Главная

Новости

О журнале

Номера журнала

Условия публикации

Условия оплаты

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА

BALTIC JOURNAL

Коллективные монографии


Скидки

Сотрудничество

Полезные материалы

Отзывы наших авторов

Контакты

Материалы журнала «Молодий вчений» №10 (62) октябрь 2018г.

Принимаются материалы

1. Физико-математические науки
2. Химические наукиГринь Г. И. , Степанчук А. С. , Полянский Я. И. , Семенов Е. А. Оценка термодинамической вероятности взаимодействия соединений никеля с восстановителями и окислителями

3. Биологические науки
4. Геологические науки
5. Технические наукиЛаціна Р. О. Система відслідковування, реєстрації та візуалізації рухів людини у просторі

Литвин А. Ф. Пріоритетні шляхи вдосконалення умов охорони праці власником на підприємстві

Фис М. М. , Зазуляк П. М. , Бридун А. М. , Согор А. Р. , Лозинський В. А. Порівняння впливу еліпсоїдальності фігури і обертової складової на потенціал сили тяжіння всередині планети

Юрченко С. Л. , Шабельська І. І. Удосконалення рецептурного складу бісквітного напівфабрикату з використанням мультизернового борошна

6. Сельскохозяйственные науки
7. Исторические науки
8. Экономические наукиБлащук-Дев’яткіна Н. З. , Петик Л. О. , Ковальчук М. П. Тенденції кредитного ринку України

Бреус А. А. , Лобза А. В. Побудова системи HR-інжинірингу на сучасному підприємстві

Васільєва Л. М. , Кедік О. С. Фактори, що впливають на формування облікової політики в закладах вищої освіти

Гаєва В. П. , Зінгаєва Н. Є. , Стільник В. В. Професійний розвиток персоналу та його роль в управлінні

Гайдук І. С. Оцінка надійності банків України в системі недержавного пенсійного забезпечення

Гнатенко М. К. , Чернышов Ю. И. Изучение особенностей профессиональной мотивации у менеджеров

Грубляк О. М. , Шкрумеляк Н. І. Економічна сутність та основні проблеми грошово-кредитної політики НБУ в сучасних умовах

Дорошкевич В. І. Газотранспортна система України як складова безпеки національного господарства

Зелінська Г. О. , Процишин А. В. Адаптація персоналу підприємства: сутність та основні чинники

Івлєва Н. П. , Григанська Т. І. , Григанська К. В. Факторний метод оцінки гудвілу будівельного підприємства

Клим М. В. , Скляр Є. В. Сучасні формати роздрібної торгівлі

Корнілова Н. В. Досвід організації ділового туризму в країнах світу

Кусий С. В. Розвиток логістики в Україні

Литвиненко О. Д. , Бакуменко О. В. Economic essence of definition «investment potential»

Манзій О. П. Зарубіжний досвід розвитку сільських територій в умовах децентралізації

Мірошниченко О. В. , Попович А. О. Проблеми та перспективи обліку торгівельної діяльності

Петряєва З. Ф. Методичне забезпечення управління фінансовими ризиками підприємства

Ситник Н. С. , Субицька Д. Я. Проблеми та перспективи становлення та розвитку бюджетного менеджменту в Україні

Собченко-Кінєва Т. С. , Шульга А. І. Використання кореляційно-регресійний аналізу для моделювання відтворюючих процесів в сільському господарстві

Ткаченко Д. О. Шляхи удосконалення механізму державного регулювання діяльності ТНК в Україні

9. Философские наукиСоболь Т. В. Analysis of the basic competences of PhD graduates in Religious Studies

10. Филологические наукиБідюк Н. М. , Колесник М. І. Умови правильного інтонаційного оформлення англійського висловлювання під час навчання студентів мовних спеціальностей вищої школи

Добош О. С. , Сабан О. В. Імідж та ідіостиль В. Ющенка, виражений через невербальні та вербальні засоби комунікації

Ковалевич І. І. , Сеньків О. М. Вербалізація емоцій на лексичному рівні (у текстах британських Інтернет-газет)

Ковбасюк Л. А. , Ревенко Є. С. Крилаті вислови в німецькій мові: структурний та семантичний аспекти

Скочко І. В. , Козуб Л. С. Прагматичний потенціал сучасних англомовних рекламних текстів

Хачпанова І. В. , Козуб Л. С. Специфіка значення емоційно-оцінної лексики

Храбан Т. Є. Візуальна риторика інтернет-мемів

11. Географические наукиБатиченко С. П. , Мельник Л. В. , Щербань А. Д. Львівщина як осередок розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні

12. Юридические наукиБондаренко О. С. , Литвиненко Т. О. Історичний розвиток правоохоронних органів: досвід США, Великобританії та України

Дімітров М. К. Об’єкт кримінально караної погрози: ревізія поглядів

Касьяненко Д. І. , Герасимова Г. В. Особливості господарювання фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності

Крайник Г. С. , Заточна В. О. До питання про об’єктивну сторону незаконної трансплантації в Україні

Полухтович Т. Г. , Піменова О. О. Оцінка професіоналізму в трудовій діяльності

Троцька М. В. , Гомля І. А. , Коваленко О. О. Екологічна безпека як складова національної безпеки України через призму міжнародного досвіду

Янішевська К. Д. , Скорик А. Д. Право на питну воду як аксіома в правах людини

13. Педагогические наукиБаштовенко О. А. Компетентнісний підхід у навчанні студентів як засіб подолання негативних тенденцій у здоров`ї школярів

Вінтюк Ю. В. Актуальні завдання підготовки психологів у позааудиторній навчальній діяльності

Дика Н. М. , Микитенко В. О. Практика формування мовної особистості вчителя-словесника у системі післядипломної педагогічної освіти

Жарко О. О. Формування комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей при вивченні іноземної мови у закладах вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації

Карабитскова Н. А. Использование компьютерных технологий и интернета в преподавании иностранных языков

Нєнашева А. Ю. , Машовець М. А. Розвиток уваги дітей дошкільного віку в логіко-математичних іграх

Трима К. А. Вплив громадських організацій на забезпечення якості вищої освіти

Чаленко Т. В. Основні тенденції вищої освіти в контексті європейської інтеграції

Чубрей О. C. Перспективні концепти зарубіжного досвіду у галузі підготовки майбутніх учителів географії

14. Медицинские наукиХудецький І. Ю. , Гаращенко М. В. , Антонова-Рафі Ю. В. Комплексна корекція форм тіла молодих жінок засобами фізичної реабілітації

Худецький І. Ю. , Хоменко Є. С. , Антонова-Рафі Ю. В. Особливості фізичної реабілітації людей похилого віку із неврологічними захворюваннями

15. Фармацевтические науки
16. Ветеринарные науки
17. ИскусствоведениеСеменюк І. М. Європейська мода XX століття: особливості розвитку явища

Филиппова О. Н. Творчество Анри Руссо – художника-самоучки (1844-1910)

18. Архитектура
19. Психологические науки
20. Военные науки
21. Национальная безопасность
22. Социологические науки
23. Политические наукиФеденко О. В. Деякі аспекти оцінки воєнно-політичної ситуації в Україні в ході гібридної війни

24. Физическое воспитание и спорт
25. Государственное управление
26. КультурологияСкорубська Х. Р. Танцювальні театри 60-х років XX ст. на прикладі Judson Dance Theatre

27. Социальные коммуникации

 Поиск по авторам


 Подписка на новости


НОВОСТИ
01.01.2018

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем Вас и ваших родных с Новым годом и Рождеством Христовым! Для каждого из

16.04.2017

С праздником Пасхи!

Поздравляем Вас со светлым и благословенным праздником Пасхи. Желаем, чтобы все невзгоды

01.01.2017

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем вас с Новым годом! Пусть этот год подарит всем вам радость,

Архив новостей...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2018 Научный журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика