Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку» 
(м. Одеса, 17-18 квітня 2015 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думкиПроданова І. І. , Болонна М. В. Категорія “домогосподарство”: економічний зміст і сутність

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниАль О. М. Особливості співробітництва України з МВФ

Ізбіцький А. А. Формування фінансових ресурсів акціонерних товариств України

Кірик М. А. Європейський досвід формування стратегії інноваційного розвитку в епоху глобалізації

Мацик Т. Ю. , Мишко О. В. Вплив експансії іноземних ТНК на українську економіку

Мельник П. В. Мoжливocті викoриcтання трудoвoгo пoтенціалу України в умoвах інтеграції в Єврoпейcький Coюз

Мостовлюк В. С. , Мацедонська Н. В. Необхідність реформування міжбюджетних відносин в Україні в сучасних умовах

3. Економіка та управління національним господарствомДанилишин М. С. Проблеми та перспективи розвитку виробництва біопалива

Лаврів І. М. Теоретичні аспекти експортного потенціалу регіону

Палешко Я. С. Вплив державної заборгованості на економіку України

Романів І. Ф. Теоретичні засади державного регулювання соціального розвитку в умовах економічної кризи

Турчин І. М. Система показників економічної ефективності ресурсозбереження в аграрних підприємствах

4. Економіка та управління підприємствамиГаламага Ю. М. , Літинська В. А. Оцінка ефективності впровадження управлінських інновацій

Літвінова Ю. О. Роль интелектуального капіталу підприємства у сучасних умовах

Люткевич Г. Р. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності організації

Мізгерова А. В. Основні фактори, що впливають на ефективність галузі молочного скотарства Черкаської області

Рушанян С. С. , Літинська В. А. Мотиваційні аспекти інноваційної діяльності персоналу підприємств

Стукало М. В. Фінансове планування як складова сталого розвитку підприємства

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаКириченко Т. О. Інвестиції в людський капітал як фактор розвитку економіки

Леонова О. О. Аналіз сучасного стану промисловості України в контексті їх взаємодії з тіньовими процесами

Прохорчук С. В. Основні етапи інноваційних процесів

Семенова Я. В. «Місто сплячих левів»: туристичний потенціал культурної столиці України

6. Інновації та інвестиційна діяльністьКравець С. А. , Літинська В. А. Оцінка сучасного стану інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

Логвіненко В. В. Інвестиційна привабливість України в сучасних умовах

Фень О. В. Світовий досвід впровадження державної підтримки інноваційної діяльності та можливості його використання в Україні

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Риндзак О. Т. Теорії міграції населення – основа удосконалення міграційної політики України

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитСабіщенко О. В. , Гуренко Т. О. Деякі аспекти оцінки та обліку ризиків у аграрному виробництві

10. Гроші, фінанси і кредитБашир Д. А. Модернізація фондового ринку України

Видиборець О. О. Єдина система державного фінансового контролю в Україні, проблеми та перспективи розвитку

Дзекан В. В. Стан та тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні

Камбур Ю. В. Оцінка процесів злиття та поглинань у банківській системі України на сучасному етапі

Когут Р. А. , Руденко В. В. Доходи державного бюджету України: сутність та особливості формування

Куценко Г. К. Взаємодія з клієнтською базою банківських установ України: теорія та практика маркетингової діяльності

Михайлишин М. І. Стан та динаміка валютного курсу України

Мицак Д. В. Проблеми формування дохідної частини місцевих бюджетів і шляхи їх вирішення

Нечипоренко С. Д. Сучасні тенденції розвитку кредитно-грошової політики України

Панасенко Ю. М. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів бюджетних установ

Петрук Т. Ю. Проблеми валютно-іпотечного кредитування в Україні

Хіргій Д. І. Основні фактори впливу на формування валютних курсів

Царенков О. О. Види та економічна характеристика іпотечних кредитів

11. Фінанси та податкова політикаКолєснікова К. О. Понижуючий коефіцієнт для ЄСВ

Ломакіна К. С. Формування місцевих бюджетів України

Федоренко І. А. Вплив офшорної діяльності на національну економіку та шляхи вирішення проблеми

Царенков О. О. Формування позикового капіталу корпоративних підприємств

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіціМордовцев С. М. , Кінь Д. О. Формування інтегрального індексу розвитку ринку праці з використанням методу головних компонент

13. СтатистикаМамчур І. І. Статистичний аналіз міжнародних міграційних процесів в Україні та оцінка їх впливу на статево-віковий склад населення

14. МаркетингМулик Л. І. Використання маркетингового інструментарію на корпоративному, бізнес та товарному рівнях

Погоржевська І. А. Аналіз і оцінка ефективності сучасних програм лояльності

15. Сучасний менеджментМірчук З. В. Лізинг персоналу як запорука динамічного професійного розвитку та вдосконалення спеціальних навичок

Соболєв О. О. Система сертифікації персоналу: методичні та нормативні засади формування

Храмченко В. В. Колективно-договірна система як засіб зміцнення соціального партнерства в Україні

16. Логістика та транспорт
17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"