Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни» 
(м. Хмельницький, 21-22 лютого 2020 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
3. Економіка та управління національним господарствомКляпець М. С. Рекомендації FATF як орієнтир державної політики запобігання фінансовим злочинам з використанням криптовалюти

Супруненко Л. А. Законодавче забезпечення транскордонного співробітництва та шляхи його удосконалення

Чернега І. І. Інноваційний розвиток аграрного сектору в контексті соціально-економічного механізму підприємницької діяльності

4. Економіка та управління підприємствамиЛучків В. І. , Дідик І. В. , Дідик В. С. Теоретичні підходи до управління закладами охорони здоров’я

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаБезугла Л. С. Формування туристичної інфраструктури в умовах сталого розвитку

Кльоба Т. Л. Методика оцінки виявлення зв’язку між фінансовими дисбалансами та ендогенно-орієнтованим розвитком регіонів

Надвірнянський Ю. Р. Фактори впливу економічного розвитку України в умовах європейської інтеграції

Процал Ю. В. Туризм в м. Кривий Ріг: сучасний стан та перспективи розвитку

6. Інновації та інвестиційна діяльність
7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Єрофтієва А. О. Дослідження чисельності населення в Україні

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитГласов П. В. Організація системи стратегічного управлінського обліку витрат підприємств в кластерах

Гончарук С. М. Практичні аспекти методики аудиту торговельних підприємств

Сенишин Б. Б. , Сподарик Т. І. Необхідність та передумови створення Бюро фінансових розслідувань в Україні

10. Гроші, фінанси і кредитКушнір К. Д. , Тіверіадська Л. В. Фактори впливу на ціноутворення сучасного ринку цінних паперів

Лісовська О. О. Сучасний стан функціонування страхових компаній, які надають послуги з добровільного медичного страхування в Україні

11. Фінанси та податкова політикаРомановський В. А. Правове регулювання ринку фінансових послуг

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
13. Статистика
14. МаркетингДрокіна Н. І. Роль теплових карт в маркетингу для аналізу активності на сайті

15. Сучасний менеджмент
16. Логістика та транспорт
17. Публічне управління та адмініструванняГалушка В. Ю. Сутність поняття, цілі, завдання та засоби реалізації державної кадрової політики

Таран О. М. Організація та здійснення функції контролінгу в адміністративному управлінні

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"