Главная

О журнале

Номера журнала

Условия публикации

Условия оплаты

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА

BALTIC JOURNAL`s

Коллективные монографии

Зарубежная конференция


Скидки

Сотрудничество

Полезные материалы

Отзывы наших авторов

Контакты

Материалы журнала «Молодий вчений» №2 (78) февраль 2020г.

1. Физико-математические наукиПрудько Е. И. Математические модели оптимальной структуры функционально-градиентных материалов

Селезньова Н. П. , Сараєва Ю. О. Математичне моделювання оцінок впливу політичних партій на прикладі виборів в Україні 2019 року

Токовило Т. С. Використання математичної статистики для дослідження смертності моряків на судах

2. Химические наукиЛейбович Л. І. , Євстигнєєв Ю. В. Теоретичні дослідження дифузії водню з паливо-водневої суміші

3. Биологические наукиЗаікіна Г. Л. , Бермудес В. П. Використання елементів танцетерапії у структурі програми профілактики фізичної перевтоми юних футболістів

Колесник А. С. Вплив навчального навантаження на функціональний стан серцево-судинної системи дітей

Латіна Г. О. Фізична рекреація як гігієнічний засіб оптимізації вільного часу педагогічних працівників

4. Геологические науки
5. Технические наукиКолебанов А. К. , Чаусовский Г. А. , Лашко Н. П. Применение биотехнической системы на морском транспорте

Лазуткін М. І. , Журавель С. М. , Журавель М. О. Попередження дорожньо-транспортного травматизму

Олійник В. С. , Баранюк О. В. CFD-моделювання явища ресуспензії під час демонтажу конструкцій «об`єкту укриття» під новим безпечним конфайментом

Ситник О. О. , Кисельов В. Б. , Кисельова Г. О. Про один з методів побудови математичної моделі зносостійкості плівкових потенціометрів

Согор А. Р. , Голубінка Ю. І. , Шаповал В. В. , Согор М. А. Інтерактивна карта забруднення поверхневих вод Львівщини

Тодераш В. Д. , Князь В. І. , Маланчук В. В. , Олійник О. В. , Славін В. В. Використання додаткових елементів у підвісці автомобіля, що збільшують дорожній просвіт

Шемонаєв В. Ю. Зняття судна з мілини: теорія та практика

Шемонаєв В. Ю. Практичні особливості управління суднами при плаванні в обмежених водах та вузкостях

Шовкалюк Ю. В. , Шовкалюк М. М. Поглиблений енергоаудит житлового багатоквартирного будинку з урахуванням впливу соціальних та експлуатаційних факторів

6. Сельскохозяйственные науки
7. Исторические наукиСкопа В. А. Из истории статистической мысли к понятию и трактовке «статистическое наблюдение»

8. Экономические наукиВудвуд В. В. , Рудько А. О. Бюджетна безпека як важливий фактор соціально-економічного розвитку держави

Гладюк М. П. Особливості економічного аналізу інформації консолідованої фінансової звітності корпорацій

Гудзь О. І. , Мусійовська О. Б. Аналізування маркетингової діяльності підприємства у контексті товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики (на прикладі ПрАТ «Львівський холодокомбінат»)

Гура Н. О. , Мандрика Д. М. Проблемні питання нарахування амортизації необоротних активів на підприємстві

Гусарова Л. В. , Кіщенко Т. Є. , Косовський Є. О. Калькулювання змінних витрат при визначенні вартості будівельних робіт

Даниленко В. В. Характеристика і перспективи заснування логістичних центрів сільськогосподарської продукції в Україні

Дорош Н. І. , Лясківська Г. В. Облік змін у власному капіталі підприємства

Зінов`єва І. С. , Воскресенська О. Є. Ефективність використання номерного фонду підприємств санаторно-курортного типу

Мельник Т. Г. , Мороз Ю. М. Облік формування та нарахування резерву очікуваних кредитних збитків грошових коштів та депозитів

Пащенко О. В. , Гордієнко О. О. Аналіз позицій українських виробників дорожніх огороджень на ринку Європейського Союзу

Погосян Л. О. Аналіз впливу показників соціальної напруженості на ВРП

Попович О. В. , Рожок О. А. , Богославець Г. О. Особливості застосування реєстраторів розрахункових операцій для малого та середнього бізнесу в 2020-2021 рр.

Роганова Г. О. , Підвисоцький В. В. Імітаційне моделювання структури капіталу підприємства: метод Монте-Карло

Синявська О. Б. , Репіч Т. А. Оптимізація вантажних перевезень за допомогою системи GPS-моніторингу

Смачило І. І. Антикризове управління персоналом: особливості та основні напрямки

Стащук О. В. , Борисюк О. В. , Дацюк-Томчук М. Б. Оцінка впливу грошово-кредитного сектора на безпеку фінансового ринку України

Яцик Т. В. Фінансовий облік крипто-токенів під час первинного розміщення монет (ІСО)

9. Философские наукиЗацепіна Н. О. Релігійний досвід як фактор розвитку релігійного туризму

10. Филологические наукиChugu S. D. Cognitive, pragmatic and interpretative dimensions of narrative texts in current translation studies

Dyachuk N. O. Linguo-dydactic potential of the aphoristic utterances in EFL materials development

Gladio S. V. Tendencies and patterns of contemporary youth speech

Kolodii M. O. Verbalization of the concepts spirit and soul in English and Ukrainian translations of the first part of «Faust» by Johann-Wolfgang von Goethe

Komarnytska O. I. Models of automated evaluation of human translation quality

Kulchytska O. V. On understanding the nature of verbal aggression

Ordynska I. Y. History of studying proper names of small geographical objects of Northern Khmelnytskyi region

Perun N. O. Integrating blended learning techniques in a conventional efl classroom

Poplavska L. L. , Ostrovska O. M. Testing in language teaching: classification and functions

Pradivlianna L. M. Paradoxes of the surrealist poetry: linguistic approach

Radu A. I. Structural-and-semantic characteristics of terminology universalization in the context of globalization

Ryzha A. V. , Krasilnikova O. M. Interactive teaching methods as an effective tool of foreign language acquisition

Salata I. A. Tendencies in using feminitives in modern English, Ukrainian, and Russian. Difficulties in translation

Андрущак О. В. , Девлиш І. А. Невласне-пряма мова в новелі «Вежа з чорного дерева» Дж. Фаулза: прагматичний аспект

Арцишевська А. Л. , Кузнецова Л. Р. Фахова юридична мова: особливості викладання на юридичному факультеті

Вознюк Г. А. Особливості поетичного ідіостилю Йосано Акіко

Гриня Н. О. Семантичні типи контрасту в англійськомовному художньому прозовому тексті

Добош О. С. , Сабан О. В. , Альбота С. М. Морбіальні метафори Брекзиту

Дудок Р. І. Слово, значення та його смисли (до100-річчя від дня народження вченого, філолога, германіста та педагога Сергія Омеляновича Гурського (1919 – 2019 рр)

Івасюта О. Б. Лінгвокультурний вимір китайського символу

Калужна Г. В. Термін посттравматичний стресовий розлад: віхи та особливості еволюції

Каменева И. А. Звуковые ассоциации в создании понятия «ночь» в поэзии Ф.И. Тютчева

Куликова В. Г. , Литвинова Т. П. Структурно-морфологічні засоби реалізації прагматичного впливу французьких повідомлень соціальної реклами

Максимук В. М. Медійні впливи на написання сучасного американського роману (на прикладі творчості Девіда Бейкера)

Мініна Н. С. До проблеми дослідження граматичного статусу часток

Міщинська І. В. Особливості застосування соціально маркованої лексики в медіа дискурсі

Островська О. М. , Поплавська Л. Л. Модальність як засіб реалізації категорії оцінки у художньому дискурсі

Поточняк О. П. , Шабайкович Е. А. Дискурс самостійної роботи студентів як важливого фактору оптимізації навчального процесу з іноземних мов у світлі нових теорій і практик

Стельмах М. Ю. Семантичні особливості фразеологізмів з компонентом «вода» у перській мові

Томусяк А. О. Інверсія як експресивно-комунікативна модифікація речення у художньому англомовному тексті

Федоренко О. І. Критерії ідентифікації сталих словосполучень

Федорчук М. М. Запозичення у структурі американського варіанта англійської мови: історичний вимір

Шелепкова І. М. Основні способи термінотворення у нових терміносистемах ринкової економіки української мови

11. Географические науки
12. Юридические наукиАнісімов Д. О. Застосування фізичної сили як складова особистої безпеки поліцейського: шляхи вдосконалення

Волочай Ю. В. , Думчиков М. О. Кримінальний аспект права на евтаназію як немайнового права особи

Горбачова К. М. Актуальні проблеми інтеграції осіб з інвалідністю в українське суспільство: цивільний та трудовий аспекти

Літкевич Д. О. Деякі особливості процесуальної форми окремих слідчих (розшукових) дій, обумовлені впливом науково-технічного прогресу

Молчанова В. П. , Молчанов В. І. Проблеми, пов’язані із залученням судового експерта до участі у кримінальному провадженні

Самойлова О. Ф. , Дікевич К. Г. Використання адсорбціоно-люмінесцентного методу в судово-технічній експертизі документів в сучасних умовах

Сердечний А. В. Порушення норм міжнародного права блоком НАТО в Югославії в ході операції «Союзна сила» в 1999 році

Соіч О. В. Територіальна громада як специфічний різновид колективного суб’єкта права

Хлівняк О. М. Історія виникнення, розвитку та становлення графологічної експертизи письма (судової почеркознавчої експертизи)

13. Педагогические наукиБаранчук О. В. Мобильные технологии в обучении иностранному языку

Галкін О. В. Використання двосторонньої дистанційної взаємодії в навчанні іноземних мов в немовних ВНЗ (Viber, Skype, Web-conferences)

Гелеш А. В. Експерти як ключові учасники нової акредитаційної експертизи: дискусійні питання

Гречаник Н. І. Формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи: діяльнісний підхід

Гречуха Л. О. , Стрюкова Л. М. Інтернет ресурси як ефективне лінгводидактичне джерело: оглядовий аналіз

Гриценко А. П. Визначення загальнодидактичних принципів у змісті і структурі мультимедійних підручників та посібників

Єфименко Г. А. Кейс-метод як сучасна технологія навчання курсантів вищого військового навчального закладу

Звєкова В. К. Театралізована діяльність як засіб розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку

Калугіна Ю. В. Дефініційний аналіз дослідження понять у контексті проблеми «формування економічної компетентності дітей старшого дошкільного віку»

Карнаухова А. В. Сутність, структура та зміст підготовки до формування професійної компетентності майбутніх вихователів (на матеріалі змістового модулю «Педагогічне партнерство»)

Карпенко Ю. П. Особливості вивчення англійської мови майбутніми лікарями

Клим М. І. , Ревть А. Б. Проведення профілактичних тренінгових занять як напрям діяльності соціального педагога

Козак Т. В. Формування полікультурності майбутніх фахівців з образотворчого мистецтва

Лакійчук О. В. , Нипадимка А. С. Motivational aspect in teaching ESP in higher education institution

Лисенко Т. С. Основні напрямки корекційної роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку молодшого шкільного віку

Люлька Г. А. Педагогічна толерантність як професійна якість сучасного вчителя початкових класів

Ляшко В. В. Етика та деонтологія вчителя-дефектолога

Макарова О. А. Розвиток критичного мислення як активний метод навчання англійської мови (на прикладі підготовки студентів закладів вищої освіти морського спрямування)

Малицька О. В. Художньо-орієнтована підготовка в системі формування професійних якостей майбутнього вчителя початкової школи

Мединська А. В. Роль дистанційної освіти у професійному розвитку вчителів іноземних мов Франції

Мельник І. М. , Заремба Л. В. Статеворольове виховання дошкільників як педагогічна проблема

Новікова Н. В. , Карнаух І. В. Науково-практична конференція – важливий етап в організації дослідницької діяльності студентів

Панченко В. О. Формування у молодших школярів логічного складника математичної компетентності

Свиридова Л. Г. , Нипадимка А. С. Boosting students` productive and non-productive skills with the use of visuals within an ESP classroom

Сухомлин О. А. Особливості організації освітнього процесу студентів філологічних спеціальностей на засадах реалізації компетентнісного підходу

Тюльпа Т. М. Обґрунтування критеріїв і показників сформованості соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей

Фінгерман О. . Використання досвіду Ізраїлю в корекційно-педагогічній роботі з дошкільниками з розладами аутистичного спектру

Фроленкова Л. М. Особливості стану мовленнєвої діяльності в результаті порушення мозкового кровообігу

14. Медицинские наукиДячук Е. Й. , Мельник В. С. , Горзов Л. Ф. , Ратушний Р. І. Роль спілкування та комунікації в стоматологічній практиці

Калиниченко І. О. , Калиниченко Д. О. Стан репродуктивного здоров’я жінок раннього фертильного віку (на прикладі Сумської області)

Пересипкіна Т. В. , Меркулова Т. В. Особливості процесу формування здоров’язбережувальних компетентностей сучасних школярів

Соломаха К. В. Криптоспоридії – небезпечні паразити у воді басейнів та аквапарків

Харченко Н. В. , Kостріков А. В. , Ющенко Ю. П. Сучасний стан суспільства вимагає здорового способу життя

15. Фармацевтические науки
16. Ветеринарные науки
17. ИскусствоведениеГулик В. С. Бiлоруський народний танець: історія походження та особливості виконання

Денисюк О. Ю. , Рафальська О. В. Пейзажний жанр у творчості художника Володимира Сидорука

Касянчук М. С. Інтерпретація поезії О. Блока у музиці Михайла Шуха (на прикладі чотирьох хорів «З лірики Блока»)

18. АрхитектураЧубарова Д. С. Зарубіжний досвід формування архітектури паркінгів

19. Психологические наукиКорнієнко В. В. , Колодка К. А. Індивідуально-психологічні особливості навіюваності в умовах інформаційної пропаганди

20. Военные наукиАтаманенко І. О. , Матросов М. В. , Бородін С. В. , Муленко О. О. Аналіз модернізації ЗУ-23 із врахуванням досвіду застосування у локальних конфліктах останніх десятиріч

Коцюруба В. І. , Окіпняк Д. А. , Окіпняк А. С. , Філюнкін Є. В. Застосування заходів зі зниження мобільності противника за досвідом НАТО

Марков О. В. , Самсонов Ю. В. , Мартинов І. В. Ефективність застосування коліматорних прицілів для стрільби на різні відстані

21. Национальная безопасность
22. Социологические науки
23. Политические наукиТкаченко О. А. Вимірюючи популізм: теоретичний інструментарій для дослідження феномену

24. Физическое воспитание и спортКоваль Р. С. , Романчук О. В. , Базиляк Н. О. , Матлашенко Л. В. Життя і діяльність Леоніда Арцішевського (1929–1994)

Логвиненко М. Л. Гендерний підхід до фізичної підготовки жінок-курсантів у закладах вищої освіти системи Міністерства внутрішніх справ України: теоретичне осмислення

Онопрієнко О. В. , Онопрієнко О. М. Формування фізичної культури студентів у позааудиторній роботі

25. Государственное управлениеГерман І. В. Індикативні важелі покращення в Україні ситуації в туристичній сфері

26. КультурологияМихалевич В. В. , Братусь І. В. , Гунька А. М. Історичний та культурний аналіз мистецтва дитячої книги 60-80 років XX століття в УРСР

27. Социальные коммуникации

 Поиск по авторам


 Подписка на новости


НОВОСТИ
01.01.2019

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем Вас и ваших родных с Новым годом и Рождеством Христовым! Для каждого из

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

С праздником Пасхи!

Поздравляем Вас со светлым и благословенным праздником Пасхи. Желаем, чтобы все невзгоды

Архив новостей...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2020 Научный журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика