Головна

Новини

Про журнал

Архів номерів журналу

Умови публікацій

Умови оплати

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

BALTIC JOURNAL

Колективні монографії


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

Умови публікацій

Умови публікації статей

 1. Ви заповнюєте електронну форму реєстрації, обов'язкову для публікації.
 2. Надсилайте нам статтю та квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (сплачується лише після повідомлення про прийняття матеріалів). Обов'язково в темі листа вкажіть науковий розділ журналу, в якому ви бажаєте опублікувати статтю. Адреса електронної пошти редакцiї — info@molodyvcheny.in.ua
 3. Редакція рецензує вашу статтю протягом 2–3 днів. Статті студентів публікуються за наявності рецензії або співавтора з науковим ступенем.
 4. Якщо стаття успішно пройшла рецензування,ми відправляємо вам лист з інформацією:
  «Стаття пройшла рецензування, прийнята до публікації».
 5. Як тільки електронна версія журналу розміщується на сайті, ми повідомляємо вам про це. Потім, після виходу журналу з друку, ми відправляємо вам друкований примірник в потрібній кількості.

Вимоги до оформлення наукової статті

Формат статті A4, орієнтація - книжкова, матеріали збережені та підготовлені у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx)
Поля всі сторони - 2 см
Основний шрифт Times New Roman
Arial і Courier New для текстових фрагментів
Розмір шрифту основного тексту 14 пунктів
Міжрядковий інтервал полуторний
Вирівнювання тексту по ширині
Автоматична розстановка переносів включена
Абзацний відступ (новий рядок) 1,25 см
Нумерація сторінок не ведеться
Малюнки та таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.
Розмір шрифта табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються. Завантажити приклад оформлення
Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).
Посилання на літературу у квадратних дужках по тексту [1, с. 2], бібліографічний список в кінці тексту. Посторінкові виноски та посилання не допускаються
Обсяг від 8 до 20 сторінок включно

Вимоги до змісту наукової статті

 • Наукові статті мають містити такі необхідні елементи (з виділенням по тексту статті):
  - постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  - аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, на які посилається автор;
  - виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
  - формулювання цілей статті (постановка завдання);
  - виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  - висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку в цьому напрямку.

 • Автори, які подали матеріали для публікації, погоджуються з наступними положеннями:
  - відповідальність за достовірність поданої інформації в своїй роботі несе автор.
  - автори зберігають за собою всі авторські права і одночасно надають журналу право першої публікації, що дозволяє поширювати даний матеріал із зазначенням авторства та первинної публікації в даному журналі.

Структурні елементи наукової статті

 • індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);
 • прізвище та ініціали автора (-ів), місце роботи (навчання), вчений ступінь, вчене звання, посада - трьома мовами (українською, російською, англійською);
 • назва статті - трьома мовами (українською, російською, англійською);
 • анотації (мінімум 5 речень) та ключові слова (мінімум 5 слів) - трьома мовами (українською, російською, англійською);
 • текст статті може бути українською, російською, англійською, німецькою, польською або французькою мовами;
 • список літератури.

Зразок оформлення наукової статті

Процеси рецензування статей

 1. Стаття має пройти рецензування спеціалістом за місцем роботи чи навчання автора. На цьому етапі використовується так зване "відкрите рецензування" (open peer review) офіційним рецензентом – зовнішнім фахівцем відповідного наукового профілю (доктор наук). Така рецензія має містити інформацію про достовірність отриманих результатів, їх актуальність та новизну, а також практичну цінність з рекомендаціями до публікації статті. Таку рецензію разом зі статтею автор має надіслати на розгляд до редакції.

 2. Розгляд статті одним із членів редакційної колегії (single-blind review – рецензент знає автора, але автор не знає рецензента). Усі матеріали оцінюються відповідно до критеріїв (оригінальність, інноваційність, значення результатів у своїй галузі, теоретична основа та огляд вже проведених досліджень та наявних публікацій, методологія, грамотність, дотримання редакційних вимог).

 3. Після цього стаття надсилається на розгляд незалежному експертові у відповідній галузі знань. Тут використовується двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind – ні автор, ні рецензент не знають один одного). Рецензент після розгляду матеріалів може винести одне з таких рішень:
  • Опублікувати як є;
  • Опублікувати з незначними змінами;
  • Відправити на повторне рецензування (якщо необхідні істотні зміни);
  • Відмовити (якщо потрібна значна переробка, але автор може подати доопрацьований матеріал повторно);
  • Відмовити без дозволу повторного подання (якщо матеріал має принципові недоліки, містить плагіат або не відповідає тематиці видання).

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

НОВИНИ
01.01.2018

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо Вас та ваших рідних з Новим роком та Різдвом Христовим! Для кожного з нас

16.04.2017

Зі святом Великодня!

Вітаємо Вас із світлим та благословенним святом Великодня. Бажаємо, щоб усі негаразди

01.01.2017

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо вас з Новим роком! Нехай цей рік подарує всім вам радість, добрі

Архів новин...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2018 Науковий журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика