Головна

Про журнал

Архів номерів журналу

Умови публікацій

Умови оплати

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

BALTIC JOURNAL`s

Колективні монографії

Зарубіжна конференція


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

Матеріали журналу «Молодий вчений» №4 (92) квітень 2021 р.

1. Фізико-математичні наукиТоковило Т. С. Розв`язування прямокутних трикутників у судноводінні

2. Хімічні науки
3. Біологічні наукиЯремчук М. М. , Дика М. В. Стан перекисного окиснення ліпідів зародків в’юна упродовж ембріогенезу за впливу електромагнітного випромінювання

4. Геологічні науки
5. Технічні наукиКрупка Я. А. , Костенко Т. В. , Зав’ялова О. Л. Локалізація та гасіння пожеж парогазовими сумішами у вугільних шахтах

Трубачев С. І. , Колодежний В. А. , Петрик В. О. , Сіренко А. П. Коливання шарованих конструкцій зі зведеними механічними характеристиками

Шаповалова Н. П. , Волосян К. В. Формування товарної категорії масла органічного

6. Сільськогосподарські науки
7. Історичні наукиРєпін І. В. , Польцев І. В. , Кохан С. О. Оперативне планування десантної операції військ Червоної армії щодо оволодіння Керченським півостровом (грудень 1941 р. – січень 1942 р.)

8. Економічні наукиВасильків М. Р. , Чубай В. М. Аудит операцій з основними засобами: методика, чинники, які потрібно враховувати, помилки та порушення, що виявляються

Горященко Ю. Г. , Бокова Ю. О. , Кулешова А. А. Чинники впливу на розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності суб`єктів малого бізнесу

Ерастов В. І. , Михальчук М. О. Аналіз ефективності впровадження інноваційних технологій у сфері банкострахування

Литвин О. Є. , Падун А. О. , Тищенко А. В. Економіка провідних країн світу в умовах пандемії COVID-19

Матвєєв В. В. , Матвєєва О. М. , Щепіна Т. Г. Особливості поведінкового підходу до прийняття управлінських рішень фахівцями з фінансів, обліку і оподаткування

Машевська А. А. Економічна сутність та підходи до визначення «заробітна плата»

Синютка Н. Г. , Курило О. Б. , Москалюк С. В. Еволюція публічних закупівель в Україні

Сирота М. Є. , Дронова Т. С. Діяльність туристичного підприємства ПП «Кайф»

Ситник Н. С. , Дунець І. А. Лізинг як форма оновлення технічної бази підприємства

Ситник Н. С. , Чепіль Ю. Б. Мотивація як чинник стимулювання людей до ефективної діяльності

Татарин Н. Б. , Мацей К. П. , Скородинський Н. А. Особливості та напрями розвитку системи рефінансування банків в Україні

Щавелева Ю. С. , Дронова Т. С. Аналіз конкурентних переваг Приватбанку

Яремко І. Й. , Заворітній М. В. Кредитний моніторинг в комерційних банках як спосіб попередження виникнення проблемної заборгованості

9. Філософські наукиАвер’янова Н. М. , Воропаєва Т. С. Неоколоніальний характер мовних конфліктів в Україні

Шморгун О. О. Пошукова активність (В. Ротенберг, В. Аршавський) в контексті дискусії про «природу людини» між провідними напрямками філософії ХХ століття

10. Філологічні наукиБойко І. А. Орфографічні особливості латинських запозичень у лексичних суплетивах французької мови

Вернигора Д. О. Особливості перекладу італійських авторських казок українською мовою

Карачова Д. В. , Притиченко Г. В. Переклад як об’єкт психолінгвістичного дослідження

Маркова І. В. Сучасні методи формування лексичної компетентності на уроках іспанської мови в гімназії

Ніколаєнко В. М. , Хвостенко Є. Ю. Метафора карнавалу в наратологічній стратегії роману О. Ірванця «Харків-1938»

Сапожник І. В. , Суродейкіна Т. В. Семантичні особливості ЛСП ВЕГАНСТВО в соціальних мережах

Скрипник А. В. Оcобливості мовлення пацієнтів з шизофренією

Телешун К. О. , Свірепова А. О. Еквівалентний переклад турецької науково-популярної літератури

Шийка Ю. І. , Горобець О. В. Особливості перекладу аудіовізуальної продукції на прикладі фільму Пітера Фарреллі «Зелена книга»

Шийка Ю. І. , Креховецька К. І. Аналіз англо-українського перекладу аудіовізуальної продукції на основі фільму Веса Андерсона «Готель «Ґранд Будапешт»

Шийка Ю. І. , Мацько А. Б. Особливості перекладу назв кінофільмів

11. Географічні наукиВащук К. М. , Стельмах В. Ю. Природно-ресурсний потенціал Ковельського району

12. Юридичні наукиАндріїв В. В. , Корольова О. А. Особливості контрактів футболістів в Україні

Бондарчук Н. В. , Лінік Л. М. Актуальні питання адміністративно-правового статусу Вищого антикорупційного суду України

Бондарчук Н. В. , Чупира О. В. Актуальні питання забезпечення міжнародної безпеки в рамках реалізації права держави на самооборону

Грабовська Г. М. , Бойко О. О. Особливості відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою

Ільченко О. В. , Ільченко Б. О. Правові аспекти щодо реалізації концепції національної безпеки України

Ільченко О. В. , Корощенко К. Р. Актуальні питання щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Кушнір В. В. Окремі аспекти розгляду земельних спорів, що виникають при формуванні земельних ділянок

Михайлова А. І. Відеозапис як засіб фіксації під час обшуку

Никончук Н. С. , Коробцова Н. В. Відшкодування моральної шкоди у договірних зобов`язаннях: аналіз правозастосовної практики

Пахомов В. В. , Каріх І. В. , Рєпін Д. А. Міжнародно-правове регулювання кіберпростору

Пеньковська С. М. , Шпакович О. М. Measures of fighting corruption in the legislature of France

Соловйова Г. М. Методи та засоби проведення товарознавчої експертизи ювелірних виробів

Тимчишин Т. М. , Лозинський Ю. Р. Суд Європейського союзу: порядок формування і повноваження

Ярмак А. Д. , Шарович Д. Я. Особливості та специфіка тлумачення і застосування національними судами положень ЄКПЛ та практики ЄСПЛ

13. Педагогічні наукиБасюк У. С. , Коваленко О. В. Методичний супровід використання інноваційних технологій у організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти

Богдан Т. М. , Шутко М. В. Формування астрономічних знань у дітей молодшого шкільного віку

Боровик Л. О. Технологія наочного моделювання як засіб розвитку комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

Братусь І. В. , Свердлик З. М. , Гунька А. М. Зниження втоми очей при роботі в режимі дистанційного та комбінованого навчання

Бутенко А. Є. , Гром Т. В. , Некрасов А. Д. Зміст і структура психофізичної витривалості майбутніх офіцерів

Волинець Ю. О. , Дорохова Д. О. Інноваційні технології навчання в державних закладах дошкільної освіти: теоретичний аспект

Дубовик С. Г. , Перепелиця Л. Ф. Формування в учнів початкової школи вміння будувати різні типи текстів

Заруцька В. О. , Жиленко М. В. Дидактичні настільні ігри як інструмент підвищення ефективності викладання у вищій школі

Косяк В. І. Особливості контролю успішності студентів в умовах дистанційного навчання

Лаврова А. В. Метод проєктів на уроках української літератури в старших класах

Марчук О. С. Алгоритмізація практичного тренінгу і його роль в процесі навчання майбутніх фармацевтів

14. Медичні наукиIgnat R. I. Cardiovascular risk factors in group aged 18-29 years

Павленкова О. В. , Павленко С. А. , Сидорова А. І. Деякі питання усунення гіперестезії зубів

Стрельченя О. В. , Стрельченя Т. М. Коагулопатія у пацієнтів З COVID-19

15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоОвчаренко О. І. , Кравченко А. М. «Сад Богів» – місце народження талантів

Овчінніков А. В. Мистецький фестиваль як інструмент розвитку танцювальної спільноти: проблемні питання

18. Архітектура
19. Психологічні наукиГаркавенко Н. В. , Доскач С. С. Вплив карантинних обмежень на соціалізацію сучасних підлітків

Коренєва Ю. П. Проблеми депривації у постійному приміщенні

Мельничук М. М. Статеві відмінності агресивної поведінки дітей підліткового віку

Харченко А. С. Особливості психологічного благополуччя студентів різних профілів підготовки

20. Військові науки
21. Національна безпека
22. Соціологічні науки
23. Політичні наукиЄрмоленко А. О. , Єрмоленко І. В. Геополітичні концепції Х. Маккіндера та З. Бжезинського крізь призму ХХІ століття: глобальний аспект

Мєдвєдєва О. Р. , Лікарчук Д. С. Роль ООН у врегулюванні міжнародних конфліктів

Хмель А. О. , Мещерякова А. В. Зовнішньополітичний імідж країни: технології формування

24. Фізичне виховання та спорт
25. Державне управління
26. Культурологія
27. Соціальні комунікаціїКрохмальний Р. О. , Крохмальна С. Р. Відеоконтент соцмереж в умовах пандемії (функціональний, дидактичний і мистецький концепти)

Романюк Н. В. , Кравчук С. М. Структура сайту «Книга Фанфіків» як майданчик популяризації жанру фанфікшену

Шелестова А. М. Створення електронного освітнього середовища засобами Google Classroom у закладах вищої освіти

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"