасняна Ж. М. , Остапенко Л. В. , Горобець Т. І. Академічний вокал та рок-музика: шляхи перетину

Закрасняна Ж. М. , Хлопотова А. А. , Юрчук В. В. Сучасні вимоги до підготовки фахівців спеціальності «Академічний вокал»

Закус І. М. Інструментальна музика в Україні: характерні риси та особливості

Закус І. М. Сучасна бас-гітара. Будова, свій звук, манера

Закус І. М. «Джаз-коло» в українському культурному просторі

Закус І. М. , Постой Г. Г. Джаз в Україні: музиканти та перспективи розвитку імпровізаційної музики

Закус І. М. , Постой Г. Г. Українська сучасна імпровізаційна музика, зв’язок з народною піснею

Золкін С. А. Музична імпровізація як основа навчання студента-музиканта

Золкін С. А. Музична акустика і сучасні музичні технології у викладанні учбової програми вузів для студентів творчих факультетів

Кречко Н. М. , Якобенчук Н. О. , Грицюк О. Ю. Сучасна інтерпретація опери Генрі Перселла «Дідона та Еней»: українські реалії

Литвиненко А. І. Методичне забезпечення навчального процесу в Полтавському музичному училищі на початку ХХ століття

Ляшко Н. П. Психологический ракурс формирования музыкального восприятия и пути его активизации в музыкально-педагогическом процессе

Марценюк Г. П. Українська виконавська школа тромбона в контексті міжнаціональних творчих зв’язків

Марценюк Г. П. До проблеми формування виконавського апарату тромбоніста: методичні аспекти

Несмашна Л. Ю. , Сабрі С. С. Характерні риси концертмейстера в контексті його професійного становлення в вокальному класі

Остапенко Л. В. , Горобець Т. І. Музичне виховання в контексті історії розвитку мистецької практики від античності до епохи Просвітництва

Остапчук Н. М. Гастрольно-виконавська діяльність В. Бесфамільнова

Перцова Н. О. , Горобець В. П. , Гриценко В. В. Специфіка української хорової літератури на прикладі творчості Л. Дичко, В. Степурка, В. Польової: традиції та новаторство

Пістунова Т. В. , Постой Г. Г. Стильовий синтез у сучасній естрадній інструментальній музиці

Пістунова Т. В. , Постой Г. Г. Виконавська діяльність в практичній підготовці студентів-інструменталістів

Поліщук А. В. Імпресіонізм в музичному просторі культури: дискурс поняття

Попова А. Б. Вплив технології live looping на мистецтво естрадного співу

Романовський В. І. Аспекти набуття музично-професійних умінь у майбутніх оркестрових музикантів

Романовський В. І. Особливості формування української національної школи гри на духових та ударних інструментах

Романовський В. І. Чистота інтонації під час гри на духових інструментах студентів-музикантів у вищих мистецьких навчальних закладах

Романовський В. І. Виконавство на духових інструментах в сучасних умовах

Самолюк В. М. , Лузан О. В. , Липчук О. М. Баян та акордеон в радянській естрадно-джазовій музиці першої половини XX cтоліття

Семененко І. В. , Іваненко М. В. , Павлюкова Г. В. Концертний виступ в контексті виконавської діяльності вокаліста

Симеонова Ю. В. , Скопцова О. М. , Гриценко В. В. Невідомий автограф Д. Шостаковича для партитури опери «Катерина Ізмайлова». Про новаторство в оперному жанрі

Сінельніков І. Г. Дитячий фольклорний колектив: методика організації, принципи роботи, репертуарна політика

Сіненко О. О. , Гешко Н. С. , Юрчук В. В. До проблеми підготовки концертмейстерів в сфері естрадно-джазового виконавства

Скопцова О. М. Новаторська діяльність Г. Верьовки як фундатора професійного народного хорового виконавства України

Сліпченко О. С. , Мельничук І. В. , Дондик О. І. Арія з варіаціями ля-мінор (в італійському стилі) Й. С. Баха як приклад впливу італійської клавірної школи на творчість німецького композитора

Слупська Н. В. Принципи роботи концертмейстера у класі хореографії у вищих навчальних закладах

Стадник А. М. Сучасна трактовка художньо-виражальних засобів акордеона (баяна)

Хлопотова А. А. , Опанасенко О. О. , Олейніков С. О. Роль та специфіка акомпанементу у процесі виховання естрадних вокалістів

Цюпа Н. П. , Марченко В. В. Питання інтерпретації запису українських народних пісень на прикладі творчого доробку Марченка В. В.

Шевнюк О. Л. , Феєр-Тураній Л. Е. Історичні передумови розвитку мозаїчного мистецтва в Київській Русі

Яговенко Н. В. , Дріневська В. С. , Власова С. А. Застосування народного вокалу в творах Вероніки Тормахової

18. Архитектура
19. Психологические наукиБочаріна Н. О. , Михайленко Н. К. Акцентуації характеру та їх вплив на поведінку підлітків

Грисенко Н. В. Особистісні особливості схильних до академічної прокрастинації студентів

Дасюк Ж. М. Пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi умoви фoрмувaння тoлeрaнтнocтi у мoлoдшиx школярів у кoнтeкcтi рoзвитку нoвoї школи

Ігумнова О. Б. , Курило О. В. Програма психокорекції негативних емоційних станів осіб у складних життєвих обставинах

Лавріненко В. А. Психологічне дослідження особистісних рис підлітків-неформалів

Літвякова І. А. , Ханецька Н. В. Дослідження впливу емоцій на стан особистості

Лютак О. З. Соціально-психологічні детермінанти трудової міграції

Мандебура Б. С. , Шевченко О. М. Особливості прояву самоактуалізації в юнацькому віці

Падалка Р. Г. Особливості домінуючого типу ставлення до природи молодших школярів

Паламарчук О. М. Інноваційна діяльність фахівців з соціальної роботи як чинник розвитку суспільства

Ревуцька І. В. Теоретичний аналіз негативних психічних станів у дітей дошкільного віку

Устінова М. В. Нейропсихологічна характеристика дітей з розладами аутистичного спектру

Шатковська О. І. , Кушнір Ю. В. Особливості шкільної тривожності в підлітковому віці як соціально-педагогічна проблема

20. Военные науки
21. Национальная безопасность
22. Социологические наукиBeata A. P. , Adam P. . Przemoc wobec dzieci w rodzinie

Лісовець О. В. , Кириченко Н. А. Визначення проблем та потреб клієнтів у соціально-виховній роботі служби пробації

23. Политические наукиГригорчук Т. В. , Зубко О. В. Соціально-філософський феномен політичної культури

Рудень Д. М. Політико-правові засади запобігання політичної корупції в Україні

Смачило Т. В. , Кривцун А. Р. Феномен інформаційного тероризму як загрози міжнародній безпеці

24. Физическое воспитание и спортБугаевский К. А. Рассмотрение особенностей менструального цикла у спортсменок, занимающихся панкратионом

Головачук В. В. , Гуліна Л. В. Теоретичні засади формування культури збереження здоров’я студентської молоді

Головченко О. І. , Головченко Т. І. Характеристика рухової активності студентів з різним психоемоційним станом

Дяченко Ю. Л. Оздоровчі фітнес технології – панацея профілактики кіфотичної постави в умовах закладу дошкільної освіти

Івахненко В. О. Педагогічна оцінка уроку фізичної культури як спосіб підвищення його ефективності

Кривенко Ю. О. , Курочкін В. Г. Перші турніри з хокею на траві на Олімпійських іграх та передумови їх виникнення

Максименко Л. М. Безпека гри у флорбол серед дітей старшого дошкільного віку

25. Государственное управлениеВасільєва В. А. Формування моральних якостей державного службовця через призму міжнародного досвіду функціонування етичних кодексів студентів

Вербицька А. В. Інтернаціоналізація як основний напрям розвитку вищої освіти

Федан Я. І. Генезис та тенденції розвитку державного управління інклюзивною освітою осіб з особливими потребами у зарубіжних країнах і в Україні

26. КультурологияБондарчук В. О. Вивчення творчої біографії митця в координатах біографічного методу дослідження

Іваненко М. В. , Семенова О. А. Класична музика в сучасному побутуванні

Путіловська Н. Б. Теорії та підходи до питання диференціації у сфері дозвілля

Сінельніков І. Г. , Нарожна Н. І. Робота Чернігівського обласного навчально-методичного центру культури і мистецтв в контексті збереження та популяризації нематеріальної духовної культури Сіверського краю

Шевчук К. В. Культуротворчий фактор гри в ігровій концепції Й. Хейзинга

27. Социальные коммуникацииБєрєндєєва Е. В. Історія розвитку соціальної реклами в незалежній Україні як передумова формуванню тенденцій розвитку соціальної реклами

Боненко К. С. Аматорські медіазавантаження як провідні комунікаційні платформи у політичній діяльності

Гиріна Т. С. Медіатизація реальності шляхом конструювання архітектури інклюзивного українськомовного радіопростору

Каньшина О. В. Промоція книжкових видань у мережі Інтернет

Коломієць М. О. Теоретичні засади функціонування методики SEO-редагування в Україні

Опалько М. С. , Погуда Н. В. Інноваційні технології формування та просування бренду туристичного підприємства

Примак Т. Ю. , Луценко М. О. Ефективні інструменти інтернет-маркетингу в туристичному менеджменті

Слюсаренко Д. Я. Інтерактивні видання: особливості реалізації та розповсюдження

Тарасевич В. С. Проблеми оформлення видань екологічної тематики для дітей в контексті дотримання вимог галузевих нормативних документів

Удовиченко К. М. Методи та засоби перевірки фактажу в умовах інформаційної війни

Федоронько Н. І. , Ролінська О. М. Міжнародна інформаційно-аналітична діяльність українських засобів масової інформації

Щепіна І. О. Редакційно-видавнича підготовка перекладної науково-популярної літератури в Україні

 Поиск по авторам


 Подписка на новости


НОВОСТИ
01.01.2019

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем Вас и ваших родных с Новым годом и Рождеством Христовым! Для каждого из

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

С праздником Пасхи!

Поздравляем Вас со светлым и благословенным праздником Пасхи. Желаем, чтобы все невзгоды

Архив новостей...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2020 Научный журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика