Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Фінансово-економічні чинники розвитку країни та регіонів» 
(м. Харків, 29-30 травня 2020 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниЮхименко Г. К. Механізм функціонування глобалізаційних явищ, їх наслідки та перспективи

3. Економіка та управління національним господарством
4. Економіка та управління підприємствамиБрижак С. С. Соціальна відповідальність як фактор підвищення ефективності бізнес-процесів на підприємстві

Нечипоренко Д. О. Реклама в системі маркетингових комунікацій в комерційній діяльності

Сухоребра М. В. Функціональне призначення стрес-менеджменту на підприємствах

Харченко А. М. Щодо питання попередження кризи суб’єкта господарювання

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаДимченко О. В. , Свічко С. О. Розвиток регіонів України: потенціал і забезпечення змін

Никоненко А. В. Чинники конкурентоспроможності робочої сили в сучасних умовах

6. Інновації та інвестиційна діяльність
7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Тарасенко А. О. , Александрюк Т. Ю. Домогосподарство як інституційна економічна одиниця та суб’єкт фінансових відносин

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитГордієнко Л. П. Актуальні питання конкурентоспроможності продукції в сучасних умовах пандемії

10. Гроші, фінанси і кредитДацишина М. Л. Оподаткування пасивних доходів в Україні: проблеми та перспективи вдосконалення

Крижанович Н. П. Вплив запровадження ринку землі на фінансовий потенціал територіальних громад

Онопрієнко Ю. Ю. Дослідження методологічних основ стратегічного управління фінансами банку

Татарин Н. Б. , Скидан У. І. Державне регулювання фінансового ринку: проблеми та шляхи підвищення ефективності

11. Фінанси та податкова політикаДудник Н. В. , Маршук Л. М. Податкові надходження в системі доходів державного бюджету

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіціПетрусенко К. В. , Соболєва М. В. , Рудянова Т. . Аналіз економічних показників фірми за допомогою економетричного моделювання

13. Статистика
14. Маркетинг
15. Сучасний менеджментМельник А. М. Підходи до керівництва у сучасному менеджменті як основний чинник розвитку підприємств

Шипуля М. И. , Толмачева Т. А. Особенности управления персоналом организации

16. Логістика та транспорт
17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"