Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Фінансово-економічні чинники розвитку країни та регіонів» 
(м. Чернівці, 07-08 червня 2019 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думкиЄфимов Є. В. , Піжук О. І. Ринковий багатофакторний метод оцінки компаній харчової промисловості

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниСердюкова О. І. , Гетьман Д. В. The rise and fall of DrKW

Сердюкова О. І. , Лосенко Н. С. Foreign trade in Ukraine: essence, analysis and ways of improvement

3. Економіка та управління національним господарством
4. Економіка та управління підприємствамиЗлотенко О. Б. , Рудніченко Є. М. Формування системи моніторингу реалізації стратегічних орієнтирів економічної безпеки інвестиційної діяльності промислового підприємства

Нефедова О. Г. Оцінка фінансової складової конкурентоспроможності підприємства

Овчаренко Є. С. Деякі питання удосконалення оплати праці

Стрілець В. Ю. Ідентифікація поняття «мале підприємство» у правовому полі України

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
6. Інновації та інвестиційна діяльністьДьяченко Б. В. , Сердюкова О. І. Evaluation of Singapore economy innovation level

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовищаВасилик Н. М. Напрями підвищення ефективності управління природно-ресурсною системою на регіональному рівні

8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Мельник О. О. , Зубик А. І. Економічна ситуація як чинник української трудової міграції

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитДонських Н. О. Організація обліку бюджетних установ: проблеми перехідного періоду та шляхи удосконалення

Ценклер Н. І. Кейс-метод у професійному навчанні: переваги та недоліки

10. Гроші, фінанси і кредитБодрецький М. В. Антикризове управління банком: дворівневий аналіз кредитних проектів суб’єктів господарювання

Гузенко Т. С. Особливості державної фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників на прикладі Сумської області

11. Фінанси та податкова політика
12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
13. Статистика
14. МаркетингКурінна Д. В. , Курінна В. В. , Ковальчук Н. В. Інструменти інтернет-маркетингу

15. Сучасний менеджментОнищенко О. А. , Біналієва Ф. М. Особливості визначення поняття людського потенціалу в сучасному менеджменті

Пахомов В. М. , Собкович В. І. Дискурс про тайм-менеджмент

Пахомов В. М. , Шевадуцька Л. Г. До проблем і особливостей менеджменту культурно-мистецької сфери

16. Логістика та транспорт
17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"