Главная

О журнале

Номера журнала

Условия публикации

Условия оплаты

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА

BALTIC JOURNAL`s

Коллективные монографии

Зарубежная конференция


Скидки

Сотрудничество

Полезные материалы

Отзывы наших авторов

Контакты

Материалы журнала «Молодий вчений» №5 (93) май 2021г.

1. Физико-математические науки
2. Химические науки
3. Биологические науки
4. Геологические науки
5. Технические наукиІваніщева О. А. , Пахомська О. В. Тенденції формування якості хлібобулочних виробів функціонального призначення

Капустіна Т. П. , Суржик Ю. О. Перспективи і можливі шляхи розвитку енергетики

Каратанов О. В. , Єна М. В. , Бова Є. А. , Устименко О. В. Порівняння популярних тестових фреймворків JUnit и TestNG

Крупка Я. А. , Зав’ялова О. Л. , Костенко Т. В. Ліквідація наслідків вибухів метанопилоповітряних сумішей, ускладнених пожежами

Куріс Ю. В. , Матяшев Д. О. , Матяшева О. Б. Дослідження впливу параметрів світлового середовища на здоров`я людини впродовж робочої зміни

Леонов В. Е. , Харченко В. С. Исследование причин и путей решения «климатического» кризиса

Мотайло А. П. Кубатурна формула на октаедрі

Пількевич Ю. Г. , Розорінов Г. М. , Ткаченко Т. М. Радіоактивне забруднення риб і вимірювання малих інтенсивностей іонізуючих випромінювань

6. Сельскохозяйственные наукиПарлікокошко М. С. , Бурикіна С. І. Ефективність технологій вирощування нуту в залежності від мінеральних та органо-мінеральних добрив в умовах Південного Степу України

Шатова К. П. , Корнієнко І. М. Вплив фізичних факторів на життєздатність сільськогосподарських культур

7. Исторические наукиГордієнко М. Л. Уточнення деяких дат і фактів науково-організаційної діяльності академіка М. М. Боголюбова

Ложешник О. С. Колонізація Очаківської області Чорноморським козацьким військом

8. Экономические наукиІсаєва Н. І. Методичний підхід оцінювання якості стратегій соціально-економічного розвитку

Литвак Д. С. , Величко Л. А. Управління розвитком економіки підприємств будівельної галузі

Лукашев С. В. , Сиваш Ю. М. Розвиток креативності персоналу підприємств

Пухальський В. В. Горизонтальний податковий моніторинг як напрям удосконалення податкового контролю

Шкуропадська Д. Б. Стійкість банківського сектору України в умовах COVID-19

9. Философские науки
10. Филологические наукиБратусь І. В. , Свердлик З. М. , Гунька А. М. Свобода та несвобода в повісті братів Стругацьких «За мільярд років до кінця світу»

Кочерга С. О. , Гаврилюк О. Р. Сакральний простір у дилогії Г. Пагутяк «Писар Східних Воріт Притулку. Писар Західних Воріт Притулку»

Лях Т. О. Художня антропологія в новелістиці Марка Черемшини

Радько Г. І. , Дорошенко І. С. Взаємодія слова і музики у поетичному циклі Лесі Українки «Сім струн»

Ткачик О. В. , Хоменко А. С. Прагматичний аспект мовленнєвої поведінки ведучих американських телешоу

Турчин Ю. М. , Гриців Н. М. Lexical and grammatical transformation in the translation of political discourse

11. Географические науки
12. Юридические наукиГолобутовський Р. З. , Сидоренко А. А. Юридична відповідальність за порушення виборчого законодавства

Данченко Т. В. , Грозян В. О. Співробітництво держав щодо забезпечення захисту особистих даних у кіберпросторі

Котенко С. О. , Солоніченко Л. А. Особливості оцінки рослин та тварин при проведенні судової товарознавчої експертизи

Литовський О. Г. , Шевченко С. М. Виявлення, вилучення та упаковка слідів рук при огляді місця події

Лузан Т. Л. The concept of personal data: from academic perspective to practical implications

Маслова О. О. , Кунченко А. А. Аналіз правопорушення доведення до самогубства

Невінчаний М. О. Виникнення та розвиток ідеї створення Міжнародного кримінального суду як постійного органу міжнародної кримінальної юстиції

Пентіло Д. В. , Орел Л. В. Проблеми здійснення туристичної діяльності в умовах карантину

Починок К. Б. , Сировець М. О. Аналіз поняття «господарська компетенція» в правовому вимірі

Рибалкін А. О. , Сєдих Ю. О. Система судової влади в Україні та її роль у розбудові правової держави

Сікорський А. К. Засоби масової інформації як суб’єкти досягнення суспільно-державного консенсусу: аналіз законодавчих та доктринальних підходів

Скідан Н. В. До питання застосування §1 (b) статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у кримінальному провадженні

Ткаченко Я. В. , Іванко Є. Б. Дослідження печаток і штампів

Харламова Д. В. , Іноземцев М. Д. Боротьба проти домашнього насильства в Україні та світова практика

Шелепкова С. М. Лінгвістичні методи дослідження голосу та мовлення людини в умовах контактного білінгвізму на матеріалі судової експертизи відео-, звукозапису

Юрченко Є. О. , Тадика Є. Д. Торгівля людьми як сучасна форма рабства

Ярема О. Г. Структура адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері захисту конкуренції

13. Педагогические наукиАльохіна Н. В. , Криклива І. О. Психолого-педагогічні умови формування навчальної самостійності студентів

Ананко С. А. , Запорожченко Т. П. Використання методики «шість цеглинок» в Новій українській школі

Веньгрін М. В. , Носкова М. В. Актуальність та ефективність вивчення іноземної (польської) мови дорослими за допомогою методів дистанційного навчання

Гапоненко Л. П. Гра як навчання, навчання як гра

Дубовик С. Г. , Ріпа Д. С. Організаційно-методичні основи формування граматичних умінь учнів початкової школи

Кравченко О. Л. Структура професійної діяльності фахівців з харчових технологій за дуальною формою здобуття освіти

Лисенко І. О. , Вальченко І. В. , Плотнікова Т. О. , Соколова Г. П. Розвиток навичок говоріння в іноземних слухачів на початковому етапі вивчення української мови як іноземної

Лютий В. М. Засоби дистанційного навчання у формуванні мовної компетентності офіцерів

Ткаченко І. А. , Ткаченко А. М. Компетентнісний підхід у навчальній діяльності ВНЗ

Томашевська Г. П. Роль наукової дискусії в дослідженні результатів експериментів з розкриття природи гравітаційного поля

Чорнобрива Н. В. , Чорнобрива Л. В. Формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер в освітньому процесі фахової підготовки медичного коледжу

Шевченко М. Ю. Застосування інноваційних методів на уроках англійської мови (на прикладі проєктного методу)

14. Медицинские науки
15. Фармацевтические науки
16. Ветеринарные науки
17. ИскусствоведениеАндрес Г. О. , Порплиця В. В. Творчість Діонізія Шолдри та його діяльність у реставраційній майстерні Тернопільського обласного художнього музею

Баран Н. В. , Гнаткович О. Д. Класифікація та специфіка сучасних українських коміксів

Драч Т. Л. , Цимбалюк О. К. Вплив бойових мистецтв на розвиток сучасної хореографії

Лісова Н. Л. Філософія довкілля у творчості Сергія Якуніна

Мокрогуз І. М. , Бондаренко В. В. , Осипенко Я. С. Народно-інструментальне мистецтво Буковини: історія та традиції

Молчко У. Б. , Пучковська С. В. Кімната-музей о. Остапа та Нестора Нижанківських: історія та сучасність

Соболева О. Д. Проблемні аспекти опанування сучасними акторами творів масової музики іноземними мовами

Филиппова О. Н. Творчество Ле Корбюзье (1887-1965) – знаменитого французского архитектора

18. Архитектура
19. Психологические наукиМаксим О. В. , Рябовол Т. А. Усвідомлення часової перспективи – умова становлення ціннісних орієнтацій особистості

Покровська П. М. , Мілютіна К. Л. Вікові особливості сприймання героїв творів в якості рольових моделей

20. Военные науки
21. Национальная безопасностьКалетнік В. В. , Калетнік Н. В. Інформаційна безпека і кіберзахист як сучасна інтелектуальна зброя

22. Социологические наукиБекдамирова Л. З. Sociometric research and the use of its results in the optimization of the simulation game

23. Политические наукиБондаренко В. Д. Концепція взаємопов’заності «війни» та «політики» Карла фон Клаузевіца у контексті ведення воєнних дій у ХХІ столітті на прикладі російсько-українського воєнно-асиметричного конфлікту

Клімантович А. І. International environmental NGOs and their impact on Chinese environmental governance

Лященко І. А. Про інструментальну цінність демократії у перспективі епістократичних перетворень (за Джейсоном Бреннаном)

Мілославська О. М. , Бернадський Б. В. Понятійно-термінологічний апарат політичної конфліктології в публічному управлінні

Скрипченко І. В. Громадсько-політичний рух «Black Lives Matter» та його роль в зростанні насилля проти афроамериканців в США

24. Физическое воспитание и спортПильненький В. В. Інноваційні технології у підготовці майбутніх спортсменів в умовах освітнього процесу закладів вищої освіти

25. Государственное управлениеБобко Л. О. , Баляс Я. С. Особливості комунікативної взаємодії викладачів і студентів

26. Культурология
27. Социальные коммуникации

 Поиск по авторам


 Подписка на новости


ПАРТНЕРЫ

НОВОСТИ
01.01.2019

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем Вас и ваших родных с Новым годом и Рождеством Христовым! Для каждого из

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

С праздником Пасхи!

Поздравляем Вас со светлым и благословенным праздником Пасхи. Желаем, чтобы все невзгоды

Архив новостей...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2020 Научный журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика