Головна

Новини

Про журнал

Архів номерів журналу

Умови публікацій

Умови оплати

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

BALTIC JOURNAL

Колективні монографії

Зарубіжна конференція


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

Матеріали журналу «Молодий вчений» №2 (66) лютий 2019 р.

Приймаються матеріали

1. Фізико-математичні науки
2. Хімічні науки
3. Біологічні наукиКривицька І. А. , Крайнюков А. О. Встановлення метрологічних характеристик методики біотестування з визначення гострої летальної токсичності води на ракоподібних Ceriodaphnia affinis Lilljeborg

4. Геологічні науки
5. Технічні наукиГого В. Б. , Михайлов О. І. Обгрунтування напряму підвищення ефективності систем шахтних підйомних установок

Согор А. Р. , Ярема Н. П. , Бридун А. М. , Лех І. П. Створення інтерактивної карти забруднення атмосферного повітря Львівщини

Стовпник С. М. , Ган А. Л. , Шайдецька Л. В. Формування стійкості грунтового масиву навколо тунелів мілкого закладання

Талпа Е. А. , Дмитриева Н. В. , Муравьева И. А. Энергоэффективность поселков Приднестровья – совокупность выбора схем газоснабжения и тепломодернизации зданий

Трубачев С. І. , Колодежний В. А. , Петрик В. О. , Сіренко А. П. Чисельне моделювання поля напружень в циліндрі з отворами

6. Сільськогосподарські науки
7. Історичні наукиНовородовський В. В. Мовний чинник етнополітичної дестабілізації в Україні (2010-2014 рр.)

8. Економічні наукиMostepaniuk A. . , Parish M. . Determinants of health status in high income countries

Бугаєнко І. С. Aspects of formation and determination of the status of protective zones in the system of registration and accounting of National Natural Parks of Ukraine

Дорофеєв Д. А. Методологічні засади запровадження та використання фінансових інновацій у небанківському фінансовому секторі

Дорош Н. І. , Сніжко В. В. Облік власного капіталу в контексті національних та міжнародних стандартів

Зелінська Г. О. , Потьомкіна Н. Ю. Індекс людського розвитку як індикатор якості життя населення

Карпенко І. А. , Мірзодаєва Т. В. Інноваційні технології у сфері розвитку туризму в Україні та у світі

Криленко В. І. , Данік Н. В. , Кольченко С. П. Фінансовий контролінг як прогресивна форма внутрішнього контролю підприємства

Кріпкий А. Ю. Правове забезпечення корпоративної безпеки підприємств України

Мержвинська А. М. Креативна економіка: особливості та тенденції розвитку

Терлецька Ю. О. , Балан А. А. , Кузьмук Н. Я. Інноваційні технології як елемент антикризового управління підприємствами олійно-жирового комплексу в умовах економічної нестабільності

Хмарська І. А. Сценарії управлінських рішень щодо формування комплексу маркетингових комунікацій для різних рівнів партнерських відносин

Яцик Т. В. Поняття крипто-активів у системі фінансового обліку

9. Філософські наукиМалицька О. В. Гармонізація особистості засобами художньо-естетичної діяльності

10. Філологічні наукиАрхипенко Л. М. Інтеграція новітніх англіцизмів у термінологію економічної галузі

Добош О. С. , Сабан О. В. Артефактна та соціальна метафори в промовах президента України Петра Порошенка

Коломийська І. А. Вплив гендерного чинника на використання цитатно-афористичних зворотів у німецькомовному газетному тексті

Кравченко К. О. Лексичні та стилістичні особливості американських сайтів туристичних агенцій

Кук Г. І. Метафори як засіб впливу та переконання в англомовній промові Петра Порошенка

Романова О. О. , Мудрик О. В. Щодо питання навчання іноземного мовлення

Храбан Т. Є. Візуальна метафора у концептуалізації сучасного російсько-українського конфлікту

11. Географічні наукиВоловик В. М. , Хаєцький Г. С. , Бахновська О. С. Етнокультурні ландшафти Шаргорода

Кисельов Ю. О. , Шутак К. В. Господарська діяльність як чинник забруднення водних об’єктів України

12. Юридичні наукиКовтун О. О. Підстави та порядок обмеження реалізації права на свободу мирних зібрань у рішеннях Європейського суду з прав людини

Мігашко В. Є. Вплив практики Європейського суду з прав людини на розвиток судової практики в Україні

Мігашко В. Є. Механізми захисту прав юридичних осіб в контексті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Пеньковська С. М. Державна мова в Україні: аналіз правового регулювання

Серебрянський П. В. Законодавчі проблеми правового регулювання забезпечення безпеки учасників кримінального процесу

Січко Д. С. , Фурса А. В. Форма заповіту: вітчизняний та зарубіжний досвід

Тимчишин Т. М. Адміністративно-правові засоби забезпечення Національною поліцією

13. Педагогічні наукиБарабаш О. В. Неперервна освіта Канади у науково-педагогічній літературі

Ванівська О. М. , Ванівська О. І. Підвищення рівня володіння іноземною мовою студентами нефілологічних спеціальностей ВЗО як необхідна умова міжнародної академічної мобільності

Денис О. Є. Самооцінка студента-музиканта в контексті сценічно-виконавської підготовки

Жарко О. О. Шляхи та засоби формування комунікативної компетенції під час вивчення іноземної мови в немовних закладах вищої освіти

Ієвлєв О. М. Система роботи закладу вищої освіти з формування професійно-педагогічної мобільності майбутнього викладача в умовах магістратури

Ілляхова М. В. Інноваційна діяльність у структурі креативності науково-педагогічних працівників

Ковальчук І. В. Релігійна культура як складова громадянської культури особистості

Курінний О. В. , Черкасова Т. А. Ефективність функціонування кредитно-модульної системи у вищій школі

Курляк І. Є. Інцест як приклад екстремально важкого життєвого досвіду дитини з неблагополучної сім’ї

Олійник Н. Ю. Організаторські вміння як складова компетентності старшокласників

Полухтович Т. Г. , Піменова О. О. Дистанційні технології у навчальному процесі

Сем’ян Н. В. Види текстової інформації як засіб формування умінь читання та інтерпретації іншомовного поетичного твору

Сизенко А. С. Англійcька мoва для прoфecійнoгo cпілкування: іcтoрія фoрмування та визначeння

Філіппова Л. В. Педагогічна рефлексія у вищій школі

Хало З. П. , Волошанська І. В. Формування комунікативних здібностей дитини у процесі інтелектуального розвитку у дошкільних закладах Німеччини

Чорна В. В. , Яковенко І. О. Пропедевтика підготовки до процесу письма у дітей з порушеннями мовлення

Яндола К. О. , Лобойко О. П. Застосування інноваційних освітніх технологій при викладанні навчальних дисциплін в закладах вищої військової освіти

14. Медичні наукиВойтів Я. Ю. Фенотипічні ознаки дисплазії сполучної тканини у пацієнтів з післяопераційними вентральними грижами

Дмітрієва Н. С. Методика використання кінезотерапії як засобу профілактики професійних захворювань опорно-рухового апарату у спортсменів з кульової стрільби

Радченко С. Г. Сучасні проблеми смертності населення України від отруєнь внаслідок вживання алкогольних напоїв

15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні наукиФранчук-Крива Л. О. Перспективи застосування фітопрепаратів за еймеріозу

17. МистецтвознавствоФилиппова О. Н. М. Ю. Лермонтов – художник и поэт (1814-1841 гг.)

18. Архітектура
19. Психологічні наукиФедоренко О. С. Особливості процесу соціальної інтеграції внутрішньо переміщених осіб з різним типом поселення (на основі серії фокус-груп)

20. Військові науки
21. Національна безпека
22. Соціологічні науки
23. Політичні наукиГрабовська І. М. Постколоніалізм як конфліктогенний фактор у культурно-історичному просторі сучасної України

Кирпичник Р. І. Особливості формування політичної культури Фінляндії

24. Фізичне виховання та спортПристинський В. М. , Пристинська Т. М. , Лисецька О. Я. , Сівук А. О. Формування в учнівської молоді позитивної мотивації до занять фізичною культурою і спортом на засадах впровадження ідеї школи сприяння здоров’я

Пристинський В. М. , Пристинська Т. М. , Фролова О. О. , Ярхо І. С. Підготовка педагога до реалізації професійних функцій по забезпеченню здорового способу життя

25. Державне управлінняСидоренко А. І. , Мусаєлян А. В. Напрями підвищення кваліфікації державних службовців (на прикладі Миколаївської області)

26. Культурологія
27. Соціальні комунікаціїБурківська Л. Ю. , Григораш С. М. Специфіка інформаційно-видової структури тижневика «Репортер»

Мизнікова Т. В. Жанрові особливості жіночої прози на книжковому ринку України: гендерний контекст

Сидоренко А. І. , Пранничук О. В. Нормативно-правова база в галузі архівної справи України: історіографія дослідження

Сидоренко А. І. , Римбу В. Р. Дослідження змісту освіти та формування компетенцій документознавців в межах спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

НОВИНИ
01.01.2019

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо Вас та ваших рідних з Новим роком та Різдвом Христовим! Для кожного з нас

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

Зі святом Великодня!

Вітаємо Вас із світлим та благословенним святом Великодня. Бажаємо, щоб усі негаразди

Архів новин...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2019 Науковий журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика