Главная

О журнале

Номера журнала

Условия публикации

Условия оплаты

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА

BALTIC JOURNAL`s

Коллективные монографии

Зарубежная конференция


Скидки

Сотрудничество

Полезные материалы

Отзывы наших авторов

Контакты

Материалы журнала «Молодий вчений» №9 (85) сентябрь 2020г.

1. Физико-математические науки
2. Химические науки
3. Биологические наукиМахнюк В. М. , Антомонов М. Ю. , Очеретяна Г. В. , Чорна В. В. , Горваль А. К. , Могильний С. М. Розробка програми (алгоритму) санітарно-епідеміологічної оцінки архітектурно-планувальних рішень розміщення закладів охорони здоров’я, вбудованих в житлові будинки

4. Геологические науки
5. Технические наукиІваніщева О. А. , Пахомська О. В. Особливості впровадження системи НАССР на м’ясопереробних підприємствах України

Корнієнко Ю. М. , Шерман М. І. Інформаційно-довідкова система навчального призначення з біології

Фурсов І. І. , Шматко О. В. Питання визначення порушень безпеки кіберфізичних систем

6. Сельскохозяйственные науки
7. Исторические наукиБратусь І. В. , Свердлик З. М. , Гунька А. М. Історико-культурні вияви доби «перебудови» в Україні

8. Экономические наукиКостюнік О. В. , Чайковська Т. С. Інвентаризація необортних активів як один із елементів методу бухгалтерського обліку

Крючко Л. С. , Халатур С. М. , Карамушка О. М. , Калугіна В. В. Просування – як один з основних елементів маркетинг-міксу

Середа Д. Ю. Удосконалення асортименту продовольчих товарів

Стільник В. В. , Клочан В. В. , Колесник І. В. Ефективність виробництва зернових культур в ССПП «Куйбишева» Братського району Миколаївської області

9. Философские наукиАвер`янова Н. М. , Воропаєва Т. С. Деконфліктизація соціуму: досвід Німеччини

Бондар В. Д. , Якуніна К. І. Патріотизм як інтерсуб’єктивне явище: соціально-філософський дискурс

Кононова Я. В. К проблематизации трансцендентального решения в концепции Бруно Латура

Лаврухін Р. С. Концепт містичного досвіду як основоположна категорія релігійної свідомості

Лещенко Т. О. , Жовнір М. М. Стандарт і реалії мовного втілення наукового стоматологічного дискурсу

Ярмоліцька Н. В. , Москальчук М. М. В. Г. Антоненко про художньо-естетичний світогляд як ідейну основу розвитку соціалістичного реалізму

10. Филологические наукиБарчан О. В. Гуцульська Республіка в публіцистиці Василя Ґренджі-Донського та Михайла Гафії Трайсти

Білас А. А. , Цибеленко Ю. П. Функціональні особливості розмовного синтаксису у романі Дж. Р. Р. Толкіна «The Lord of the Rings»

Білас А. А. , Цюцяк І. М. Особливості вербальних засобів концепту «joie» у романі Е.-Е. Шмітта «Oscar et la dame rose»

Вознюк Г. А. Християнські мотиви в поетичній збірці Йосано Акіко «Скуйовджене волосся»

Головіна А. А. Жанрова палітра публіцистичної творчості Євгена Маланюка на сторінках журналу «Веселка» (Каліш, 1922–1923)

Горіна Ж. Д. , Олійник О. В. Мовні засоби маніпулятивного впливу в дискурсі соціальних мереж

Денисовець І. В. Взаємодія і конкуренція питомих та іншомовних словотворчих ресурсів у сучасній українській мові

Євдокименко І. М. Публікаційна активність С. Русової як запорука популяризації прогресивних ідей кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

Захарченко І. В. , Волощук І. П. Лінгвістичні засоби актуалізації аргументативних стратегій на платформі TEDTalks

Зелік О. А. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/9.1/9.pdf

Каламбет Я. І. , Сляна Х. Ю. Мовне вираження етнічних та расових стосунків в художньому дискурсі (на матеріалі книги "The Help")

Кічун С. В. Linguistic means of creating images

Коляджин О. А. Лексичне представлення концепції FEAR в американському романі Стівена Кінга «Воно»

Корпусова Т. С. Проблема ретрансляції творів світової класики (на матеріалі українських перекладів роману Ґ. Флобера «Пані Боварі»)

Кубрак Д. Д. Corpus linguistics and corpus analysis

Матвійчук Т. П. , Житар І. В. Ідентифікаційна та диференційна функції займенників у тексті

Момот Н. М. Націософська концептуальність публіцистичного дискурсу есеїстики Євгена Маланюка

Олійник Л. В. , Нестерова К. І. Німецькі фразеологізми жанру політичного дискурсу: їх структурно-граматична, семантична та тематична характеристика

Самсон Ю. П. Становлення української спортивної терміносистеми у сучасний період

Свалова М. І. Актуалізація власного досвіду як умова взаємодії автора з читачем у книжці І. Славінської «Мої запасні життя»

Семенко С. В. Публіцистичні виступи Юрія Косача про європейський театр на сторінках еміграційної періодики

Сіріньок-Долгарьова К. Г. Прояви мови ворожнечі в британському онлайн-виданні «Daily Mail»

Яшкіна В. В. , Гайдар В. П. Мультилінгвальна освіта в сучасній школі як вагомий чинник формування мовної особистості

11. Географические науки
12. Юридические наукиЄпринцева І. О. Актуальні питання криміналістичних обліків генетичних ознак людини

Стрілець С. О. , Кузнєцов Р. В. Шляхи вдосконалення підготовки та підвищення кваліфікації судових експертів Експертної служби МВС

Ярема О. Г. Предмет і об’єкти державного контролю та нагляду в сфері охорони здоров`я

13. Педагогические наукиБогдан Є. І. , Кисла О. Ф. , Міненок А. О. Особливості корекції страху у дітей молодшого шкільного віку

Вінтюк Ю. В. Дослідження відчуттів у навчальній роботі зі студентами-психологами

Галян О. І. , Кравчук Т. Я. Особливості страхів дітей дошкільного віку та їхніх однолітків з ОПФР

Дітчик С. Ю. , Деркач Ю. Я. Теоретичні засади формування навичок читання у процесі вивчення іноземної мови у початковій школі

Крохмальна Г. І. , Захожа Ю. В. До питання використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови в початковій школі

Лоза Г. І. Апробація засобів масової інформації через дистанційне викладання дисциплін у закладі вищої освіти спричинені пандемією коронавірусу (COVID-19) (на прикладі Міжнародного Відкритого університету розвитку людини «Україна», м. Київ)

Макар Л. М. , Деркач Ю. Я. Ігрові форми роботи як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності школярів

Покась Л. А. , Олефіренко А. М. Модель використання сучасних технологій в освітньому процесі профільного навчання

Покришко Д. Є. , Кисла О. Ф. Корекція дитячих страхів за допомогою ігрових методик

Проц М. О. , Козак Т. Я. Науково-теоретичні засади педагогічної інноватики в системі початкової освіти

Ситник О. І. , Наумець В. В. Особливості формування лексичної компетенції дітей старшого дошкільного віку засобом мультимедійних технологій

Суродейкіна Т. В. , Сапожник І. В. , Гнатковська О. М. Відповідність письмових завдань у підручнику «Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)» М. А. Нерсисян та А. О. Піроженко програмі складання ЗНО з англійської мови

Тихоненко Н. І. , Чичкало І. Л. Формування навичок медіаграмотності на засадах компетентнісного підходу як інструмента розвитку дослідницького мислення учнів

Фещенко О. А. Процес застосування інформаційно-комунікативних технологій на уроках англійської мови під час формування мовленнєвих навичок

14. Медицинские науки
15. Фармацевтические науки
16. Ветеринарные науки
17. ИскусствоведениеАфанасьєва Е. Ю. Сучасна музична освіта в контексті урбаністики

Боровик С. Й. Особливості втілення романтичних традицій в оперній музиці А. Дворжака (на прикладі партії Русалки з однойменної опери)

Гриненко С. М. Гітарні фестивалі та конкурси 2020 року: офлайн та онлайн-формат

Драч Т. Л. Важливість танцювальної підготовки в процесі виконання вправ на полотнах, кільці та гамаках

Костюк Л. Б. Етноментальний аспект українського декоративно-прикладного мистецтва як складової частини художньої культури

Попович А. Б. , Кундис Р. Ю. , Кіптілова Н. В. Вибір як основа створення та вирішення конфлікту у хореографічному творі

Смірнова С. Д. , Сушко В. А. , Смірнова О. Л. Хімічна обробка поверхні в реставрації художніх виробів зі срібла

Уманець О. В. Фаустіанська тематика в українському художньому просторі

Филиппова О. Н. Творчество Жана-Франсуа Милле (1814-1875) – пейзажиста и поэта крестьянского труда

18. Архитектура
19. Психологические наукиМаксим О. В. , Рябовол Т. А. Особливості прогностичних умінь та ціннісних орієнтацій у контексті очікувань від майбутнього у підлітків з девіантною поведінкою

Тукова Т. В. Психологическое насилие в социуме, сознании и языке

Ярослав Л. О. Інтерактивні технології як засіб формування конфліктологічної компетентності у майбутніх студентів-психологів

20. Военные науки
21. Национальная безопасностьПавленко Л. Г. Проблематика висвітлення терористичних загроз у новинах: вплив на інформування аудиторії про інші суспільно важливі теми (на прикладі випусків новин Першого каналу Українського радіо Національної суспільної телерадіокомпанії України)

22. Социологические науки
23. Политические наукиЛогвінова Д. А. Виклики системі адаптації біженців у провінції Квебек

24. Физическое воспитание и спортБойченко К. Ю. Сучасні підходи діагностики та корекції функціонального стану хребта

25. Государственное управлениеКошова С. П. Культура управління керівника в практиці державного управління

26. КультурологияШершова Т. В. Народно-пісенна творчість Полтавщини крізь призму культурної пам’яті

27. Социальные коммуникацииБаландіна Н. Ф. Різні підходи та однакові проблеми в журналістській освіті

Георгієвська В. В. Преса української комуністичної партії (боротьбистів)

Дубецька О. О. Передплатні кампанії дитячої преси в Україні 1920–1930-х років

Кияниця Є. О. Тенденції використання комунікативних технологій для популяризації сучасного мистецтва

Лисенко Л. І. Перцептивні і когнітивні контексти візуальних маніпуляцій в медіа

Мірошниченко П. В. , Любченко Ю. В. Комунікативна інтенція фейсбук-спільноти «Запоріжжя Прайд» у контексті прав людини

Ніколашина Т. І. Семіотика полтавських ЗМІ в гендерному дискурсі

Сидоренко Н. М. Становлення журналістської освіти на початку ХХ ст.

Хороб С. С. Еміграційна проблематика у колумністиці Тані Малярчук (на матеріалі авторських колонок на «Deutsche Welle»)

Шарова Т. М. , Шаров С. В. Інфо-медійна грамотність для освітян: огляд онлайн курсів на платформі Prometheus

Шебеліст С. В. Типологія журналістських жанрів: сучасні теоретичні дискусії

Юксель Г. З. Використання посилів та меседжів як складника інформаційної війни проти України (на прикладі кримських ЗМІ)

Яблонський М. Р. Українська журналістика в діаспорі 1960–1970-х рр.: проблеми та виклики часу

 Поиск по авторам


 Подписка на новости


ПАРТНЕРЫ

НОВОСТИ
01.01.2019

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем Вас и ваших родных с Новым годом и Рождеством Христовым! Для каждого из

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

С праздником Пасхи!

Поздравляем Вас со светлым и благословенным праздником Пасхи. Желаем, чтобы все невзгоды

Архив новостей...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2020 Научный журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика