Главная

Новости

О журнале

Номера журнала

Условия публикации

Условия оплаты

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА

BALTIC JOURNAL

Коллективные монографии

Зарубежная конференция


Скидки

Сотрудничество

Полезные материалы

Отзывы наших авторов

Контакты

Материалы журнала «Молодий вчений» №4 (68) апрель 2019г.

1. Физико-математические наукиДоброштан О. О. , Токовило Т. С. Впровадження елементів теорії ймовірності в молодших класах

Лучечко Т. М. Колірний код в українській та англійській паремійних картинах світу (на матеріалі кольороназв «золотий» та «срібний»)

2. Химические науки
3. Биологические науки
4. Геологические науки
5. Технические наукиГаур Т. О. , Карапетян А. Р. , Машін В. М. , Цацко В. І. Аналіз вплив ультразвукового антіфоулінгу та лазерного очищення на цілісність лакофарбового покриття судна

Гринь Г. И. , Хильченко Г. С. , Трофименко Д. А. , Дейнека Д. Н. , Авина С. И. Взаимодействие компонентов адсорбента с металлами катализаторной сетки

Гринь С. А. , Дреева А. С. , Кызынгашева А. А. , Василенко А. А. Утилизация ртутных термометров

Гринь С. А. , Лосминская Э. А. , Гончарова Д. С. Оценка качества окружающей среды методом фитоиндикации в г. Харьков

Іваніщева О. А. Дослідження шляхів оптимізації нутрієнтного складу страв з гарбуза

Ліпенков І. В. Аналіз сучасних методів ремонту, шліфування і балансування гребного гвинта для великотоннажних суден

Мудрик В. В. , Шевченко Ю. В. Правові аспекти змін у сфері повітряних перевезень в контексті підготовки України до вступу в Єдине європейське небо

Остренко Д. О. Simulation of the wind generator. Study wind speed contour

Ревін В. В. , Шевченко Ю. В. The opportunities and challenges of implementation of blockchain in aviation industry

6. Сельскохозяйственные науки
7. Исторические наукиГуменюк О. В. , Гошта Г. М. Швеція як новий союзник козаків на кінцевому етапі національно-визвольної війни

Гуменюк О. В. , Ткачук М. Б. Софійський некрополь як історико-культурний феномен

8. Экономические наукиБобко Л. О. , Беднарчук В. В. , Тишковець М. М. Сучасні тенденції та проблеми корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в Україні

Богацька Н. М. , Шахнюк А. І. Інтелектуальна власність (нематеріальні активи) як складова статутного капіталу підприємства

Возна Л. Б. , Босак О. В. Формування іміджу лідера для ефективного управління персоналом

Гринюк Н. А. Світова практика оподаткування кооперативних підприємств

Іващенко Г. А. Аналітичне забезпечення ризик-менеджменту в міжнародному бізнес-середовищі

Кічук О. С. Трансфер інноваційних технологій: перспективи та можливості національних підприємств

Клименко К. Л. , Колонтаєвський О. П. Удосконалення комунікаційної політики готельних підприємств

Ковальська К. В. , Ковалюх Є. О. Фактори і показники ефективності системи талант-менеджменту в організаціях

Косова Т. Д. , Стеблянко І. О. Фінансова політика в аграрному секторі економіки: євроінтеграційний аспект

Крикливець Д. О. Інноваційні стратегії в ресторанному господарстві

Мединська С. І. Підсилення мотивації персоналу туристичних компаній України в контексті крос-культурної комунікації та емоційних мотивів

Павлюк Т. І. , Гаврилюк В. С. Державне регулювання зайнятості населення

Петрик І. В. Інноваційна діяльність в Україні: сучасні тенденції, проблеми, заходи з активізації

Полстяна Н. В. , Кононенко Т. П. , Федак В. І. Моноресторан як нова концепція ресторанного господарства в Україні

Скляр Є. В. Концептуальні основи забезпечення фінансової безпеки

Смирнова С. М. , Хапун О. С. Принципові засади управління сільськогосподарськими землями

Соломіна Г. В. Формалізація удосконалення фінансового механізму функціонування інститутів спільного інвестування

Степчук К. О. , Янкевич В. І. Оцінювання ефективності використання інвестиційного потенціалу підприємства

Тарасова К. І. , Піскун А. В. Особливості диференціації заробітної плати в Україні та країнах Європейського Союзу

Швець В. Г. , Мамедов В. Е. Проблеми організації бухгалтерського обліку суб`єктами малого підприємництва

Ярема Я. Р. , Гринда А. М. Податкова політика в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

Ярема Я. Р. , Кравцова О. В. , Назар Н. В. Вплив податкового навантаження на соціально-економічний розвиток регіону

9. Философские наукиБлоха Я. Є. , Іваницький І. В. , Усанова Л. А. , Іваницька Т. А. Проблема самоідентифікації сімейного лікаря в умовах медичної реформи: соціально-філософський аналіз

Бондар В. Д. Наукова новизна як методологічна характеристика дослідження: сутність та підходи до розуміння поняття

Улашкевич Л. А. Концепція кантівської теорії вічного миру і сучасність

10. Филологические наукиPietruszka L. . Obraz zwierząt na materiale frazeologii animalistycznej współczesnego języka polskiego

Pietruszka L. . Obraz zwierząt na materiale frazeologii animalistycznej współczesnego języka polskiego

Slipetska V. . Linguistics of emotions: analysis of research aspects

Slipetska V. . Linguistics of emotions: analysis of research aspects

Абабілова Н. М. Відтворення аграрних термінів як перекладознавча проблема

Айзенбарт Л. М. Міфологізація часу та простору в контексті культурної ідентичності галицького літературного пограниччя Б. Шульца

Бабій Ю. Б. Програмний інструментарій створення субтитрів під час перекладу (аналітичний огляд)

Бахтіарова Т. В. Специфіка інтриги у детективних романах «Жертва забутого майстра» Є. Кононенко та «Код да Вінчі» Дена Брауна

Білас А. А. , Судук Н. Р. Особливості відтворення мовно-структурної реалізації розмовного мовлення в українському перекладі прозового тексту

Бойчук Н. В. Англійські загадки як репрезентант концептосфери носіїв мови

Бородіна В. С. Мотив гріха в драматичній поемі Лесі Українки «Адвокат Мартіан»: першотекст і його інтерпретація

Ваніна Г. В. , Юрченко Д. О. Concept checking questions (CCQs) як засіб перевірки засвоєння граматичного матеріалу на уроках англійської мови

Винар С. М. Комунікативна специфіка авторських сентенцій античної драми

Вишнівський Р. Й. , Дучимінська Г. Ю. Дидактичні ідеї Івана Франка

Волченко О. М. , Мороз Т. О. Неологізми як об’єкт перекладу

Гамерська І. І. Особливості фразеологічного калькування в англійській мові

Годованець У. М. Психолінгвістичні аспекти сучасного франкомовного рекламного тексту

Гоцинець І. Л. Методика формування німецькомовної лексичної компетенції студентів

Демберецька М. П. Напівсуфіксація прикметників як засіб маркування компаративних відношень у німецькій мові

Демків Ю. М. До проблеми жанрової ідентифікації літературної казки (на матеріалах англійської літератури)

Дубравська З. Р. Етимологія, трансформація й класифікація біблеїзмів у сучасному англійському мовленні

Дуркалевич В. В. Лектура і топографія. Бібліотека у дрогобицьких текстах Івана Франка

Желязкова В. В. Українськомовні чоконіми у вимірі семіотики

Завадська В. В. Фольклорно-міфологічні мотиви у повісті Софії Андрухович «Старі люди»

Зимомря М. М. Лінгвістичні маркери ужиткового мистецтва: парадигма міждисциплінарних зв’язків

Каленюк С. О. , Савчук Л. О. Етнолінгвістичні особливості фразеологізмів із символічним компонентом «палець»

Калимон Ю. О. Моделювання: лінгвістичний аспект

Каракевич Р. О. Національно-культурний зміст фразеологічних одиниць у сфері духовної культури

Кирилюк С. В. Семантика категорії демінутивності в текстах німецьких народних казок та її відтворення в українському перекладі

Климентова О. В. , Ботченко А. Ю. , Дунець Л. Б. , Нічишина Н. О. Тарас Шевченко в українській рекламній комунікації

Коваль Н. Є. , Макар А. А. Лінгвопрагматичні аспекти науково-технічного дискурсу

Коваль Р. С. Структурні моделі термінів для найменування засобів та методів реабілітації у французькій та українській мовах

Коржак З. З. Вираження експресивності тексту позиційними можливостями номінативних речень

Корнiєць К. А. Поняття мовного пуризму та проблема номiнацiї його проявiв у турецькiй мовi

Кравців М. М. , Соболь Л. І. Алфавіт англійської мови: узагальнення діахронічного аналізу

Легка Л. І. Акцентні норми у мові професійного спілкування (дидактичний матеріал)

Майстренко Л. В. Специфіка емотивної лексики «Любовних елегій» Овідія

Матвіїшин О. М. Перекладацька інтерпретація історизмів роману П. Куліша «Чорна рада» німецькою мовою

Мацьків М. Я. Стилістичні засоби як інструмент зображення жінки та її становища у суспільстві довікторіанської епохи у романах Джейн Остін

Мелех Г. Б. Фахова мова кулінарії як вербалізований феномен лінгвокультурології (на прикладі німецької мови)

Мельник М. М. , Бовкіт Х. І. Використання німецьких термінологічних дефініцій у сфері туризму для підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту

Нікішина В. В. Проблеми звукової інтерференції у професійно орієнтованому перекладі

Осипов П. І. Інтеграційні особливості мови і культури у процесі міжкультурної комунікації

Палиця Г. С. Метафора як засіб вираження концепту "освіта" в німецько- та україномовних цитатах відомих людей

Патен І. М. Соціальна диференціація фразеологічних одиниць із семантикою пересування в українській, польській і англійській мовах

Петришин О. Л. , Лужецька О. М. Статус сполучних слів у сучасній англійській мові

Пилипей Ю. А. Nigeria’s Pidgin English як різновид британського сленгу

Пітин В. М. Особливості зооморфних метафор у пареміях французької та української мов

Рудаченко А. С. Психологія творчості: художня інтерпретація В. Винниченка (за п’єсою «Чорна Пантера і Білий Медвідь»)

Рудичик О. М. Характерні риси тематики літератури американського постмодернізму на прикладі творчості Енн Тайлер

Сеньків О. М. , Петриця Л. І. Лінгвокреативний потенціал соціальних мереж (на прикладі соцмережі Інстаграм)

Сивик О. А. Морфологічні характеристики циклічної моделі часу в німецькій романтичній казці

Сирко І. М. До питання про виразники інтимізованості щоденникового диску

Сікора Л. Т. Феміністичні мотиви в творчості Лесі Українки

Сокол Г. Р. Портрет як засіб художньої реалізації мемуарних інтенцій Галини Журби

Ступницька Г. І. Жанрово-стильова своєрідність комедіографії Оскара Вайлда (на матеріалі п’єс «Ідеальний чоловік» та «Як важливо бути серйозним»)

Теличко М. В. Етапи укладання термінологічних словників: дискурс словникової статті

Тимчук О. Т. , Сніховська І. Е. Мовна гра як вияв пізнавально-комунікативної діяльності

Тімофєєва В. С. The principles of intertextual truth in “Chtterton” by P. Ackroyd

Тодорова Н. Ю. Прецедентна мотивація фразеологічних одиниць просторової семантики в українській та англійській мовах

Усаченко І. В. Англійські «стихійні» фразеологізмі в українському перекладі

Храбан Т. Є. Сценарное воссоздание эмоции печали в романе М. Этвуд «Кошачий глаз»

Чобанюк М. М. Синтез жанру: актуальні підходи до проблеми вивчення

Яворська О. М. Жанрова своєрідність дилогії Анджея Хцюка у контексті польської постмодерної прози

Яскевич О. К. Особливості використання та перекладу реалій (на матеріалі поеми І. Франка «Лис Микита» та її перекладу англійською мовою)

11. Географические науки
12. Юридические наукиБабійчук В. С. Кібертероризм та протидія йому

Байда А. О. , Ніколашина А. М. Амністія та помилування у кримінальному праві

Байда А. О. , Новіков Д. О. Запровадження інституту кримінальних проступків в Україні. Фінішна пряма на шляху

Байда А. О. , Склезь О. А. Основні проблеми кваліфікації злочинів, вчинених в умовах воєнного стану

Болюх О. М. Аналіз окремих обставин, які пом’якшували покарання у Кодексі 1743 р. «Права, за якими судиться малоросійський народ» та їх порівняння з положеннями чинного Кримінального кодексу України

Васільєва В. А. Деякі питання визначення об`єкту кримінально-правової охорони при розголошенні даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування в контексті порушення принципу презумпції невинуватості

Герасимова Г. В. , Касьяненко Д. І. Значення і правова регламентація стандартів з етики та поведінки прокурорів

Гизимчук С. С. Особливості здійснення пробації в зарубіжних країнах

Грекова О. О. , Зозуля А. О. Розмежування тероризму і подібних до нього дій в українському та європейському законодавстві

Дахова І. І. , Ритова В. О. , Хоменко А. В. Роль ЗМІ в передвиборній агітації

Демченко І. В. Особливості оподаткування іноземних доходів резидентів України: правові аспекти

Загоруйко Н. В. Досвід зарубіжних країн щодо реалізації державної політики у сфері виконання покарань у вигляді позбавлення волі неповнолітніми особами та можливості його використання в Україні

Зінсу О. І. Роль критичного мислення у формуванні правомірної поведінки особистості

Зозуля К. С. Медіація у кримінальному процесі України

Кисилевич О. В. Стаття 246 Кримінального кодексу України та реалії її ефективності

Ковінько Н. М. Екстратериторіальна дія GDPR: ризики для українців та практичні рекомендації для Уряду

Колдов Є. О. Договір колективної безпеки ЄС: проблеми і регулювання

Колдов Є. О. Регулювання офшорних зон в податковому праві України і зарубіжних державах

Копиленко П. О. Специфікація правових стратегій

Корнієнко Н. О. До питання про судову практику розгляду податкових спорів щодо сплати єдиного внеску при зупиненні права на заняття адвокатською діяльністю

Криштоп С. В. Розширення Європейського Союзу на Схід: позитивні і негативні аспекти для країн Центральної і Східної Європи

Кудрявцев Г. В. Особливості координації Антитерористичним центром при Службі безпеки України діяльності суб’єктів боротьби з тероризмом у ході проведення антитерористичної операції

Леута О. С. , Псьота О. В. , Кошель В. В. Деякі проблеми електронних доказів у цивільному судочинстві

Мальцев М. Є. Право власності на природні ресурси та комплекси

Микитенко Д. І. Проблема «дефіциту демократії» у Європейському Союзі

Милоненко Ю. В. Процесуальний захист прав свідка: міжнародний досвід

Музика В. В. Кримінологічний аналіз причин виникнення та шляхів подолання латентної злочинності

Овсієнко К. С. Гендерна рівність в Кримінальному кодексі України

Петруновська О. І. Принцип політичної неупередженості державної служби

Приходько В. Ю. Проблемні питання організації та діяльності Президента України

Пшенічнова З. І. Відмова прокурора від підтримання публічного обвинувачення: теоретичні та практичні питання

Радченко Р. О. Еволюція інституту відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням потерпілому, на українських землях

Садонцева Л. К. Кримінальна відповідальність за домашнє насильство в Україні та зарубіжному праві: порівняльний аналіз

Сащенко М. І. Особливості здійснення досудового розслідування щодо неповнолітніх

Свідунова Л. В. Щодо права засуджених на відпустки

Тадика Є. Д. Щодо декриміналізації хуліганства в Україні

Торгашова К. О. Доцільність легалізації грального бізнесу в Україні

Трохимець Б. В. Приватні в’язниці: зарубіжний досвід та перспектива запровадження в Україні

Черніков Б. Ю. Пробація в Україні. Міжнародний досвід

Чиркін А. С. , Чубейко В. І. Теоретичні та практичні проблеми множинного громадянства в зарубіжних країнах

Шевченко Л. А. Сутність та значення принципу автономії волі в міжнародному приватному праві

Шелепкова С. М. Аудитивний метод оцінки розпізнавання голосу і мовлення людини у різних умовах подання мовленнєвого сигналу

Юрченко Є. О. Аналіз гарантій забезпечення прав та законних інтересів осіб, щодо яких проводяться негласні слідчі (розшукові) дії

Ярмак А. Д. Новели законодавства про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю

13. Педагогические наукиHladkyi O. . , Asanov E. . The main destinations of health tourism in Vinnytsia region

Абрамов В. В. , Гринева Т. И. О корректности присвоения звания «инструктор-тренер»

Айзенбарт М. М. Педагогічні умови формування соціально- комунікативної компетенції дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності

Айзікова Л. В. Базові принципи взірцевого навчання англійської мови для носіїв інших мов: американський досвід

Артюшенко А. О. , Артюшенко О. Ф. , Зубко В. М. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/4.1/1.pdf

Баркасі В. В. , Філіпп`єва Т. І. Інтегроване навчання іноземній мові і методиці її викладання в процесі підготовки майбутніх учителів іноземних мов

Бачієва Л. О. Система психологічної підтримки професійної діяльності викладачів у закладі вищої освіти

Безкоровайний С. Б. Сучасні підходи вдосконалення фізичної підготовки студентів-єдиноборців

Бондаренко Л. Г. Інфографіка у системі методичної підготовки майбутніх учителів української літератури

Борисова О. В. Топонімічні розвідки. Регіональний аспект

Браславська О. В. , Рожі І. Г. Компетентнісний підхід у контексті професійної підготовки майбутніх учителів географії о краєзнавчо-туристської роботи

Булашев А. Я. , Женьцян С. . Туристско-географическое районирование шестой части суши

Ганніченко Т. А. Аналіз міжнародного досвіду STEM-освіти (на прикладі Австралії)

Гарник І. А. Розвиток елементарних навичок читання у дошкільників на прикладі британської системи освіти

Горбенко М. І. Лижна підготовка як вид рухової активності студентської молоді

Горбенко М. І. , Лой Б. І. Національно-патріотичне виховання студентської молоді засобами спортивного туризму в вищому навчальному закладі

Горбенко М. І. , Лой Б. І. Адаптація студентів-першокурсників до навчання у вищому педагогічному закладі освіти засобами туризму

Гриценко В. М. Формування громадянської компетентності учнів початкових класів засобами проектів

Данилко В. М. Адаптація студентської молоді до умов навчання у ВНЗ

Дашко Л. Т. , Дубицька О. Б. Віртуальна реальність як інструментарій едютейнменту в мовній освіті

Дем’яненко О. Є. Комунікативна мобільність як важлива складова професійної компетенції майбутнього педагога

Духаніна Н. М. Самоосвіта як складова освітнього процесу в університеті

Заскалєта С. Г. , Округ А. Є. Міжпредметні зв’язки при викладанні іноземних мов як дидактична проблема на факультеті іноземної філології

Кадыров Р. Р. , Кривенко Ю. А. , Курочкин В. Г. Влияние III Всесоюзных молодежных игр на популяризацию хоккея на траве на начальных этапах его становления

Калита Н. І. Ціннісний підхід у Концепції Нової української школи

Кириченко Т. В. Психічне здоров’я в структурі професійної підготовки майбутніх вчителів

Кириченко Т. Г. Теоретико-методичні засади побудови спортивного тренування в жіночому пауерліфтингу

Клочко О. О. Етичні стандарти соціальної роботи

Коваленко О. О. , Конопляник Л. М. Implementing blended learning at technical university: advantages and challenges

Ковальчук В. І. , Бірюк М. В. Роль інноваційних технологій навчання у розвитку педагогічної майстерності педагога професійного навчання

Колток Л. Б. , Стахів Л. Г. Педагогічний дискурс у структурі освітнього процесу вищої школи

Кондратів І. І. Засоби втілення комунікативних намірів у професійному дискурсі

Кондратів І. І. Засоби втілення комунікативних намірів у професійному дискурсі

Конох А. П. , Маковецька Н. В. , Конох А. А. Формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів туристичної галузі на засадах міждисциплінарної інтеграції

Коцур Н. І. , Товкун Л. П. Порушення постави в учнів середнього шкільного віку та її корекція засобами фізичної реабілітації

Кравченко Т. П. , Троценко Т. Ю. , Базилевич Н. О. Особливості виховання у студентської молоді морально-вольових якостей під час занять фізичною культурою

Красов О. І. Педагогічні умови формування правильної постави школярів

Красов О. І. , Кусай М. В. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 3-6 років у дошкільних закладах за кордоном

Кривенко Ю. О. , Курочкін В. Г. Особливості розвитку хокею на траві на теренах України (1974-2019 рр.)

Круцевич Т. Ю. , Андрєєва О. В. , Благій О. Л. , Блистів Т. В. Міжнародний досвід організації оздоровчо-рекреаційної діяльності школярів у вільний час

Майборода Р. В. Конкурентоспроможність, академічна та професійна мобільність студентів економічних спеціальностей у контексті вивчення іноземних мов

Маковецька Н. В. , Конох О. Є. Дидактичні аспекти дистанційного навчання майбутніх фахівців туристичної та готельно-ресторанної сфери

Мельниченко О. В. , Суркова М. О. Формування естетичних цінностей молодших учнів засобами гри

Мироненко Т. П. , Добровольська Л. С. Поєднання змішаного та предметно-мовного інтегрованого навчання у професійній підготовці студентів

Мовчан В. П. Фізкультурно-спортивна діяльність як один із засобів виховання дисциплінованості підлітків

Мовчан В. П. Рухова активність як чинник, що визначає здоров’я людини

Морозенко Д. В. , Сабатовська-Фролкіна І. С. , Зимлянський М. О. Педагогічні умови впровадження кейс-технології при підготовці майбутніх фахівців медико-фармацевтичної галузі

Науменко У. В. Використання комп’ютерних та інформаційних технологій під час навчання іноземної мови (англійської) у вищих навчальних закладах України

Нечипоренко Л. А. , Нечипоренко О. В. , Нечипоренко Д. Л. Зв’язок між рівнем сформованості у підлітків мотиву досягнення успіху та рівнем розвитку якостей

Обозний В. В. Досвід становлення кафедри туризму в умовах педагогічного університету

Остапчук В. В. Сучасні особливості розвитку спортивного туризму як виду спорту в Україні

Павлішак О. Р. , Гутиряк О. І. Особливості навчання іноземної мови за професійним спрямуванням та їх вплив на формування мотивації студентів педагогічних спеціальностей в Австрії

Палатний І. А. , Палатна О. М. Літні табірні збори як ефективний засіб підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності

Пангелова Н. Є. , Танєв П. . Сутність профільного навчання за спортивним напрямом у школах зарубіжних країн

Пангелова Н. Є. , Василенко Н. В. Особливості функціонального стану і психомоторних можливостей спортсменів з вадами слух

Пангелова Н. Є. , Пангелов Б. П. Сучасні тенденції у розвитку рекреаційної діяльності населення України

Пивовар А. А. Кореляційний аналіз компонентів рухової системи та пізнавальних здібностей у дітей старшого дошкільного віку

Плужнік А. В. Використання SMART-технологій в сучасному освітньому процесі

Поліщук В. В. Особливості організації туристичних походів студентів факультету фізичного виховання

Попрошаєв О. В. , Мунтян В. С. , Білик О. А. Питання реформування навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у закладах вищої освіти України

Поточняк Г. І. Використання відеоблогів на практичних заняттях з англійської мови

Потужній О. В. , Постернак І. В. Розробка сучасних фітнес-технологій у фізичному вихованні молоді

Пристай Г. В. Технологія змішаного навчання при формуванні професійної іншомовної компетентності вчителів

Проскуркіна Я. І. The experience of foreign cultural centers functioning

Прохорчук П. С. Методологічні підходи до формування професійно-етичної культури графічних дизайнерів

Пустовойченко Д. В. Інтерактивні методи формування професійної мобільності майбутніх фахівців у процесі вивчення іноземних мов

Раковська М. А. Практичне значення проблеми формування аксіологічного потенціалу майбутнього вчителя іноземної мови в університетах Польщі та України

Романенко О. В. Основи інвестиційного менеджменту як чинник формування професійної самореалізації студентів

Рубан В. Ю. Шляхи удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями початкових класів в умовах сільської школи

Ружевич Я. І. Формування ціннісних орієнтацій засобами зарубіжної літератури у кроскультурній підготовці студентів

Савчук А. В. Переваги та недоліки методики предметно-мовного інтегрованого навчання у процесі підготовки майбутніх вчителів англійської мови

Садова Г. Ю. Розвиток комунікативної компетентності у використанні ігрових форм перевірки знань з російської мови в умовах нової української школи

Самолюк А. А. Сучасні підходи до формування креативних здібностей молодших підлітків в процесі занять туристсько-краєзнавчою діяльністю

Сембрат С. В. , Погребний В. В. Використання спеціальних засобів навантаження в тренувальному процесі волейболістів

Семенів Б. С. , Голубева О. Т. , Приставський Т. Г. , Бабич А. М. , Сопіла Ю. М. Вплив засобів спортивної боротьби на формування професійних якостей студентів ветеринарних спеціальностей

Сіренко Р. Р. , Куречко Г. П. , Павлишин О. Ф. Соціалізація молоді України в сфері масового спорту

Січкар А. Д. , Дем’яненко В. І. Впровадження ідей діяльнісного підходу у прогамово-методичне забезпечення дошкільного виховання в Україні (кінець XIX – початок другого десятиліття XX ст.)

Смирнов І. Г. Маркетингові підходи до використання вірменського спадку в Україні для розвитку туризму

Смірнова О. О. Проблема формування професійних компетенцій в процесі вивчення іноземної мови у студентів немовних спеціальностей

Соловых Т. К. Условия совершенствования информационного обеспечения спортивно-туристской деятельности

Стасів Н. І. , Дида Г. І. Активізація навчальної мотивації учнів у процесі вивчення початкового курсу математики

Степаненко В. М. Психофізіологічна обумовленість ефективності захисних тактичних дій юних футболістів на етапі попередньої базової підготовки

Сухраменда Є. В. , Хлопик О. М. Контроль, корекція та оцінка знань ліцеїстів в контексті навчання їх іноземній мові

Товстоп`ятко Ф. Ф. , Люта Д. А. Педагогічний експеримент як основа формування готовності майбутніх фахівців з туризмознавства

Троценко Т. Ю. , Троценко Д. В. Місце і значення нових видів фітнес-програм в оптимізації рухової активності школярів

Фурманюк С. М. Формування професійних навичок фахівців образотворчого мистецтва та дизайну з основ перспективного малювання

Хало З. П. , Волошанська І. В. Розвиток міжкультурної компетентності як проблема методики викладання іноземних мов

Харкавців І. Р. Потреба в самореалізації вчителя як складова його педагогічного покликання

Цар І. О. , Нагорнюк Л. Є. Вебінар як засіб дистанційного навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей

Чемоніна Л. В. Особливості розвитку мовлення учнів початкової школи засобами мультимедіа

Чиженок Т. М. , Коваленко Ю. О. Дослідження розвитку рухових здібностей і функціональних можливостей юнаків у процесі підготовки до пішохідних походів

Чубрей О. С. Особливості професійної підготовки майбутніх учителів географії у країнах дальнього зарубіжжя

Чуєва І. О. , Сидорук А. В. Питання щодо забезпечення якості туристичного продукту

Шагала Л. Б. Розвиток культурно-освітніх традицій українського шкільництва у Польщі

Шевченко І. В. , Кордюк О. М. Імплементація методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) у процесі викладання курсу «Практична граматика англійської мови» для студентів 1 курсу ВЗО України

Щербакова О. Л. , Нікіфорчук С. С. Використання методики предметно-мовного інтегрованого навчання на заняттях з ПКОМ

Яковчук О. Л. Функціонування моделей дуальної форми здобуття освіти як ефективний спосіб підвищення конкурентоспроможності системи вищої освіти України

14. Медицинские наукиМочалов Ю. О. Дослідження окремих медико-економічних аспектів організації стоматологічної медичної допомоги в Україні

15. Фармацевтические науки
16. Ветеринарные науки
17. ИскусствоведениеФилиппова О. Н. Творчество П. М. Шмелькова – последователя П. А. Федотова

Филиппова О. Н. Самобытное творчество М. С. Сарьяна (1880-1972)

18. Архитектура
19. Психологические наукиБілан Т. О. Формування емоційної сфери у майбутніх педагогів як проблема методолого-психологічної підготовки

Ілляш С. Д. , Калита Н. І. , Скалич Л. Й. Формування саморозуміння у майбутніх педагогів у період професійного становлення (емпіричні аспекти)

Коваль Г. Ш. , Валєєва А. Р. Психологічні особливості віктимності дівчат-студенток

Коваль Г. Ш. , Сухарєва В. А. Особливості духовної сфери засуджених за насильницькі злочини

Скорик О. Д. Модель развития на основе привязанности, шесть уровней привязанности Г. Ньюфелда

20. Военные науки
21. Национальная безопасность
22. Социологические науки
23. Политические наукиВовчук Л. А. , Лабик К. Й. Культурна дипломатія у реаліях XXI століття

24. Физическое воспитание и спортДмитрук В. С. Особливості етіології та патогенезу цукрового діабету: американський та український досвід

Куриляк В. В. , Соя Л. Л. Духовний ріст людини за рахунок виконання принципів здорового способу життя

25. Государственное управлениеШевченко Н. П. Сучасний стан та перспективи розвитку пенсійної системи України

26. Культурология
27. Социальные коммуникацииДемчина Л. І. Концептуальні парадигми змісту бібліотечно-інформаційної освіти: порівняльний аналіз вітчизняного та світового досвіду

Кобелев А. Н. Информационная аналитика как ведущее направление современного библиотечного обслуживания

Ковальчук О. Я. , Масьонкова М. М. Safety risks of global climate change

 Поиск по авторам


 Подписка на новости


НОВОСТИ
01.01.2019

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем Вас и ваших родных с Новым годом и Рождеством Христовым! Для каждого из

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

С праздником Пасхи!

Поздравляем Вас со светлым и благословенным праздником Пасхи. Желаем, чтобы все невзгоды

Архив новостей...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2019 Научный журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика