Головна

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Сучасна психологія: теорія і практика» 
(м. Чернігів, 05-06 травня 2017 р.)

1. Загальна психологія, історія психологіїВінтюк Ю. В. Міркування з приводу викладання теми «Психічні процеси» студентам спеціальності «Психологія»

Галяга А. С. Складності спілкування підлітків з батьками

Ковальчук Л. І. , Мудрик А. Б. Психологічний аспект взаємозв’язку між ургентною адикцією та ознаками роботоголізму

Кононенко К. А. Роль экзистенциального вакуума и переживания экзистенциальной свободы в творческой деятельности

Селіванова А. М. Становлення професійних компетенцій майбутніх психологів

2. Психофізіологія
3. Медична психологіяБерезко И. В. Специфика процессов самопонимания и копинг-стратегии у онкологических больных

4. Соціальна психологія, психологія соціальної роботиБакун О. М. Соціально-педагогічна робота із акцентуаціями характеру у підлітків

Скарбовая А. В. Самопрезентация и самореклама как вид самопрезентации

5. Юридична та політична психологіяБалюта В. В. How does reference group radicalize youth political behaviour

6. Педагогічна та вікова психологіяВербина Ю. В. Шляхи формування гендерної культури у сучасного студента

Калюжна І. П. Теоретичний аналіз психологічних чинників професійного самовизначення

Клочек Л. В. Ціннісний підхід вивчення соціальної справедливості у педагогічній взаємодії

Лисун Л. В. Теоретичні аспекти психoлoгічних oсoбливoстей рoзвитку міжoсoбистіснoї взаємoдії дитини з дoрoслим

7. Спеціальна психологіяВасенина А. С. Исследование восприятия гласных (на материале сверхповести В. Хлебникова «Зангези»)

8. Психологія діяльності в особливих умовахСірко Р. І. , Cлободяник В. І. Використання психологічного тренінгу для подолання кризових станів у психолога

9. Організаційна психологія; економічна психологія
10. Психологія праці, інженерна психологіяГуцол А. А. Фактори впливу на професійне становлення та розвиток кар’єри

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

 

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"