Головна

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Актуальні проблеми філології» 
(м. Одеса, 27-28 листопада 2015 р.)

1. Українська мова та літератураБичкова Т. С. Етнографічні праці кінця ХІХ ст. як джерело дослідження української невербальної комунікативної поведінки

Боднарчук Л. Р. Словники порівнянь в українській лексикографії

Головань Т. П. Концепція любові в “Океані” Василя Барки

Дмитренко Я. М. Модель автор-текст-читач у процесах творення й розуміння сенсу художнього повідомлення

Занько Д. О. Статистична структура твору Софії Яблонської «Чар Марока»

Івасюта М. І. Специфіка мовного образу-символу "гора" (на матеріалі творів письменників Буковини ХІХ – початку ХХ ст.)

Ковальов Р. Д. , Лисенко Н. В. «Мистецтво кохати» у творах письменників-емігрантів

Мартакова А. В. Каліграма як графічна ігрема в поезії українського постмодерну

Матюшко І. О. Історичні факти та авторське бачення подій початку 20-х років ХХ століття в романі Василя Шкляра «Залишенець. Чорний Ворон»

Чопик А. А. Proper names in language and fiction

Швидкова Т. А. Назви чоловічих рослин конопель в українській мові

2. Російська мова та література
3. Слов’янські мови та література
4. Література зарубіжних країнВанденко О. А. Інтерпретація літературного факту у творі І. Древіц «Беттіна фон Арнім»

Савка А. В. Семантика метафор у творах Ніколаса Спаркса

5. Романські, германські та інші мовиКекляк Н. М. Похідна метафора у романі Сесилії Ахерн «Дякую за спогади»

Мерза О. Ю. Gender asymmetry and gender stereotypes in the English language

Мороз А. Ю. Сталі словосполуки у науковому тексті як одна з його характеристик

Навольська Г. І. Сучасні підходи до організації самостійної роботи студентів при вивченні латинської мови

Притуляк-Казмірук Ю. Б. Навчання орфографії як вагомий аспект оволодіння писемним мовленням

Фінчук Г. В. Проблема лакунарності у процесі міжкультурного спілкування

Шундель Т. О. Синкретичний характер інваріантних значень СПР у рамках структурно-семантичної організації

6. Теорія літератури, порівняльне літературознавствоКорнильева Л. Н. Нравственный потенциал поэзии Р. Саути

7. Загальне, порівняльно-історичне, типологічне мовознавство
8. ФольклористикаБережний В. А. Жанрові особливості анекдоту: систематизація досліджень та перспективи вивчення

9. Літературне джерелознавство та текстологія
10. Мова і засоби масової комунікації
11. Теорія і практика перекладуЩомак У. М. Особливості перекладу метафор в художніх творах українською мовою (на матеріалі роману Ніколаса Спаркса «Найкраще в мені»)

12. Міжкультурна комунікаціяАбрамів О. В. Роль діалогічного мовлення у вивченні іноземної мови студентами немовних вузів

Бубела Р. І. Мотивація як важливий компонент у вивченні іноземної мови у немовному ВНЗ

Пікулицька Л. В. Рольова гра як ефективний прийом навчання російській мові як іноземній у ВНЗ

13. Риторика
14. Мова сучасного мистецтва

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

 

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"