Головна

Новини

Про журнал

Архів номерів журналу

Умови публікацій

Умови оплати

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

BALTIC JOURNAL


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

Матеріали журналу «Молодий вчений» №11 (51) листопад 2017 р.

Приймаються матеріали

1. Фізико-математичні наукиRzegocki M. M. Gli anglicismi nell’italiano odierno nel contesto del linguaggio dell’economia

2. Хімічні наукиМанастирний М. М. , Корнієнко Я. М. , Любека А. М. Оцінка ефективності роботи механічного диспергатора

3. Біологічні наукиГринь С. А. , Дранко М. Ю. , Кудряченко О. П. Социально-экологическое взаимодействие человека и природы

Дичко В. В. Вплив патології зору на розвиток рухових якостей дітей з патологією зору віком 7-10 років

4. Геологічні науки
5. Технічні наукиКоломієць С. А. Нечітка модель оцінки ризику невдалого виконання ІТ-проекту

Павлюченко Ю. П. , Метельська Н. С. Сучасні підходи до управління якістю на підприємствах молокопереробної галузі

Сова Н. А. , Луценко М. В. , Андрусевич К. В. , Максак О. І. Досвід сертифікації органічних ненаркотичних конопель агропромисловою групою “Арніка”

6. Сільськогосподарські наукиДоценко В. Ф. , Арпуль О. В. , Дочинець І. В. , Савчук О. О. Збагачення корисними нутрієнтами виробів з листкового тіста

7. Історичні наукиГуменюк О. В. , Ткачук М. С. Державотворча діяльність М. Скрипника: історіографія питання

Сінельнікова В. В. Українські експозиції у краєзнавчих музеях півночі Волгоградської області РФ

8. Економічні наукиБондаревська К. В. , Криша В. В. Нетрадиційні форми зайнятості населення та їх розвиток

Боряк А. В. Методологія тестування концепції продукту

Власюк В. Є. , Федорцова А. В. , Чичибабіна Д. Г. Діагностика ймовірності банкрутства, покладаючись на галузевий та регіональний аспект

Гораль Л. Т. , Прокопів М. І. Функції економічної безпеки як механізм підвищення ефективності діяльності промислових підприємств нафтогазового комплексу

Дао Т. А. , Кузьміч Я. Л. , Драчко Р. Ю. Оцінка концентрації ринку нерухомості Черкаської та Житомирської областей

Єхалова Г. В. Необхідність державного регулювання страхового ринку

Заярна Н. М. , Заник С. С. , Нечесанов М. Ю. Роль збалансованої системи показників результативності діяльності в системі антикризового управління підприємством

Зіненко В. В. , Фуга А. П. , Ісхакова О. М. Проблеми впровадження та використання краудфандингу в Україні

Крючко Л. С. , Шимків В. П. Інвестиційний потенціал сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області

Ларіна Я. С. , Діченко А. Л. Обгрунтування й можливості реалізації сільськогосподарськими підприємствами маркетингових стратегій диверсифікації на основі оцінки потенціалу біомаси

Малюк О. С. , Бердникова А. В. Дослідження впливу впровадження енергозберігаючих заходів на результати діяльності підприємства

Матвіїшин Є. Г. , Оцабрик І. І. Реформування оборонно-промислового комплексу України: ключові проблеми

Музика Н. М. , Пашковенко О. О. Правові аспекти іпотеки землі в ринкових умовах

Налобіна Т. А. Проблеми вибору сучасних медіаканалів рекламної кампанії в Україні

Окландер Т. О. , Бударіна М. Г. Еволюція маркетингових досліджень в цифровому маркетингу

Підхомний О. М. , Журба О. Ю. Зарубіжний досвід формування та функціонування системи місцевих фінансів та його використання в Україні

Полянко В. В. , Татарин А. Ю. Поняття середовища функціонування підприємства

Попович О. В. , Якимчук Ю. В. Пpoблeми oблiку poзpaхункiв з пoкупцями тa зaмoвникaми i шляхи їх виpiшeння

Пухальський В. В. Методи податкового контролю

Роєнко К. В. , Свистун Л. А. Особливості та проблеми формування фінансових ресурсів підприємств в умовах нестабільної економіки

Романів Є. М. , Дида О. В. Бухгалтерський облік і оподаткування неприбуткових організацій: особливості та порядок проведення в Україні

Романович О. О. , Свистун Л. А. Кризові явища у діяльності українських підприємств та методи їх діагностики

Скляр Є. В. , Храпливий А. І. Аспекти розвитку харчової промисловості із застосуванням системи кластерів

Ткачук В. О. , Тимків А. О. Особливості цінової політики комерційних банків України

Трифонова О. Д. , Горпинич О. О. Сучасні проблеми валютного регулювання в Україні

Урсакій Ю. А. , Попова Е. М. Реклама і PR в соціальних мережах (на прикладі інстаграму)

Фісуненко П. А. , Бойченко К. В. Шляхи вдосконалення оплати праці на підприємстві

Шаповал О. А. Кадровий потенціал як економічна категорія та підходи до його формування

Шпортюк Н. Л. , Марченко Ю. С. Управління ліквідністю у забезпеченні стабільності комерційного банку

Ясько К. В. , Арєхова М. М. Облік і контроль розрахунків з оплати праці на підприємстві

9. Філософські наукиЗавада О. В. Перспективи нанотехнологій за філософською концепцією трансгуманізму в контексті українських суспільних реалій

Морозова Л. П. , Бондарчук А. О. , Варук Ю. С. Роль екологічних цінностей у формуванні екологічної культури особистості

10. Філологічні наукиБуряк О. Ф. Жанрово-стильові особливості поезії «Автопортрет» Юрія Тарнавського

Губа Л. В. Концептуалізація простору в художніх казках Германа Гессе

Драганчук К. В. Переклад термінологічної лексики в юридичних текстах

Карабитскова Н. А. Коннотация в современном немецком языке

Кучер З. І. , Сидоренко Л. М. Граматичні особливості перекладу німецьких фахових текстів українською мовою

Мельник І. В. Реалізація стратегії блефування у провокаційному мовленні

Смольницька О. О. Спільні мотиви у Лесі Українки та інших письменників доби fin de siècle: від містицизму до мучеництва

11. Географічні наукиВерес К. О. , Савицька Л. Ю. Стан та перспективи розвитку рекреаційного туризму в Одеській області

12. Юридичні наукиКанарик Ю. С. , Сахно Б. С. Заходи забезпечення позову в господарському процесі в порівнянні з процесом цивільним

Квач В. Ю. , Афанасієв Р. В. Загальнотеоретичні положення про публічні закупівлі: поняття та призначення

Лиска П. О. Захист прав інтелектуальної власності у всесвітній мережі

Маланчук П. М. , Василенко А. І. Криміналістична методика розслідування злочинів: проблеми застосування та шляхи вдосконалення

Маланчук П. М. , Голодна А. С. Прoблемa кримiнaлiстичнoї хaрaктеристикa вбивств нa зaмoвлення

Маланчук П. М. , Петрівна Л. С. Слідчі ситуації в розслідуванні злочинів у сфері оподаткування

Марченко В. Ю. Реформування пенітенціарної системи в Україні на основі зарубіжного досвіду

Мудрак І. В. Право потерпілого на процесуальну комунікацію: окремі питання забезпечення реалізації

Павленко С. О. Релігійний тероризм як загроза світовій безпеці: шляхи та способи подолання

Пилипенко А. А. , Кисельов В. Р. , Пискун Т. О. Особливості регулювання роботи за сумісництвом

Пилипенко А. А. , Михалко Ю. Р. , Жаров О. А. Правове регулювання робочого часу в Україні і за кордоном

Роянова І. В. До питання медіації в кримінальному процесі країн Європи та перспективи її впровадження в Україні

Севрук В. Г. Правоохоронні органи, які здійснюють протидію злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі: український та міжнародний досвід

Суріна О. С. Правове регулювання банкрутства в Україні

Шмігач О. М. Євроінтеграційні процеси у сфері підприємницької діяльності в Україні

Шпак Т. С. Системний аналіз інноваційних правовідносин: господарський аспект

13. Педагогічні наукиГаврилюк В. В. Особливості навчання майбутніх офіцерів-прикордонників основ бойового забезпечення оперативно-службових дій підрозділів

Журавська Н. С. Improvement of the methodology of disciplines teaching in a higher school: experience of the Western Europe countries

Карнаухова А. В. Професійна підготовка майбутніх дошкільних педагогів до формування базових цінностей дитини

Коваль Т. В. Психолого-педагогічні особливості використання музичного фольклору в навчально-виховній роботі з молодшими школярами

Коленко А. В. Теоретико-методологічні засади методики викладання предмету «Сценічна мова» в творчих навчальних закладах України та світу

Комаренко Н. М. , Тилик І. В. Інтерпретаційно-творчі аспекти концертмейстерської діяльності у диригентсько-хоровому класі

Літвінчук С. Б. , Тайхриб К. А. Інноваційні підходи до проектування цілей навчання у вищій школі

Машовець М. А. , Науменко М. С. Міжособистісне спілкування в сім’ї як показник щасливого буття дитини

Нарожна Н. І. Шляхи формування творчої особистості в класі хорового диригування

Нарожна Н. І. , Виноградча Д. В. , Лебедкіна І. Є. Деякі аспекти проведення занять хорового класу в контексті дисципліни «Методика викладання фаху»

Палагнюк Т. В. , Кожокар М. В. , Цибанюк О. О. , Гнесь Н. О. Зміст та особливості виховання особистості в єврейських етнічних товариствах Чернівецького університету (1875-1939 рр.)

Предиткевич О. С. Визначення готовності командирів військових підрозділів до педагогічної фасилітації

Сінельніков І. Г. Мистецька поліпрофесійність як детермінанта підготовки керівника фольклорного колективу у музичних вишах України

Сінельніков І. Г. , Сінельнікова В. В. Сучасні інформаційні технологій в системі формування фахових компетенцій керівника фольклорного колективу

Смірнов С. В. Особливості організації військового менторингу з деякими рекомендаціями для військового керівництва

Смолікевич Н. Р. Педагогічні теорії фасилітації процесу адаптації іноземних студентів до університетського середовища

Тимофєєв В. А. Мотивація вивчення іноземних мов на мовних курсах у контексті імерсійного методу

Холмакова Ю. В. Мотивація до вивчення іноземних мов

Цибанюк О. О. , Курнишев Ю. А. Диференціація предмету «Фізичне виховання» як один із шляхів реформування програмно-методичного забезпечення системи фізичного виховання і спорту школярів Румунії

Чабаненко Н. А. , Несмашна Л. Ю. , Сабрі С. С. Формування толерантностi студентiв як педагогiчна застава у вищих навчальних закладах України

Юзик О. П. , Біланич Г. П. Application of the special course from methodology of the use of application software in the process of study of musical art in the system of then-dimpoma pedagogical education as a way to the professional increase of modern teacher

Яковлева В. А. Застосування ділових ігор в навчальному процесі у майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки

14. Медичні наукиВівсянник В. В. , Піддубна А. А. , Бойко Л. Д. , Журавець В. М. , Сахрин Р. Р. Some mechanisms of efficacy pathogenetic kardiolin in patients with coronary artery disease with concomitant patology of diabetes

Голдобін П. О. Метод покращення компенсації цукрового діабету

Іваницький І. В. , Іваницька Т. А. Терапевтичний підхід до пацієнтів з фіброзом печінки в залежності від наявності дисплазії сполучної тканини

Полстяной А. О. , Романюк М. Г. , Федорченко М. О. Сучасний науковий погляд на склад симпатичної та парасимпатичної частин вегетативної нервової системи: літературний огляд

15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоАфанасьєва Е. Ю. Сучасні вимоги до професійної роботи концертмейстера у вищих мистецьких навчальних закладах

Виноградча Д. В. , Лебедкіна І. Є. Роль педалі у фортепіанному мистецтві XVIII-XX століть

Горобець В. П. , Снопко О. Л. , Регеша Н. Л. Особливості використання народного співу у ф’южн-проектах Івана Тараненка

Грицюк О. Ю. , Кречко Н. М. , Якобенчук Н. О. Дослідницька та педагогічна діяльність А. Коломійця

Дубінченко Є. А. , Гнатюк Л. В. Інтерпретація хорових творів доби бароко

Жидких О. Б. Художні особливості застосування техніки печворк в сучасному одязі

Закрасняна Ж. М. , Остапенко Л. В. , Горобець Т. І. Академічний вокал та рок-музика: шляхи перетину

Золкін С. А. Музична імпровізація як основа навчання студента-музиканта

Золкін С. А. Музична акустика і сучасні музичні технології у викладанні учбової програми вузів для студентів творчих факультетів

Кречко Н. М. , Якобенчук Н. О. , Грицюк О. Ю. Сучасна інтерпретація опери Генрі Перселла «Дідона та Еней»: українські реалії

Ляшко Н. П. Психологический ракурс формирования музыкального восприятия и пути его активизации в музыкально-педагогическом процессе

Марценюк Г. П. Українська виконавська школа тромбона в контексті міжнаціональних творчих зв’язків

Марценюк Г. П. До проблеми формування виконавського апарату тромбоніста: методичні аспекти

Марченко В. В. Транскрипція – різновид інтерпретації

Несмашна Л. Ю. , Сабрі С. С. Характерні риси концертмейстера в контексті його професійного становлення в вокальному класі

Остапенко Л. В. , Горобець Т. І. Музичне виховання в контексті історії розвитку мистецької практики від античності до епохи Просвітництва

Остапчук Н. М. Гастрольно-виконавська діяльність В. Бесфамільнова

Перцова Н. О. , Горобець В. П. , Гриценко В. В. Специфіка української хорової літератури на прикладі творчості Л. Дичко, В. Степурка, В. Польової: традиції та новаторство

Пістунова Т. В. , Постой Г. Г. Стильовий синтез у сучасній естрадній інструментальній музиці

Пістунова Т. В. , Постой Г. Г. Виконавська діяльність в практичній підготовці студентів-інструменталістів

Поліщук А. В. Імпресіонізм в музичному просторі культури: дискурс поняття

Попова А. Б. Вплив технології live looping на мистецтво естрадного співу

Самолюк В. М. , Лузан О. В. , Липчук О. М. Баян та акордеон в радянській естрадно-джазовій музиці першої половини XX cтоліття

Семененко І. В. , Іваненко М. В. , Павлюкова Г. В. Концертний виступ в контексті виконавської діяльності вокаліста

Симеонова Ю. В. , Скопцова О. М. , Гриценко В. В. Невідомий автограф Д. Шостаковича для партитури опери «Катерина Ізмайлова». Про новаторство в оперному жанрі

Симеонова Ю. В. , Шевченко В. В. , Ноздріна О. Ю. Етичні проблеми при постановці на сцені опери «Катерина Ізмайлова» Д. Шостаковича

Сінельніков І. Г. Дитячий фольклорний колектив: методика організації, принципи роботи, репертуарна політика

Сіненко О. О. , Гешко Н. С. , Юрчук В. В. До проблеми підготовки концертмейстерів в сфері естрадно-джазового виконавства

Скопцова О. М. Новаторська діяльність Г. Верьовки як фундатора професійного народного хорового виконавства України

Сліпченко О. С. , Мельниченко І. В. , Дондик О. І. Арія з варіаціями ля-мінор (в італійському стилі) Й. С. Баха як приклад впливу італійської клавірної школи на творчість німецького композитора

Слупська Н. В. Принципи роботи концертмейстера у класі хореографії у вищих навчальних закладах

Стадник А. М. Сучасна трактовка художньо-виражальних засобів акордеона (баяна)

Хлопотова А. А. , Опанасенко О. О. , Олейніков С. О. Роль та специфіка акомпанементу у процесі виховання естрадних вокалістів

Цюпа Н. П. , Марченко В. В. Питання інтерпретації запису українських народних пісень на прикладі творчого доробку Марченка В. В.

Яговенко Н. В. , Дріневська В. С. , Власова С. А. Застосування народного вокалу в творах Вероніки Тормахової

18. Архітектура
19. Психологічні наукиБочаріна Н. О. , Михайленко Н. К. Акцентуації характеру та їх вплив на поведінку підлітків

Дасюк Ж. М. Пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi умoви фoрмувaння тoлeрaнтнocтi у мoлoдшиx школярів у кoнтeкcтi рoзвитку нoвoї школи

Лавріненко В. А. Психологічне дослідження особистісних рис підлітків-неформалів

Ревуцька І. В. Теоретичний аналіз негативних психічних станів у дітей дошкільного віку

Устінова М. В. Нейропсихологічна характеристика дітей з розладами аутистичного спектру

20. Військові науки
21. Національна безпека
22. Соціологічні наукиBeata A. P. , Adam P. . Przemoc wobec dzieci w rodzinie

Лісовець О. В. , Кириченко Н. А. Визначення проблем та потреб клієнтів у соціально-виховній роботі служби пробації

23. Політичні наукиГригорчук Т. В. , Зубко О. В. Соціально-філософський феномен політичної культури

Рудень Д. М. Політико-правові засади запобігання політичної корупції в Україні

24. Фізичне виховання та спортБугаевский К. А. Рассмотрение особенностей менструального цикла у спортсменок, занимающихся панкратионом

Головачук В. В. , Гуліна Л. В. Теоретичні засади формування культури збереження здоров’я студентської молоді

25. Державне управлінняФедан Я. І. Генезис та тенденції розвитку державного управління інклюзивною освітою осіб з особливими потребами у зарубіжних країнах і в Україні

26. КультурологіяБондарчук В. О. Вивчення творчої біографії митця в координатах біографічного методу дослідження

Іваненко М. В. , Семенова О. А. Класична музика в сучасному побутуванні

27. Соціальні комунікації

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

НОВИНИ
16.04.2017

Зі святом Великодня!

Вітаємо Вас із світлим та благословенним святом Великодня. Бажаємо, щоб усі негаразди

01.01.2017

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо вас з Новим роком! Нехай цей рік подарує всім вам радість, добрі

01.12.2016

Дорогі друзі, шановні колеги!

Час летить нестримно швидко, на календарі вже грудень і ми раді поділитися з

Архів новин...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2017 Науковий журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика