Главная

О журнале

Номера журнала

Условия публикации

Условия оплаты

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА

BALTIC JOURNAL`s

Коллективные монографии

Зарубежная конференция


Скидки

Сотрудничество

Полезные материалы

Отзывы наших авторов

Контакты

Материалы журнала «Молодий вчений» №6 (82) июнь 2020г.

1. Физико-математические наукиŚwiontek S. . Ab initio study of thermodynamic properties of the hexagonal Ti6Si2B intermetallic phase

Токовило Т. С. Витоки фундаментальних математичних задач

2. Химические науки
3. Биологические наукиКрайнюков О. М. , Кривицька І. А. , Карпенко О. Р. Удосконалення умов культивування ракоподібних Ceriodaphnia affinis Lilljeborg

4. Геологические науки
5. Технические наукиБахтин А. І. , Крючков А. І. , Жукова Н. І. Вплив типів сейсмічних хвиль на стійкість об’єктів, що охороняються

Шемонаєв В. Ю. Вплив мілководдя на маневрування судна

6. Сельскохозяйственные науки
7. Исторические наукиЛуцик О. О. Регіональний аспект процесу утворення самостійних спроможних громад: стан і перспективи у Київській області (2015-2017 рр.)

Черняк І. В. , Калінович О. І. Особливості становлення, розвитку та функціонування земської медицини на Переяславщині (за матеріалами місцевої періодики 2-ї пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)

8. Экономические наукиБондаревська К. В. , Яцентюк Н. Р. Сучасні тенденції розвитку молодіжного ринку праці в умовах глобалізації

Гайдук І. С. Аналіз ефективності інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів на фінансовому ринку України

Конєва А. В. , Урусова З. П. Сучасні проблеми обліку і аудиту нематеріальних активів на підприємствах

Корбутяк А. Г. , Тунь С. І. Удосконалення системи управління дивідендною політикою як умова ефективного функціонування підприємств

Крачок Л. І. Міжнародне науково-технічне співробітництво в аграрній сфері: сутність, стан та особливості

Татарин Н. Б. , Горанська Н. В. , Саранчук Н. Д. Сучасні тенденції функціонування фінансового ринку України

Топорков О. Р. Пристосування українських виробничих малих і середніх підприємств до умов індустрії 4.0

Халатур С. М. , Крючко Л. С. Концептуальні основи формування податкової політики в умовах глобалізації

9. Философские наукиГоян І. М. , Будз В. П. Концепт «серця» в поглядах П. Юркевича у контексті холізму

Ярмоліцька Н. В. , Туренко В. Е. Д. Х. Острянин як історик філософії: дослідження української філософської думки

10. Филологические наукиВеличко І. Г. , Кострикін А. А. Дослідження користі використання сучасних інтернет-ресурсів як засобів формування іншомовної компетентності майбутніх працівників сфери сільського господарства України

Гарлицька Т. С. Місце та види розмовно-просторічної лексики в мовному побуті міста

Грабійчук М. В. , Лазебна О. А. Поняття «ґендер» у сучасній науковій парадигмі

Дячук О. В. Взаємодія стратегій і тактик у площині дискурсу соціальної реклами США

Зубченко С. В. До питання визначення жанру «Історії» Геродота

Ледняк Ю. В. , Ледняк Г. В. Проблематика п’єси Ж.-П. Сартра «Альтонські прокляті»

Пак А. . Мотивы «отчуждения» и «одиночества» в современной корейской прозе (на материале рассказа Ким Сын Ока «Путешествие в Муджин»)

Пидюра О. П. , Пидюра І. П. Образ «вогню»: від хтонічного створіння до концептуального бога

Судук І. І. Вивчення семантичного наповнення терміна «нафта» в навчальних текстах з української мови як іноземної

Хроленко О. А. , Савватєєва В. Д. Важливість викладання лексики морської англійської мови відповідно до професійних потреб студентів

Шевель Н. О. Витоки формування модерного світосприйняття у поетичному доробку Г. Чупринки

Шевель Т. О. Рефлексії нових мистецьких тенденцій європейської літератури в українському письменстві кінця ХІХ – початку ХХ століття

Якушко К. Г. , Пазинич Б. О. Основні підходи до дослідження терміна «агрономія»

11. Географические наукиГорміз О. В. Аналіз стану впровадження процедури оцінки впливу на довкілля в Чернігівській області

12. Юридические наукиMaciąg-Świontek M. . Региональное межгосударственное сотрудничество на примере стран СНГ

Барабаш А. Г. , Макогін Н. О. Види обмежень права власності на землю в Україні

Голютяк-Пенкальска М. В. Актуалізація необхідності діалогу платника податків та податкового органу

Грабовський Г. В. , Опарій А. О. Особливості експертного дослідження слідів взуття та їх ідентифікації

Жмур Ю. М. , Гоцуляк О. О. Актуальні проблеми кваліфікації вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини

Коляда Т. А. Правове регулювання захисту персональних даних працівника

Лисовская Ю. П. Методологические основы административно-правового обеспечения информационного капитала: реформирование современных межведомственно-силовых структур Украины

Лугіна Н. А. , Вартовнік А. М. Криміногенна детермінація кіберзлочинності в банківській сфері

Пасічник А. В. , Лисенко З. А. , Мінка Т. П. Правові аспекти застосування судового контролю в діяльності публічної адміністрації

Семененко Р. Є. , Євсєєв П. О. Особливості експертного дослідження слідів від дії сторонніх предметів – відмичок

Фокша Л. В. , Амбражей О. А. Правовий зміст та регулювання ендавмент-фондів у вищій освіті

Шевчук М. І. Запобіжні заходи, що можуть бути застосовані до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування

13. Педагогические наукиGlittova T. . Використання умов міського регіону в діяльності природознавчого гуртка для молодших школярів

Васільєва Л. М. Дистанційне навчання в закладах вищої освіти – сучасний виклик сьогодення

Вересоцька Н. І. Теоретичні аспекти організації самостійної навчальної діяльності студентів на заняттях із загальнотехнічних дисциплін

Вінтюк Ю. В. Дослідження мотивів у навчальній роботі зі студентами-психологами

Гальчак Т. В. Professional burnout of teachers

Дяченко А. В. Концептуальні засади етнодизайну та його значення при підготовці майбутніх фахівців спеціальності «Дизайн»

Ісаєва С. Д. , Соловей Н. В. , Летуновська І. В. Самостійна робота студентів: історичний вимір

Кальнік О. П. Аксіологічний підхід до контролю навчальних досягнень у викладанні гуманітарних дисциплін

Костюк Л. Б. , Муляр Н. М. Формування громадянської ідентичності школярів засобами правової культури

Кузьменко Г. В. , Братусь І. В. Особливості формування наукового апарату в інтелектуально обдарованої учнівської молоді за допомогою OJS платформи на принципах теорії людських ресурсів

Кузьмічова А. В. , Кисла О. Ф. Сором’язливість та методи її корекції

Павліщева Я. О. Особливості тa ефективність використання відеоресурсів у вивченні іноземної мови

Пильтяй О. М. Психолого-педагогічні аспекти безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я учнів на уроках трудового навчання

Ревть А. Б. , Гриник І. М. Фізична культура та спорт як форми соціальної роботи з «дітьми вулиці»

Сакун Є. М. , Кисла О. Ф. Корекційно-розвивальна робота з дітьми із девіантною поведінкою

Свириденко Г. В. , Фефілова Т. В. Креативна освіта як чинник формування компетентного випуск-ника початкової ланки Нової української школи

Соломенко А. О. Аналіз фізичної задачі на засадах принципів методики розвитку критичного мислення здобувачів вищої освіти

Стрілецька Н. М. , Смаглюк О. С. Використання прийомів (технік) формувального оцінювання на уроках інформатики у початковій школі

Томашевська Г. П. Вдосконалення методів викладання теорії відносності на основі прикладів інтегрованих фізичних експериментів з електрики та магнетизму

Яковенко Н. В. , Дьомкін О. Л. , Карасьова Л. А. , Цвяк Л. В. Використання електронної платформи MOODLE у процесі навчання іноземної мови здобувачів вищої освіти

14. Медицинские наукиМикитенко Р. В. , Грищенкова О. С. , Золоторьов П. В. , Косолапов О. П. , Гончар Ю. А. Застосування моделі BASIC Ph в програмі психоневрологічної реабілітації учасників бойових дій на сході України

15. Фармацевтические науки
16. Ветеринарные науки
17. ИскусствоведениеДрач Т. Л. , Гавеля О. М. Використання засобів хореографічного мистецтва в екологічній освіті дітей дошкільного віку

Косицька З. М. Витинанки Емми Левадської: народні традиції та авторські новації

Мендерецька Н. В. Володимир Гаґенмейстер – перший дослідник художнього скла Поділля

Филиппова О. Н. Крестьянский жанр в творчестве Г. Г. Мясоедова (1834-1911)

18. АрхитектураАлєшковський О. І. , Гриценко О. С. Техніко-економічне порівняння теплоізоляційних матеріалів стін в малоповерховому житловому будівництві

19. Психологические наукиСвинаренко Ю. В. , Півень М. А. Особливості емоційного інтелекту юнаків з різним типом прихильності до матері у дитинстві

Юдіна Н. О. Психологічні особливості комунікативного контролю підлітків різної статі

20. Военные наукиДубно М. В. , Задорожний В. П. , Ломак М. М. , Польцев І. В. Лофеа – важливий елемент у збройних конфліктах

21. Национальная безопасностьСтецура І. М. , Морганюк Д. М. , Панасюк М. М. Окремі аспекти військово-технічного співробітництва України з країнами-членами Північноатлантичного Альянсу на сучасному етапі

22. Социологические наукиКубрак О. В. Суїцид як юридична і моральна проблема в історії

23. Политические наукиКорсакевич С. С. «Інноваційна спроможність» в Україні як політико-економічний показник конкурентоспроможності країни

24. Физическое воспитание и спортГрошева О. А. , Зуєнко М. І. Вплив фізичного виховання та навантажень на м’язову систему студентської молоді

Назаренко І. І. , Аліпова Т. С. Розвиток сили засобами фітнес-аеробіки в позааудиторний час

25. Государственное управление
26. Культурология
27. Социальные коммуникацииГригораш С. М. , Мацюк К. В. Інноваційні проекти у контексті взаємодії бібліотеки і користувача в Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка

 Поиск по авторам


 Подписка на новости


НОВОСТИ
01.01.2019

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем Вас и ваших родных с Новым годом и Рождеством Христовым! Для каждого из

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

С праздником Пасхи!

Поздравляем Вас со светлым и благословенным праздником Пасхи. Желаем, чтобы все невзгоды

Архив новостей...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2020 Научный журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика