Головна

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Трансформаційні процеси національної економіки: проблеми та перспективи розвитку» 
(м. Запоріжжя, 14-15 травня 2021 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думкиЛипко Н. М. Еволюція характеру та інструментів монетарної політики в неусталених господарських системах

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
3. Економіка та управління національним господарством
4. Економіка та управління підприємствамиКовальчук В. В. Економічна сутність фінансового потенціалу підприємства як об’єкта управління

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаКльоба С. М. Інституційно-правове забезпечення конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад регіону

6. Інновації та інвестиційна діяльність
7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Фучеджи Н. Ф. Аналіз сучасного стану ринку праці спеціалістів у сфері «Бухгалтерія/Аудит»

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитКінзерська Н. В. Методичне забезпечення бухгалтерського обліку зовнішньоекономічних операцій в умовах ризику

Сидоренко О. В. , Костюченко В. М. Проблемні питання діджиталізації бухгалтерського обліку

Удод А. В. Аналіз факторів впливу на прибуток підприємства та шляхи підвищення прибутковості

Шудра К. А. Бухгалтерський інжиніринг

10. Гроші, фінанси і кредитЮрків Р. Р. Теоретичні аспекти дослідження фінансового потенціалу інвестиційної діяльності суб’єктів малого підприємництва

11. Фінанси та податкова політикаБілявська О. Б. Особливості становлення та розвитку фінансової автономії закладів вищої освіти України

Петленко Ю. В. Організаційні аспекти фінансової автономії класичних університетів України в умовах подолання наслідків COVID-19

Шкуропадська Д. Б. Корупція як фактор стримування економічного розвитку

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
13. Статистика
14. Маркетинг
15. Сучасний менеджментБажан Є. А. Особливості методичного забезпечення навчання персоналу організації

Борох Н. Ю. Сучасні інструменти набору персоналу в організації

Юрченко Г. М. , Ситник Й. С. Актуалізація концепції корпоративної соціальної відповідальності в моделі економічного розвитку України

16. Логістика та транспорт
17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

 

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"