Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Економіка сьогодення: актуальні питання та перспективи розвитку» 
(м. Миколаїв, 26-27 квітня 2019 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниВарібрусова А. С. Розробка моделі управління національним брендом

3. Економіка та управління національним господарствомЖукова Л. М. , Кузнєцов К. О. Управління державним боргом в умовах соціально-економічної нестабільності

4. Економіка та управління підприємствамиДимкова О. О. , Чиж Л. П. Аналіз факторингу в якості джерела фінансування розвитку порту

Злотенко О. Б. , Рудніченко Є. М. Математична модель формування джерел фінансування інвестицій промислового підприємства

Макаренко С. С. Засади стратегії розвитку лісогосподарських підприємств

Никифорчин М. Д. Розвиток наукових підходів до управління операційною ефективністю підприємства

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
6. Інновації та інвестиційна діяльністьPasionek J. U. The methods of concluding transactions on the Forex market

Габрик А. В. , Бондаренко Д. О. , Вергелюк Ю. Ю. Особливості бюджетування інвестиційних проектів

Петрик І. В. Основні положення сучасної теорії інновацій

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Григораш М. С. , Нечай Д. В. Управління фінансовими потоками у галузі охорони здоров’я

Черба В. М. , Кравець Д. В. Соціально-економічні наслідки безробіття

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитСтоколюк В. В. , Костенко Т. А. Перспективи розвитку внутрішнього аудиту в Україні

10. Гроші, фінанси і кредитРодіонов К. Ю. , Ширяєва Л. В. Ukraine banking system: state and perspectives

11. Фінанси та податкова політика
12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
13. Статистика
14. МаркетингКушніренко І. В. Напрямки пiдвищення ефективнoстi вiддiлу прoдажiв та маркетингу

15. Сучасний менеджмент
16. Логістика та транспортНауменко А. В. Економічні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств портової діяльності

17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"