Главная

О журнале

Номера журнала

Условия публикации

Условия оплаты

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА

BALTIC JOURNAL`s

Коллективные монографии

Зарубежная конференция


Скидки

Сотрудничество

Полезные материалы

Отзывы наших авторов

Контакты

Материалы журнала «Молодий вчений» №10 (74) октябрь 2019г.

1. Физико-математические наукиАрхипов О. Є. , Чмерук О. М. Адаптивний підхід до обробки даних експертного оцінювання

Крутик А. В. Свойство переменных разностей (сумм) и их использование в системах с искусственным интеллектом для статистического анализа числовых рядов

Сілін Є. С. Наближення класів локально інтегровних функцій малої гладкості за допомогою цілих функцій

2. Химические наукиПетруша Ю. Ю. , Загородня Ю. С. Фізико-хімічні показники якості харчової йодованої солі

Часова Е. В. , Демчишина О. В. Адсорбція як один із методів вилучення аСПАР з водних розчинів різної природи

3. Биологические наукиБахарєв Ю. . Екологічна, етіологічна та епідемічна специфіка сальмонел із об’єктів зовнішнього середовища на території Північно-Західного Причорномор’я

Бахарєв Ю. . Екологічна структура зоогенних резервуарів сальмонел та їх епідемічний потенціал на території Північно-Західного Причорномор’я

Крайнюков О. М. , Кузьмінова А. Ю. Комплексна еколого-токсикологічна оцінка якості довкілля (на прикладі м. Люботин)

Настека Т. М. , Артамонова В. С. Спонтанний цитоміксис у Lilium bulbiferum var. croceum

4. Геологические науки
5. Технические наукиГоловченко К. О. , Мокрицький В. А. Дослідження математичних моделей характеристик біполярного транзистора

Дранчук С. М. , Машін В. М. , Мінжинер С. С. , Цацко В. І. Зрівняльний аналіз джерел живлення для ручного зварювання. Мережа з постійною потужністю

Єгорова О. В. , Одінцов Ю. О. Використання мобільних додатків для оцінювання якості та безпечності продуктів харчування

Процик О. П. , Шатликов Д. . , Тарасенко С. В. , Полегенько А. Ю. Аналіз стану та перспективи розвитку ринку транспортних послуг в Україні

Хорошевська І. О. , Глєбов В. О. Методика розробки мультимедійного навчального видання з дисципліни «Теорія кольору»

6. Сельскохозяйственные наукиКарбівська У. М. Урожайність культур та баланс основних елементів живлення темно-сірого грунту за вирощування бобово-злакових травосумішок

7. Исторические наукиГригорук Н. А. Російсько-турецька війна 1877–1878 рр. та її наслідки

Скрипниченко Ю. Ф. Східні робітники: харківський вимір

8. Экономические наукиАвгустова О. О. , Знамеровська А. О. Місце управлінського аналізу в обліковому просторі

Власенко Т. О. , Рябченко А. В. Особливості виробництва молочної продукції в Україні

Герасимчук В. В. , Лижова Є. М. Особливості використання маркетингу в Instagram

Голинський Ю. О. , Гриник І. Р. Митний контроль в Україні та напрями його вдосконалення

Гуцаленко Л. В. , Чмелюк Т. В. Облік та його контрольні функції в управлінні дебіторською заборгованістю підприємств

Демченко К. І. Гендерний розрив у пенсіях та впровадження надбавки до пенсії у моделі пенсійного забезпечення

Заїчко І. В. Фінансова стійкість підприємств як інструмент реалізації фінансової безпеки

Зеркаль А. В. The impact of business partners on commercial awareness and personnel management of enterprises

Зінгаєва Н. Є. , Мхитарян К. Г. , Богуславський С. Ю. Стратегічне управління персоналом у ТОВ «СГВП «Таборівське» Снігурівського району

Ільків Л. А. Економічні аспекти виробництва соняшнику

Климчук І. Я. , Казюка Н. П. Види та джерела конкурентних переваг туристичних інтернет-порталів Івано-Франківської області та перспективи створення нового туристичного веб-сайту

Ковалевич Н. В. , Долженко І. І. Податкова система в контексті парадигми інтеграційних процесів

Корбутяк А. Г. , Кульбачинська І. М. Формування механізму оцінки вартості підприємства

Костирко Л. А. , Євтушенко М. В. Фінансова результативність як драйвер вартості корпоративних підприємств кондитерської галузі

Курганський С. С. , Ситник Н. І. Особливості мотивації персоналу ІТ сектору

Нікітенко Н. Е. Розробка екскурсійного маршруту в сегменті в’їзного пізнавального туризму

Огданська О. Д. , Сергієнко К. К. Аналіз міжнародної торгівлі АПК

Онешко С. В. , Грищенко А. Р. Підхід до оцінки показників ефективності стивідорних компаній у системі контролінгу

Осідач О. Б. , Сарнавський Б. О. Фінансова безпека малого бізнесу: реалії і проблеми

Ошийко А. А. , Татьяніна С. М. Проблеми антикризового управління в банках

Петряєва З. Ф. Забезпечення фінансово-економічної безпеки стратегічного розвитку підприємства

Пікуліна Н. Ю. , Пікуліна О. В. Інфраструктурна підтримка як чинник стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва в Україні

Полупан Л. П. , Ковалевська А. В. Сутність соціальних програм підприємства

Попова В. Д. , Колотило Ю. І. Облік оплати праці: проблеми та напрями удосконалення облікового забезпечення управління персоналом

Процик І. С. , Ясінська Т. В. , Грибик М. І. Проблеми вибору професії та працевлаштування молоді

Радзієвська С. О. Системно-синергетичний підхід у дослідженні структурної взаємозалежності глобалізації та регіоналізації

Ситник Н. С. , Назар Н. В. Особливості грошово-кредитної політики України в сучасних умовах

Сич О. А. , Беркацький Б. Л. , Климчук О. Р. Аналіз кредитування бізнесу в Україні та Польщі

Скавронська І. В. Захист прав інтелектуальної власності на продукти креативної діяльності в рамках імплементації угоди про асоціацію Україна-ЄС

Сливенко В. А. , Коновалова Д. Є. Нові вектори розвитку малого підприємництва в Україні в контексті активізації євроінтеграційних процесів

Узун-Куртогло В. В. , Долженко І. І. Фіскальна ефективність оподаткування доходів фізичних осіб

Фінагіна О. В. , Плаксюк О. О. , Коваленко Ю. О. Сучасні управлінські технології розвитку інформаційного менеджменту: перспективи підприємств та регіонів

Фоя О. В. Макроекономічний аналіз механізму зовнішніх державних запозичень України

Шевченко О. С. , Євтушенко Г. І. Інноваційні методи управління персоналом на підприємствах у сучасних умовах господарювання

Шушкова Ю. В. , Войтаник Д. М. Особливості інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні

Ясіновська І. Ф. , Зіневич О. В. Інвестиційна діяльність в Україні: проблеми і перспективи

9. Философские наукиАлієва О. Г. , Ярова Н. В. Важливість вивчення літературних творів філософів у старшій школі (на прикладі роману Г. Гессе «Степовий вовк»)

Мозговий Л. І. , Сущенко І. О. Anthropomistic measurements of the philosophy of Buddhism

Москальчук М. М. Міжконфесійна толерантність як головна складова релігійного життя Україні ХХІ ст.

Ярмоліцька Н. В. , Москальчук М. М. Проблеми пізнання, свободи та гуманізму в дослідженнях І. В. Бичка в радянський період

10. Филологические наукиД`яченко І. С. Історичний розвиток символізму та його релігійний аспект

Джулик О. І. , Соловйова О. О. Інтерактивні методики формування навичок читання англійською мовою у молодших школярів

Карпенко Н. О. , Полюк І. С. Лексико-стилістичні трансформації та їх особливості при перекладі текстів офіційно-ділового стилю (двосторонні угоди між Францією та Україною)

Кульбабська О. В. , Тесліцька Г. І. Семантико-синтаксична структура простих речень із напівпредикативними ад’єктивними компонентами

Левицька Л. Я. Релігійно-міфологічні образи-символи в новелі Людвіга Тіка «Білявий Екберт» (1797)

Лісовська А. Ю. , Калита А. А. Контент веб-сайтів і їхня структура

Марченко В. В. , Різник А. А. Стратегії і тактики досягнення прагматичної мети у англомовному політичному дискурсі

Матвійок Т. А. , Перхач Р. Т. Порівняльний контент-аналіз передвиборчих програм лідерів президентських виборів в Україні та США 2019-2020

Мацелюх І. Р. Legitimation through authorization and moral evaluation in discourse analysis of RT news

Пархоменко Н. О. , Лазебна О. А. , Литовченко І. М. Щодо структури та способів мовної репрезентації концепту (на матеріалі сучасної німецької мови)

Перхач Р. Т. , Кисіль Д. О. Структурні та семантичні особливості стоматологічних термінів

Перхач Р. Т. , Смирнова А. О. Мовні засоби маніпуляції в пресі: контент-аналіз

Перхач Р. Т. , Сусуловська М. Р. Семантичний аналіз медичних термінів в інструкціях до лікарських препаратів

Петрук О. Ю. , Левченко О. П. Ідентифікація метафори моделі білий + іменник за методикою кількісного аналізу словникової дефініції

Радчук В. Д. , Лебедева Г. В. Семіосфера В. Шекспіра як система авторських художніх кодів

Саражин А. В. , Кравченко Н. К. Ефективність інтегративного методу вивчення англійської мови для «дорослої» аудиторії

Северин Р. С. , Наумова Т. М. Лексико-стилістичні особливості авторських перекладів творів Ірен Роздобудько

Северина Г. Г. , Тараненко Л. І. Лінгвостилістичні особливості мовлення різних типів особистості (на матеріалі англійської мови)

Сидоренко Л. М. , Дернова Т. А. Препозитивна афіксація географічних термінів англійської мови

Цвик Н. П. , Калита А. А. Роль ключових слів у формуванні цілісності та зв’язності англомовних науково-технічних текстів

11. Географические науки
12. Юридические наукиБайда А. О. , Новіков Д. О. Декриміналізація фіктивного підприємництва. Правильний крок чи погрішність?

Варава К. І. Деякі питання імплементації зарубіжного досвіду використання механізмів захисту корпоративних можливостей у систему національного законодавства

Грекова О. О. , Зозуля А. О. Проблема правового регулювання утилізації медичних відходів: вітчизняне законодавство та європейська практика

Гуськов А. О. Правове регулювання поводження з відходами в Україні та Європейському Союзі

Зозуля К. С. Міжнародно-правові засади охорони клімату

Кошель В. В. , Псьота О. В. Проблеми соціально-правового статусу селянина в Україні

Крайник Г. С. , Заточна В. О. Щодо визнання нецільового використання бюджетних коштів корупційним злочином

Лазебна А. В. Нотаріальне посвідчення як елемент форми правочину

Мальцев М. Є. Особливості адаптації вітчизняного екологічного законодавства до вимог права Європейського Союзу

Радченко Р. О. Шляхи вдосконалення механізму правового забезпечення екологічної безпеки у транскордонних регіонах України та ЄС

Сачук Б. П. , Хасія М. В. Становлення четвертого покоління прав людини

Сокуренко В. А. Екологічне господарювання як один із засобів вирішення проблем екологічної безпеки

Сухомлин Т. В. , Юрчик Т. В. Судово-дактилоскопічна експертиза у кримінальному провадженні

Трагнюк Р. Р. Проблеми визначення керівника органу досудового розслідування в Національному антикорупційному бюро України як обʼєкта прокурорського нагляду

Уткіна М. С. Право інтелектуальної власності Словацької Республіки та його порівняння із вітчизняним правом інтелектуальної власності

Хайрутдінова Г. Є. Правова природа кредитних відносин в площині кримінологічного дослідження

Халецька К. К. , Сидоренко Н. О. Правова охорона навколишнього природного середовища в зонах проведення бойових дій

Хрякова Н. О. Енергетична безпека в Україні: проблеми забезпечення та перспективи підвищення

Шутько В. С. Міжнародно-правове регулювання проблеми зміни клімату

Щебетун І. С. , Йолтуховський В. В. Фінансування політичних партій в Україні

13. Педагогические наукиАлєко О. А. , Кутєпова Г. О. Інновації у формуванні педагогічної майстерності вихователя в реаліях вимог Нової української школи

Антипін Є. Б. , Ломаченко Н. І. Полікультурне виховання дошкільників в організованому середовищі закладу дошкільної освіти

Березка С. В. , Слободенюк А. Д. Теоретичний аналіз форм та методів роботи з підлітками, які мають девіантну поведінку

Березка С. В. , Димова Г. П. Особливості формування толерантності у дітей дошкільного віку в умовах інклюзивної групи

Біличенко Г. В. Сутність соціально-педагогічного супроводу освітнього процесу

Богдан Т. М. , Розумейко Н. А. , Франчук Н. М. Особливості роботи вихователя ЗДО з дітьми дошкільного віку в умовах інклюзії

Бойко О. В. Актуалізація суб’єктного потенціалу курсантів як провідний напрям у формуванні лідерської компетентності майбутніх офіцерів у вищих військових закладах освіти

Бондаренко Н. Б. , Бажинова А. Ю. Педагогічна-практична підготовка практика в закладах дошкільної освіти як складова формування професіоналізму майбутніх педагогів-управлінців

Вінтонів М. О. , Толкачова В. Ю. Інтеграція інтернет-комунікацій у систему загальноосвітнього простору як один із методів поліпшення рівня освіти України

Волинець Ю. О. , Стаднік Н. В. Підготовка майбутніх дошкільних педагогів до художньо-естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку в умовах євроінтеграції

Георгян Н. М. , Бонзарева Н. С. Проектна технологія «Мультмайстерня» в етносередовищі закладу дошкільної освіти

Головко М. Б. , Димова Г. П. Дитяча гра як проблема вітчизняної практики суспільного дошкільного виховання кінця ХІХ – початку ХХ століття

Дронова О. О. , Кустова Ю. П. Педагогічна технологія пробудження художньо-естетичної активності у дітей 5–6 років на матеріалі персоналії Марії Приймаченко

Зоренко К. О. , Захуцька О. В. Методологічні підходи та методи міжкультурного навчання майбутніх перекладачів

Іванчук С. А. , Кочнєва С. С. Взаємодія педагогів закладів дошкільної освіти і сім’ї як педагогічна умова виховання основ культури споживання у дітей старшого дошкільного віку

Кахіані Ю. В. , Андрейко Н. О. Технологія дидактичного веб-квесту в підготовці майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти

Кашперук Н. А. Формування національно-патріотичної свідомості студентської молоді в умовах сучасного ЗВО (на прикладі історичного факультету МНУ імені В.О. Сухомлинського)

Кошелева Н. Г. Визначення змісту і структури психологічної компетентності майбутніх викладачів української мови і літератури

Кравцова Н. Г. Критична перцепція теорії культурних епох у педагогічному процесі Чиказької експериментальної школи-лабораторії Джона Дьюї

Крайнова Л. В. , Залозна А. С. Психолого-педагогічні умови еколого-професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти

Кривошея Н. Б. , Чечель Я. Ю. Інтеграція видів мистецтва як засіб формування в дошкільників естетичного ставлення до довкілля

Курінна С. М. , Давидова Д. О. Особливості реформування системи дитячих будинків для дітей-сиріт в Україні

Курінний Я. В. , Довгополова О. О. Взаємодія родини та закладу дошкільної освіти у формуванні економічної культури дошкільників

Лукашенко М. В. , Горбатюк С. М. , Коваль М. І. Методи парадоксів та їх місце у роботі викладача

Люлька Г. А. Місце комунікативної толерантності у взаємодії вчителя початкових класів зі школярами

Малинка М. М. , Александрович Т. З. Врахування специфіки українського менталітету в роботі викладачів вищої школи

Мачинська Н. І. , Оприск М. А. Теоретичні аспекти використання ігрових технологій на уроках в початковій школі

Мельниченко О. В. , Третяк В. О. Вирішення проблем ігрової діяльності в українській педагогічній науці: останнє десятиліття

Міхеєва О. І. , Чубкова О. В. Творчість вихователя сучасного дошкільного закладу як фактор оптимізації педагогічної діяльності

Новосельська Н. Т. , Клуб Б. В. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до позаурочної виховної роботи: види діяльності, ідеї, результат

Нос Л. С. , Крупач І. М. Умови реалізації компетентнісного підходу в процесі навчання учнів початкової школи

Панасенко Е. А. , Ремізова В. М. , Нестерова С. А. Адаптація і дезадаптація у дітей дошкільного віку: проблеми психодіагностики та психокорекції

Панасенко Е. А. , Мороз А. А. , Ковальова О. А. Психолого-педагогічний супровід дітей дошкільного віку у стресових станах

Пилипишин О. І. , Бондаренко С. В. , Сопіга М. О. Підготовки майбутніх фахівців медичної галузі у контексті міждисциплінарної інтеграції

Садова Т. А. , Остапюк Я. С. Розвиток творчості дітей дошкільного віку в руховій діяльності

Сайбеков М. Г. Christian education of the ruler in the Visigothic Kingdom

Семенюк В. О. , Плотніков Є. О. Методика запобігання мовній атриції у процесі вивчення англійської мови як другої іноземної

Смолікевич Н. Р. , Чернозубова Н. А. Internationalisation features of US higher education

Стрілець С. І. , Коток В. В. Дидактичний мультимедійний контент для Нової української школи «KM Media ED PROFI»

Суховієнко Н. А. Діти із розладами аутистичного спектру в інклюзивній освіті

Трубник І. В. , Брусенко А. С. , Стьопкін А. В. Формування інформаційної культури майбутніх фахівців соціальної сфери

Трубник І. В. , Гордєєва В. Д. Формування культури здоров’я у старших підлітків

Чебану Н. С. Розвиток фонематичних процесів у учнів початкової школи з дислалією

Шевченко Л. О. , Калашник О. С. Англійcька мoва прoфecійнoгo cпрямування: іcтoрія фoрмування та визначeння

Яремчук Н. Я. , Калітовська О. А. Теоретичні засади організації групи продовженого дня в початковій школі

Яремчук Н. Я. , Магера Н. І. Зміст та структура професійно-комунікативної компетентності майбутніх вчителів початкової школи

14. Медицинские наукиАвраменко Н. В. , Семененко І. В. , Сєрих К. В. Особливості післядипломної освіти сімейних лікарів з питань планування сім’ї та безплідного шлюбу

Млиниська М. М. , Гасюк М. Б. Синдром «емоційного вигорання» у медичного персоналу

Ождар Є. М. , Худецький І. Ю. Застосування методів фізичної терапії після стенування коронарних артерій у хворих на ішемічну хворобу

Піддубна А. А. , Вівсянник В. В. , Фрунчак Д. В. , Вівчар К. В. , Маковійчук Х. Я. Обгрунтування диференційованого лікування Helicobacter pylori-асоційованої виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

Полстяной А. О. , Побеленцева Л. А. Генетичні передумови гіперурикемії: літературний огляд

Токар Ю. М. , Бісмак О. В. Фізична терапія радикулопатії шийного та грудного відділу хребта за допомогою тренажера «Кипарис»

15. Фармацевтические науки
16. Ветеринарные наукиФранчук-Крива Л. О. , Кудрявцева А. Д. Нашийник як специфічна ветеринарна лікарська форма

17. ИскусствоведениеАбебе О. Н. Клавирные сонаты Д. Скарлатти в аспекте аутентичных редакторских подходов

Антошко М. О. Фортепіанне мистецтво Китаю

Данильчук О. Я. Актуальність фонетичного методу в процесі виховання співака виконавця

Дєточка О. М. Традиція використання фарфоро-фаянсових виробів у жанрі натюрморту

Лебедева Н. А. Фильмы-победители ХІV Международного кинофестиваля аматорского кино «Кинокиммерия 2019»

Лєщенко Д. О. Вплив соціокультурних змін ХХ – ХХІ століть на розвиток танцю постмодерн та танцювального мистецтва загалом

Лєщенко Д. О. Втілення неокласичного стилю в авторському театрі (синтез технік класичного і модерн танцю)

Лукашов В. О. Екзистенційна парадигма експериментального теп-модерн хореографічної вистави «Макс і Ло»

Лукашов В. О. Синтез в мистецтв сценічної хореографії

Мосєсова К. І. Постать Оксани Лань у просторі сучасної хореографії України кінця XX – початку XXI століття

Пінчукова І. О. Різноманітність видів та технік жанру «Натюрморт»

Решетник Д. С. Електронний акордеон та особливості його застосування у сучасній академічній музиці

Седлецкий Ю. В. Сборник протестантских песнопений «Evangelisches Kirchengesangsbuch» в системе лютеранского богослужения

Скиба Ю. Ю. , Луньо П. Є. Марина Абрамович: зв’язок митця та глядача

Филиппова О. Н. Творчество К. А. Сомова (1869-1939), как одного из наиболее ярких и своеобразных русских художников конца XIX – начала XX века

Цяпута М. Ф. Втілення легенди у танцювальну виставу «Три сини» на основі арабської хореографії

Цяпута М. Ф. , Кундис Р. Ю. , Боровницький О. І. Різновиди арабського народного танцю Дабка

Черниш Д. О. Втілення національного колориту українського народу в образі Енея у танцювальній виставі за мотивами поеми Івана Котляревського «Енеїда»

18. Архитектура
19. Психологические наукиЕндеберя І. В. , Павенко П. О. Психологічний аналіз соціально- психологічного простору особистісного самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою

Півень М. А. Особливості суб’єктивного сприйняття батьківського відношення особами з різним рівнем емоційної зрілості

Семенів Н. М. Соціальна толерантність як аспект становлення та розвитку професійних якостей особистості

Тарапата І. І. , Тимків Л. С. Арт-терапія як засіб подолання страху у дітей дошкільного віку

20. Военные наукиБєлашов Ю. О. , Ручка Р. О. Перспектива використання безпілотних літальних апаратів під час несення служби з охорони громадського порядку

21. Национальная безопасностьБіліченко В. В. Робота поліцейських та курсантів в умовах режиму надзвичайного стану

22. Социологические наукиКосенко Є. В. , Долженкова О. В. Аналіз та прогнозування надзвичайних ситуацій техногенного характеру щодо їх попередження

23. Политические наукиКлимчук І. І. Сучасний стан фміністичних та ґендерних досліджень у вітчизняній політичній науці

24. Физическое воспитание и спорт
25. Государственное управление
26. КультурологияЛазарович Н. В. Криза соціокультурної ідентичності в сучасному українському суспільстві

Поліщук А. В. , Сабрі С. С. Особливості міжкультурної взаємодії у процесі глобалізації

27. Социальные коммуникацииЗацерківна М. О. Порівняльний аналіз ефективності веб-сайтів державних та комерційних ЗВО сфери культури України

Чирук Є. Г. Народна читальня у бібліотечній концепції Михайла Павлика

 Поиск по авторам


 Подписка на новости


НОВОСТИ
01.01.2019

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем Вас и ваших родных с Новым годом и Рождеством Христовым! Для каждого из

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

С праздником Пасхи!

Поздравляем Вас со светлым и благословенным праздником Пасхи. Желаем, чтобы все невзгоды

Архив новостей...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2020 Научный журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика