Главная

Новости

О журнале

Номера журнала

Условия публикации

Условия оплаты

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА

BALTIC JOURNAL

Коллективные монографии

Зарубежная конференция


Скидки

Сотрудничество

Полезные материалы

Отзывы наших авторов

Контакты

Материалы журнала «Молодий вчений» №12 (64) декабрь 2018г.

1. Физико-математические науки
2. Химические наукиГринь Г. І. , Ленець А. В. , Сінческул О. Л. , Волобуєв М. М. Визначення імовірного терміну експлуатації каталізаторів середньотемпературної парової конверсії СО за методом експрес-оцінки їх якості

Кузьмич Я. В. Роль інтерактивного навчання на уроках хімії в системі професійно-технічної освіти

3. Биологические наукиКалабухова А. С. , Радзієвська М. П. Способи використання дихальних вправ для дітей молодшого шкільного віку як неспецифічний засіб профілактики ГРВІ (огляд)

4. Геологические науки
5. Технические наукиБаранюк А. В. , Николаенко Ю. Е. CFD-моделирование теплогидравлических характеристик развитых поверхностей с миниканалами

Бембенек М. . Моделювання змінності модуля юнга під час об`єднання дрібнозернистих матеріалів

Правда А. А. , Селівьострова Т. В. Розробка системи підтримки прийняття рішень (СППР) на базі математичних моделей соціодинаміки

Сабадаш Н. І. , Ясінська А. І. Методи вилучення антоціанового барвника з вичавок вишні звичайної

Стоянов В. В. , Жгаллі Ш. . Исследование оболочки типа гиперболического параболоида в аэродинамической трубе и сравнение с численным моделированием

6. Сельскохозяйственные науки
7. Исторические наукиКириченко Ю. Р. Розвиток індустрії моди в Україні у XX столітті: ретроспективний аналіз

Мазуренко Х. Л. , Онищук Я. І. Співпраця України із західноєвропейськими державами з питань увіковічення пам’яті загиблих внаслідок світових воєн та політичних репресій

Севрук В. Г. Нумізматичний огляд та класифікація монет Альбрехта Бранденбург-Ансбахского Гогенцоллерна: частина перша

8. Экономические наукиАрхипова Є. О. , Акхозова Ю. А. Інтернет-комунікації як інструмент посилення ефективності управління інтернет-магазином

Беспалова Н. В. , Гомола М. М. , Яковлева Т. І. Експертиза якості кондитерських виробів з шоколаду у ресторанному бізнесі

Бессонова А. В. , Лавренюк Є. М. , Середницька Л. П. Логістика як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства

Бикова А. Л. , Сальник Е. Д. Впровадження персонал-технологій у системі управління персоналом на торговому підприємстві

Вербівська Л. В. , Кушнір І. В. , Романюк А. С. Діагностика кризового стану підприємств у сучасних умовах господарювання

Власенко Т. Ю. , Стародубцева О. С. Прибутковість підприємства: сутність та ефективність управління

Гаврилюк Д. В. Бюджетна децентралізація в Україні: від теорії до практики

Гайдаржийська О. М. , Щепіна Т. Г. , Отрошко В. П. Особливості фінансової реструктуризації комерційних банків в Україні

Гарасим І. В. , Мельник Б. Л. , Белей С. І. Сучасний стан зовнішньоекономічної діяльності України

Гірман А. П. , Буфанова Н. А. Безпечні умови трудового процесу як складова організації праці

Гордієнко М. І. , Баранік А. О. Особливості та перспективи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників

Грянко Т. Г. Управління логістичними каналами розподілу продукції на сучасних підприємствах

Гудзь Ю. Ф. , Кондакова Ю. Б. Формування фінансової стійкості комерційного банку

Долженкова О. В. , Іванківа В. І. Динаміка економічних втрат України від пожеж

Зеркаль А. В. The influence of commercial awareness’ factors to the development of the enterprise

Ільків Л. А. Сучасний стан та ефективність виробництва льону

Коваленко А. В. Вплив децентралізації податкової політики на розвиток України

Коломієць Є. С. Бюджетна резолюція – підґрунтя бюджетної політики України

Кривуша С. Г. Складові механізму державного регулювання продуктивністю праці в секторі охорони здоров’я

Лазоренко Т. В. , Тимощук С. П. KAIZEN: японська стратегія для успішного розвитку українського підприємництва

Левченко Ю. Г. , Ратушняк Ю. Ю. Теоретичні основи формування та використання виробничого потенціалу підприємства

Лєвда В. Є. , Щербак А. Ю. , Джур О. Є. Проблеми мотивації фахівців наукоємних підприємств

Лобза А. В. , Козир В. В. Розробка програми адаптації персоналу на підприємстві як необхідна умова утримання конкурентоздатного персоналу

Лобза А. В. , Щербина К. В. Розробка системи оцінки персоналу підприємства: реалізація підходу KPI

Луконіна Д. В. , Литвиненко С. Л. Стратегічне управління процесами розвитку транспортного підприємства як складової його економічної безпеки

Ляшенко Р. В. Основні підходи до управління в бізнесі

Маліновська О. Я. , Кухар В. І. Сутність, аналіз та удосконалення механізму регіональної політики розвитку

Мирошниченко Ю. В. , Антонова Н. В. , Хомовська Я. В. Антикризове управління торговельним підприємством в умовах нестабільності зовнішнього середовища

Міщенко Д. А. , Сальник Б. В. Механізм фінансового вирівнювання в Україні та його удосконалення

Моторна Т. В. , Федоряк Р. М. Обгрунтування заходів щодо підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства

Музичка Є. О. , Таран О. Л. Розвиток туристичного потенціалу Тернопільської області

Онищенко В. Є. , Скирда І. М. Складання консолідованої фінансової звітності: проблеми та шляхи вдосконалення

Павленко І. А. , Мироненко О. В. Управління ризиками інноваційної діяльності підприємства

Петращак О. О. , Хортюк В. В. , Тодераш Г. Ф. Перспективи розвитку деяких видів інноваційного маркетингу

Ралко О. С. , Грищенко А. О. Дослідження ринку навчально-тренінгових центрів: український та міжнародний досвід

Розметова О. Г. , Парфило С. С. Удосконалення організації зеленого туризму в Полтавській області

Слинько О. Ю. Розробка бізнес-плану в сфері малого підприємництва: проблеми та особливості

Смага І. С. Вплив структури посівних площ на продуктивний потенціал орних земель південно-західного Лісостепу України

Трифонова О. Д. , Рибка Б. О. Дослідження конкурентоспроможності українських добрив на світовому ринку

Хажиєв А. А. , Андрійченко Ж. О. Організаційно-аналітичні засади проведення фінансового моніторингу в банках України

Штуца В. М. Взаємозв’язок енергозбереження і впровадження «зеленої економіки» в Україні

Щербатова М. В. , Феофанова І. В. Особливості обліку ПДВ у бюджетних установах

Якушев Н. О. Проблемы экспорта в России

9. Философские науки
10. Филологические наукиБугрій А. С. Понятійна картина світу: типи відносин, що виникають при взаємодії предметів

Гусейнов А. С. National components in the gastronomic thesaurus as markers of national dishes

Літінська О. Ю. , Паленга В. І. Аналіз семантико-когнитивної структури концепту «гнів» в японській мові на матеріалі фразеологічного сімейства з ключовими словами 腹 (живіт) та 怒り (злість)

Літінська О. Ю. , Паленга В. І. Концепт «гнів» в лінгвістичних та психологічних дослідженнях

Павлик В. І. , Бойчук Б. І. Особливості перекладу управлінсько-економічної термінології

Павлик В. І. , Макимишин Н. В. Суспільно-політична лексика у текстах Джеремі Кларксона (перекладацький аспект)

Пікалова А. О. Компоненти моделювання «кардіоцентрик» як типу «емотивного-я» ідентичності англомовного дитячого поета

Чернова Ю. В. , Гаращенко Т. С. Кулінарна термінологія та проблеми її перекладу

Шевель Н. О. Вплив лідера «Української хати» Грицька Чупринки на поетичний доробок Олекси Коваленка

Шевель Т. О. Музичність поетичного слова М. Вороного

11. Географические наукиРозметова О. Г. , Цишек О. В. Перспективи розвитку beauty-туризму на основі ресурсної бази курортних територій України

12. Юридические наукиВащенко К. Г. Характерні особливості міжнародного комерційного арбітражу як інституту

Вітів В. А. Правове регулювання якості і безпеки питної води в ЄС та Україні

Волошина Г. О. Криптовлюта як вклад до статутного капіталу господарського товариства: виклики та зарубіжний досвід

Дімітров М. К. Реальність як ознака погрози

Зінсу О. І. Правові та психологічні аспекти домашнього насильства

Криштоп С. В. Кримінологічна характеристика особи злочинця, який вчиняє злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів

Куриляк В. В. , Овчар М. О. Вплив емоційного та фізичного аспектів на інтелектуальний розвиток студентів

Лаврович Д. С. , Грига В. В. Сутність та особливості спрощеного позовного провадження у цивільному судочинстві

Малярчук Л. С. Авансування витрат виконавчого провадження: необхідна передумова чи перешкода для звернення стягнення на майно боржника

Музика В. В. Кримінологічний аналіз об`єктивних причин злочинності в сучасній Україні

Никорович Б. Д. Офіційне працевлаштування працівників в Україні та світі: актуальні питання

Павлюченко Ю. М. , Сушко А. О. Порівняльно-правовий аналіз ринку землі в Україні та Нідерландах

Петерімова О. Р. Наруга над могилою: кримінологічний аналіз та шляхи подолання проблеми

Пшеничка Я. В. Проблема рейдерства в Україні та шляхи її вирішення

Саінчин О. С. , Серебрянський П. В. Наукове-правове визначення взаємодії органів, що забезпечують безпеку осіб, які беруть участь у кримінальному процесі

Сачук Б. П. Електронний договір, проблематика та шляхи вирішення

Сімавонян В. С. , Торосян Є. Г. Щодо питання геноциду як найтяжчого злочину проти людяності

Січко Д. С. , Науменко М. І. Правова природа інституту довірчого управління майном

Соха С. С. Світ білих демократів або чому міжнародно-правова система вимагає реформування

Тадика Є. Д. Порушення недоторканості житла: проблеми кваліфікації та відповідальності

Тімофєєва Л. Ю. Гуманістичний вектор освіти та профілактика девіацій та злочинів в Україні

Устрицька Н. І. Інститут множинності злочинів на сучасному етапі розвитку кримінального права

Шарович Д. Я. Проблема регламентації міжнародно-правового статусу геостаціонарної орбіти

Яремко Г. З. Караність необережного заподіяння смерті за кримінальним законом України

Ясинок М. М. , Капустян В. О. Особливості розгляду цивільних справ про захист прав фізичної особи, яка зазнала каліцтва або ушкодження здоров’я, працюючи за трудовим договором

Яценко І. С. Деякі питання методології історико-правових досліджень ідейно-теоретичних засад реалізації принципу поділу влади на прикладі Республіки Польща

13. Педагогические наукиАдаменко О. О. , Догунчак О. А. , Подопригора Р. В. Фізичне виховання та формування здорового способу життя у педагогічних поглядах К. Д. Ушинського

Білик В. В. Характеристика структури проектувальної компетентності майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю

Божок О. І. , Білінська Л. І. , Гомола М. М. Challenges and barriers in formation of communicative competence among English language learners

Бондаренко Т. С. Інтеграція інтернет-ресурсів у навчально-виховний процес основної школи

Вінтюк Ю. В. Дослідження характеру у навчальній роботі зі студентами-психологами

Гуторов О. С. Особливості застосування методу проектів при викладанні дисциплін «Дизайн» і «Громадське будівництво»

Даценко М. С. Просторове середовище та акустика приміщення у формуванні професійної культури майбутнього викладача музичного мистецтва

Дмітрієва Н. С. , Копочинська Ю. В. Наукове обгрунтування застосування інтегративного підходу у підготовці фахівців з фізичної терапії

Заря Л. О. Усвідомлене сприйняття музичного мистецтва молодшими школярами

Іванова Л. В. , Скорнякова О. В. «Soft skills» як важлива складова конкурентоспроможності фахівця з інформаційних технологій

Карасьова Л. А. Експериментальна перевірка ефективності моделі та педагогічних умов формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі іншомовної підготовки

Карнаухова А. В. , Коваленко І. В. Проблема формування трудових навичок у дітей старшого дошкільного віку

Коваль М. С. , Коваль І. С. Загальнодидактичні принципи формування професійної готовності майбутніх рятувальників до діяльності в екстремальних умовах

Ковальчук В. І. Формування індивідуальних стратегій навчання студентів засобами інноваційних педагогічних технологій

Ковальчук В. І. , Федотенко С. Р. Інноваційні технології навчання – основа модернізації професійної освіти

Котелюх М. О. Розвиток етичної та естетичної складових професіоналізму поліцейських

Кряжев П. В. Стратегії управління сектором вищої освіти в країнах Європи в контексті адміністративних реформ децентралізаційного спрямування

Моцяк Ю. В. Планування роботи закладів освіти у Швеції з врахуванням гендерних аспектів

Назаренко О. І. Challenges and solutions to developing phonological competence of technical students in ESP teaching

Онопрієнко О. М. , Мариненко С. І. Теоретичні засади патріотичного виховання студентів ВНЗ

Павленко О. В. Сучасний стан підготовки фахівців з електроніки в закладах вищої освіти США

Поліщук К. М. Дослідження ефективності використання сучасної іграшки у формуванні світоглядних уявлень дітей старшого дошкільного віку

Рідель Т. М. Механізм формування соціально-професійної компетентності студентів нелінгвістичних ВНЗ в процесі навчання іноземній мові

Рудь О. С. Ґендерний стиль у менеджментi як компонент впливу на якість системи управління освiтою

Сергієнко С. М. Концертмейстерська компетентність майбутніх учителів музичного мистецтва

Сіняговська І. Ю. Типологія педагогічної інтеграції змісту гуманітарної освіти

Сіняговська І. Ю. Реалізація індивідуальних стратегій навчання студентів гуманітарних спеціальностей у процесі фахової підготовки

Удовіченко Г. М. , Остапенко С. А. System approach implementation for the purposes of higher educational establishment students’ key competences formation

Хромченкова Н. М. Педагогічні умови формування професійної відповідальності майбутніх журналістів

Чикалова Т. Г. Формування загальнолюдських цінностей молодших школярів засобами казкотерапії в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського

Яковлева В. А. , Богдан В. В. Корпоративні комунікації у закладі професійно-технічної освіти

14. Медицинские наукиДемчук О. В. , Слободян Д. А. , Піддубна А. А. , Вівсянник В. В. , Вінтоняк М. О. Лікування хворих на хронічну хворобу нирок з наявністю уражень гастродуоденальної ділянки та хронічного пієлонефриту у поєднанні з метаболічним синдромом

15. Фармацевтические науки
16. Ветеринарные науки
17. ИскусствоведениеБойко Т. А. Концепти «розумної арлекінади» у сценічній практиці Йосипа Гірняка 1922-1933 рр.

Вакульчук А. Р. Меморіальний рояль Павла Тичини: до питання побутування

Жадейко А. Н. Тенденции живописи периода 1990-х годов одесского художника Алексея Илюшина

Жданова О. В. Тема сну в європейському живописі

Кадоркіна Ю. О. Сучасна українська книжкова ілюстрація. Оформлення прози та віршованих збірок

Краснікова Л. В. Поняття, історія і стилі дизайну інтер’єру

Пивовар Г. В. Образ ельфів у сучасному візуальному мистецтві

Пилявець Л. Ю. Концептуальні та структурно-стильові особливості графічного вирішення сучасних українських абеток

Погорєлова К. В. Мистецтвознавство. Льюїс Керрол та його дивовижний світ

Романенкова Ю. В. Этюды и дорожные зарисовки в творчестве Людмилы Горбатенко

Триколенко С. Т. Природні мотиви у творчості IREN FOX steampunk

Филиппова О. Н. Музыкальная система живописи в творчестве В. Э. Борисова-Мусатова (1870-1905 гг.)

18. АрхитектураОникієнко А. С. , Хлюпiн О. А. Визначення мiсця розташування центру швидкого реагування на надзвичайнi ситуацiї у мiському середовищi

19. Психологические наукиГалієва О. М. Нейрофізіологія ситуативної тривожності: теоретичний аспект

Гончарова Н. О. Ціннісно-мотиваційні аспекти кар’єрного зростання майбутніх психологів

Дрозд О. В. Educational potential of ethnopsychology in formation of national self identity of student youth

Дудар О. В. , Величко В. М. Проблема міжособистісного спілкування підлітків

Перегончук Н. В. , Фальчук М. П. Кар’єра та кар’єрні орієнтації: вивчення змісту понять

Сокур А. В. Теоретичний аналіз сутності поняття пробачення в контексті психологічної травми та психоаналізу

Старовойт Т. П. , Калайтан Н. Л. , Макаренко А. О. Особливості побудови комунікації між викладачем та студентом, орієнтованої на розвиток мотивації до навчання у студента

20. Военные наукиГришина Н. С. , Білий О. А. , Побережець Т. В. , Новак А. О. , Ткач В. О. Оптимізація системи технічного забезпечення військ зв’язку ЗС України за досвідом проведення бойових дій

21. Национальная безопасность
22. Социологические науки
23. Политические науки
24. Физическое воспитание и спортБабаліч В. А. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури на заняттях зі спортивно-педагогічного вдосконалення

Мариненко С. І. , Онопрієнко О. В. Формування поглядів студентів вищого навчального закладу на здоровий спосіб життя

Петренко С. П. , Дищенко Д. В. Стрес-фактори курсантів (студентів МВС) МВС України та методи подолання шляхом організації спеціальної фізичної підготовки (тренування)

25. Государственное управлениеАрушанян Т. Г. Роль влади в розвитку ресурсного потенціалу регіону на прикладі європейських країн

Бурмака Т. М. Визначення ефективності комунікативної діяльності в публічному управлінні

Вороніна Ю. Є. Система державного управління зовнішньоекономічною діяльністю

26. КультурологияБабенко Л. О. Масові театралізовані свята у музейних закладах культури (на досвіді роботи Миколаївського обласного художнього музею ім. В. В. Верещагіна)

Лисинюк М. В. Літературні твори XVII – першої половини XІХ ст. як чинник формування новітньої української мови

Орлова О. В. , Сусідка В. С. Розвиток української культурологічної думки в умовах еміграції у першій половині ХХ століття

Філіпп`єв М. Г. , Філіпп`єва О. А. Традиції як механізм збереження і трансляції соціально-культурного та екологічного досвіду

27. Социальные коммуникацииПономаренко Я. І. Вітальні біл-борди як складова соціальної реклами

Цвид-Гром О. П. Інформаційно-документаційне середовище закладу вищої освіти в контексті забезпечення якості освітнього процесу

 Поиск по авторам


 Подписка на новости


НОВОСТИ
01.01.2019

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем Вас и ваших родных с Новым годом и Рождеством Христовым! Для каждого из

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

С праздником Пасхи!

Поздравляем Вас со светлым и благословенным праздником Пасхи. Желаем, чтобы все невзгоды

Архив новостей...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2019 Научный журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика