Главная

Новости

О журнале

Номера журнала

Условия публикации

Условия оплаты

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА

BALTIC JOURNAL

Коллективные монографии

Зарубежная конференция


Скидки

Сотрудничество

Полезные материалы

Отзывы наших авторов

Контакты

Материалы журнала «Молодий вчений» №2 (66) февраль 2019г.

Принимаются материалы

1. Физико-математические науки
2. Химические науки
3. Биологические наукиКривицька І. А. , Крайнюков А. О. Встановлення метрологічних характеристик методики біотестування з визначення гострої летальної токсичності води на ракоподібних Ceriodaphnia affinis Lilljeborg

4. Геологические науки
5. Технические наукиГого В. Б. , Михайлов О. І. Обгрунтування напряму підвищення ефективності систем шахтних підйомних установок

Согор А. Р. , Ярема Н. П. , Бридун А. М. , Лех І. П. Створення інтерактивної карти забруднення атмосферного повітря Львівщини

Стовпник С. М. , Ган А. Л. , Шайдецька Л. В. Формування стійкості грунтового масиву навколо тунелів мілкого закладання

Талпа Е. А. , Дмитриева Н. В. , Муравьева И. А. Энергоэффективность поселков Приднестровья – совокупность выбора схем газоснабжения и тепломодернизации зданий

Трубачев С. І. , Колодежний В. А. , Петрик В. О. , Сіренко А. П. Чисельне моделювання поля напружень в циліндрі з отворами

6. Сельскохозяйственные науки
7. Исторические наукиНовородовський В. В. Мовний чинник етнополітичної дестабілізації в Україні (2010-2014 рр.)

8. Экономические наукиMostepaniuk A. . , Parish M. . Determinants of health status in high income countries

Бугаєнко І. С. Aspects of formation and determination of the status of protective zones in the system of registration and accounting of National Natural Parks of Ukraine

Дорофеєв Д. А. Методологічні засади запровадження та використання фінансових інновацій у небанківському фінансовому секторі

Дорош Н. І. , Сніжко В. В. Облік власного капіталу в контексті національних та міжнародних стандартів

Зелінська Г. О. , Потьомкіна Н. Ю. Індекс людського розвитку як індикатор якості життя населення

Карпенко І. А. , Мірзодаєва Т. В. Інноваційні технології у сфері розвитку туризму в Україні та у світі

Криленко В. І. , Данік Н. В. , Кольченко С. П. Фінансовий контролінг як прогресивна форма внутрішнього контролю підприємства

Кріпкий А. Ю. Правове забезпечення корпоративної безпеки підприємств України

Мержвинська А. М. Креативна економіка: особливості та тенденції розвитку

Терлецька Ю. О. , Балан А. А. , Кузьмук Н. Я. Інноваційні технології як елемент антикризового управління підприємствами олійно-жирового комплексу в умовах економічної нестабільності

Хмарська І. А. Сценарії управлінських рішень щодо формування комплексу маркетингових комунікацій для різних рівнів партнерських відносин

Яцик Т. В. Поняття крипто-активів у системі фінансового обліку

9. Философские наукиМалицька О. В. Гармонізація особистості засобами художньо-естетичної діяльності

10. Филологические наукиАрхипенко Л. М. Інтеграція новітніх англіцизмів у термінологію економічної галузі

Добош О. С. , Сабан О. В. Артефактна та соціальна метафори в промовах президента України Петра Порошенка

Коломийська І. А. Вплив гендерного чинника на використання цитатно-афористичних зворотів у німецькомовному газетному тексті

Кравченко К. О. Лексичні та стилістичні особливості американських сайтів туристичних агенцій

Кук Г. І. Метафори як засіб впливу та переконання в англомовній промові Петра Порошенка

Романова О. О. , Мудрик О. В. Щодо питання навчання іноземного мовлення

Храбан Т. Є. Візуальна метафора у концептуалізації сучасного російсько-українського конфлікту

11. Географические наукиВоловик В. М. , Хаєцький Г. С. , Бахновська О. С. Етнокультурні ландшафти Шаргорода

Кисельов Ю. О. , Шутак К. В. Господарська діяльність як чинник забруднення водних об’єктів України

12. Юридические наукиКовтун О. О. Підстави та порядок обмеження реалізації права на свободу мирних зібрань у рішеннях Європейського суду з прав людини

Мігашко В. Є. Вплив практики Європейського суду з прав людини на розвиток судової практики в Україні

Мігашко В. Є. Механізми захисту прав юридичних осіб в контексті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Пеньковська С. М. Державна мова в Україні: аналіз правового регулювання

Серебрянський П. В. Законодавчі проблеми правового регулювання забезпечення безпеки учасників кримінального процесу

Січко Д. С. , Фурса А. В. Форма заповіту: вітчизняний та зарубіжний досвід

Тимчишин Т. М. Адміністративно-правові засоби забезпечення Національною поліцією

13. Педагогические наукиБарабаш О. В. Неперервна освіта Канади у науково-педагогічній літературі

Ванівська О. М. , Ванівська О. І. Підвищення рівня володіння іноземною мовою студентами нефілологічних спеціальностей ВЗО як необхідна умова міжнародної академічної мобільності

Денис О. Є. Самооцінка студента-музиканта в контексті сценічно-виконавської підготовки

Жарко О. О. Шляхи та засоби формування комунікативної компетенції під час вивчення іноземної мови в немовних закладах вищої освіти

Ієвлєв О. М. Система роботи закладу вищої освіти з формування професійно-педагогічної мобільності майбутнього викладача в умовах магістратури

Ілляхова М. В. Інноваційна діяльність у структурі креативності науково-педагогічних працівників

Ковальчук І. В. Релігійна культура як складова громадянської культури особистості

Курінний О. В. , Черкасова Т. А. Ефективність функціонування кредитно-модульної системи у вищій школі

Курляк І. Є. Інцест як приклад екстремально важкого життєвого досвіду дитини з неблагополучної сім’ї

Олійник Н. Ю. Організаторські вміння як складова компетентності старшокласників

Полухтович Т. Г. , Піменова О. О. Дистанційні технології у навчальному процесі

Сем’ян Н. В. Види текстової інформації як засіб формування умінь читання та інтерпретації іншомовного поетичного твору

Сизенко А. С. Англійcька мoва для прoфecійнoгo cпілкування: іcтoрія фoрмування та визначeння

Філіппова Л. В. Педагогічна рефлексія у вищій школі

Хало З. П. , Волошанська І. В. Формування комунікативних здібностей дитини у процесі інтелектуального розвитку у дошкільних закладах Німеччини

Чорна В. В. , Яковенко І. О. Пропедевтика підготовки до процесу письма у дітей з порушеннями мовлення

Яндола К. О. , Лобойко О. П. Застосування інноваційних освітніх технологій при викладанні навчальних дисциплін в закладах вищої військової освіти

14. Медицинские наукиВойтів Я. Ю. Фенотипічні ознаки дисплазії сполучної тканини у пацієнтів з післяопераційними вентральними грижами

Дмітрієва Н. С. Методика використання кінезотерапії як засобу профілактики професійних захворювань опорно-рухового апарату у спортсменів з кульової стрільби

Радченко С. Г. Сучасні проблеми смертності населення України від отруєнь внаслідок вживання алкогольних напоїв

15. Фармацевтические науки
16. Ветеринарные наукиФранчук-Крива Л. О. Перспективи застосування фітопрепаратів за еймеріозу

17. ИскусствоведениеФилиппова О. Н. М. Ю. Лермонтов – художник и поэт (1814-1841 гг.)

18. Архитектура
19. Психологические наукиФедоренко О. С. Особливості процесу соціальної інтеграції внутрішньо переміщених осіб з різним типом поселення (на основі серії фокус-груп)

20. Военные науки
21. Национальная безопасность
22. Социологические науки
23. Политические наукиГрабовська І. М. Постколоніалізм як конфліктогенний фактор у культурно-історичному просторі сучасної України

Кирпичник Р. І. Особливості формування політичної культури Фінляндії

24. Физическое воспитание и спортПристинський В. М. , Пристинська Т. М. , Лисецька О. Я. , Сівук А. О. Формування в учнівської молоді позитивної мотивації до занять фізичною культурою і спортом на засадах впровадження ідеї школи сприяння здоров’я

Пристинський В. М. , Пристинська Т. М. , Фролова О. О. , Ярхо І. С. Підготовка педагога до реалізації професійних функцій по забезпеченню здорового способу життя

25. Государственное управлениеСидоренко А. І. , Мусаєлян А. В. Напрями підвищення кваліфікації державних службовців (на прикладі Миколаївської області)

26. Культурология
27. Социальные коммуникацииБурківська Л. Ю. , Григораш С. М. Специфіка інформаційно-видової структури тижневика «Репортер»

Мизнікова Т. В. Жанрові особливості жіночої прози на книжковому ринку України: гендерний контекст

Сидоренко А. І. , Пранничук О. В. Нормативно-правова база в галузі архівної справи України: історіографія дослідження

Сидоренко А. І. , Римбу В. Р. Дослідження змісту освіти та формування компетенцій документознавців в межах спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

 Поиск по авторам


 Подписка на новости


НОВОСТИ
01.01.2019

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем Вас и ваших родных с Новым годом и Рождеством Христовым! Для каждого из

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

С праздником Пасхи!

Поздравляем Вас со светлым и благословенным праздником Пасхи. Желаем, чтобы все невзгоды

Архив новостей...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2019 Научный журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика