Головна

ПРО ЖУРНАЛ

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ

BALTIC JOURNAL`S

КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ

ЗАРУБІЖНА КОНФЕРЕНЦІЯ


Матеріали журналу «Молодий вчений» №3 (91) березень 2021 р.

1. Фізико-математичні наукиТоковило Т. С. Основні поняття математичної статистики. Використання елементів математичної статистики в сучасному світі

2. Хімічні наукиДемчишина О. В. , Часова Е. В. Дослідження сорбції аніонних поверхнево-активних речовин на активованому вугіллі

3. Біологічні науки
4. Геологічні науки
5. Технічні наукиБутовський Л. С. , Грановська О. О. , Мороз О. С. , Старченко О. С. Дослідження дифузійно-стабілізаторного спалювання газу при зниженому вмісті кисню в окислювачі

Савенко В. І. , Нестеренко І. С. , Полосенко О. В. , Победа С. С. , Клюєва В. В. Ділова культура і геном ділової досконалості будівельного виробництва – основа культури виробничих відносин суспільства

6. Сільськогосподарські наукиБровко І. С. , Подгурська І. О. , Гриневич І. О. , Жмур О. В. , Куденко А. В. Дослідження інсектицидних властивостей штамів Metarhizium anisopliae, Beauveria bussiana, Bacillus thuringienis та Streptomyces avermitilis на личинках ІІ – ІІІ віку колорадського жука Leptinotarsa decemlineata

Іванишин О. С. Показники структури урожаю зерна кукурудзи залежно від гібриду, норми добрив та мікродобрива в умовах Лісостепу західного

7. Історичні наукиБаковецька О. О. Українські жінки у війнах ХХ-ХХІ століть

Олексишин О. О. Діяльність культосвітніх закладів на території Станіславської області (1945-1953 рр.)

8. Економічні наукиБатракова Т. І. , Бондаренко А. Г. , Міхайлуца М. К. Вплив карантинних обмежень на макроекономічні показники

Блащук-Дев’яткіна Н. З. , Себестянович І. С. Кредитування малого та середнього бізнесу на сучасному етапі розвитку економіки України

Горященко Ю. Г. , Пильгун А. Р. , Швець А. М. Інноваційні підходи в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємств

Дорош Н. І. , Філоненко Н. М. Ключові аспекти сутності заробітної плати та її оподаткування

Зайцева Л. О. Вплив вільного обігу акцій на ринкову капіталізацію компаній

Корінний С. О. , Бондаренко А. Г. , Міхайлуца М. К. Тенденції розвитку сонячної та вітрової енергії

Костюченко В. М. , Знамеровська А. О. Конвергенція бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Іспанії

Ксензук О. С. , Підхомний О. М. Можливості ECA-фінансування в Україні та його вплив на екологію

Смолінська С. Д. , Овчиннікова Т. В. Фінансове забезпечення регіонального розвитку на сучасному етапі розвитку України

Стрижко М. А. , Ковалевська А. В. Концептуальні основи розробки соціальних проєктів організацій

Татарин Н. Б. , Бундз Н. Б. , Кравчук А. С. Фондовий ринок України: сучасний стан та проблеми розвитку

9. Філософські наукиМоскальчук М. М. Проблема Я-Інший як складова філософії толерантності у науковій спадщині Мірча Еліаде

Павлишин Л. Г. Історичні основи проблеми сенсу життя у філософських поглядах Ф. Ніцше

10. Філологічні наукиГусейнова О. М. , Шевченко Л. О. Development of culinary terminology and peculiarities of its translation

Димовська А. К. До питання про літературознавчу пропедевтику жанру притчі в початковій школі

Карп М. А. , Юрлова У. В. Lexical and semantic features of inversion and detachment in «Dandelion wine» by Ray Bradbury

Кірілічева В. О. Концепт «бесіда» («беседа») в цифрову епоху: фреймово-дискурсивне моделювання

Красовська І. В. Когнітивні засади дослідження емоційності у мовленні

Лисюк А. Ю. Морфологічні і семантичні особливості арабських запозичень в індонезійській мові

Лю Ю. . Осмислення формування англомовного ділового дискурсу

Томусяк А. О. , Томусяк Л. М. Поліпарадигмальна природа художнього тексту в сучасних наукових розвідках

Хар М. Є. , Гриців Н. М. Analysis of marketing slogans from the perspective of translation studies

Щипачова Д. С. Stylistic and grammatical features of the English scientific technical text and translation

11. Географічні наукиАнтонюк О. С. , Шпак К. В. Оцінка ефективності трудових ресурсів Ужгородського району Закарпатської області

12. Юридичні наукиБайрачна Л. К. , Тільна К. С. Процедура Habeas corpus act в історичній ретроспективі: європейський досвід

Біла-Кисельова А. А. Стаття 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: практика ЄСПЛ

Бузина С. О. , Лукʼянова В. О. Проблеми оцінки вартості колісних транспортних засобів в рамках транспортно-товарознавчої експертизи

Думчиков М. О. , Шевцов Я. А. Перспектива застосування технологія «блокчейн в контексті формування і розвитку держави

Коптенко А. В. , Панфілова Ю. М. Еволюція концепції відповідальності авіаперевізника: національний та міжнародний аспекти

Костенко О. В. Управління ідентифікаційними даними: правове регулювання та класифікація

Косяченко К. Е. Адвокатура її призначення та місце в інституті громадянського суспільства

Криворучко Н. В. , Нікітенко С. В. Особливості товарознавчої експертизи парфумерних товарів

Лепіш Н. Я. , Проць І. М. Вплив міжнародно-правових актів на конституційні трансформації в державах-членах Європейського Союзу

Мельченко В. І. , Деркаченко Ю. В. Основні наукові підходи тлумачення поняття корупція

Мисливий В. А. , Огієвич С. М. Злочинний намір як категорія у кримінальному праві України

Павлович-Сенета Я. П. , Балан Ю. Р. Організаційні та інституційні засади бюджетно-фінансової децентралізації в Україні

Притика Ю. Д. , Алендар Ю. І. Забезпечення позову: співвідношення доктринальних положень та практичної діяльності

Проць І. М. , Лепіш Н. Я. Особливості податкової перевірки як форми податкового контролю

Сич К. І. , Золота Л. В. Національний порядок захисту прав на географічне зазначення та перспективи його удосконалення в Україні

Скрипнік-Горупашенко А. В. , Панфілова Ю. М. Участь міжнародних організацій у боротьбі з морським піратством

Тищенко Г. В. , Кравченко Р. В. Теоретичні та практичні аспекти проведення товарознавчої експертизи контрафактної продукції

Харченко Н. П. Стратегічна правотворчість: окремі загальнотеоретичні аспекти

Чайковський Ю. В. Міграційні процеси у період пандемії: виклики міжнародно-правовому регулюванню

Шурупова О. О. , Панфілова Ю. М. Обставини, що виключають відповідальність держав

13. Педагогічні наукиБодрова І. О. Самоосвіта як фактор професійного самовизначення майбутніх соціальних працівників

Галкін O. В. , Кудлай О. І. Сценарно-комунікативне дистанційне навчання англійської мови у немовному ЗВО

Дубовик С. Г. , Шкапенко К. О. Формування лексикологічних умінь учнів на уроках української мови в початковій школі

Канюк О. С. Когнітивний напрям у методиці викладання іноземної мови

Ковальчук І. В. Соціальне обслуговування людей похилого віку в умовах поширення SARS-COV-2

Лакійчук О. В. , Нікітіна Н. С. Features and problematics of the transition to the distance teaching of the foreign language

Моторіна Д. А. , Сиротенко В. П. Формування навичок виразного читання в умовах дистанційного навчання

Хлєстова С. С. , Шевчук Т. І. , Васенко Т. Б. , Спрут О. В. , Климчук І. М. Теоретичні засади застосування інтерактивних технологій у професійному самовизначенні майбутніх лікарів психологів

Шкарлет В. О. Розвиток полікультурної компетентності майбутніх учителів засобами іноземних мов

14. Медичні наукиСтародуб Є. В. , Стародуб Т. Є. Статистична характеристика пацієнтів з коксартрозом

Тисевич Т. В. Аналіз стресостійкості студентів молодших курсів закладів вищої медичної освіти з різними рівнями фізичного здоров’я в динаміці навчального процесу

Чеканова І. В. , Вовк О. Ю. , Малахов С. С. , Дубина С. О. Особливості просторових взаємовідношень середньої черепної ямки з утвореннями основи черепа

15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоГулик В. С. Козацький танець у творах українських письменників

Дротенко В. І. Семіотика іконопису та стилістика ікони в контексті культурно-мистецької традиції

Савчин Г. В. , Сивак І. В. Творчість Григорія Пізнака в контексті наївного малярства

Филиппова О. Н. Творчество П. А. Радимова (1887-1967) – поэта и живописца

18. АрхітектураКучменко І. М. , Варич А. С. , Авагян М. Е. Нормативна база України в області сонцезахисту будівель

19. Психологічні наукиБобро О. В. , Фурман А. А. До проблеми визначення стресостійкості у осіб юнацького віку

Стуліка О. Б. , Бабкіна А. П. Психологічні механізми особистісного реагування в ситуації невизначеності

20. Військові наукиЦевельов О. Є. Безпека державного кордону: погляди на її зміцнення в сучасних умовах

21. Національна безпекаГунько Л. В. , Задорожний В. П. Вплив кризових явищ впродовж 2020 року у деяких суміжних з РФ країнах та загрози їх національній безпеці

22. Соціологічні науки
23. Політичні наукиКирилюк Ф. М. , Кирпичник Р. І. Роль фінського феномену в модернізації політичної культури Скандинавських країн другої половини ХХ початку ХХІ століття

24. Фізичне виховання та спортОнопрієнко О. М. , Онопрієнко О. В. Особливості фізичного виховання студентської молоді

Оріщук Р. О. , Печена В. М. , Мартинюк О. В. Особливості проведення онлайн-занять з баскетболу у закладах вищої освіти в період карантинних обмежень

25. Державне управлінняКочерга О. П. Формування нормативно-правових засад реформи децентралізації в Україні в період з 2014 по 2021 рік: загальний огляд

26. КультурологіяЛяшенко Л. Л. Постать жінки в різних культурах як предмет наукового аналізу: документальний та художній аспект

27. Соціальні комунікаціїКоханова І. О. Вплив українсько-російського білінгвізму на якість вищої освіти

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

 

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"