Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Національна економіка: проблеми та перспективи розвитку» 
(м. Чернівці, 01-02 квітня 2022 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниГрущинська Н. М. М’якi навички в пpоцесi забезпечення pеалiзацiї пpинципiв непеpеpвної освiти

3. Економіка та управління національним господарством
4. Економіка та управління підприємствамиБомко О. І. Удосконалення існуючих та розробка новітніх методів прийняття управлінських рішень по оптимізації товарного асортименту підприємства

Дідківський А. О. Економічний зміст діагностики потенціалу розвитку підприємства

Олієвська М. Г. Законодавчі ініціативи Європейського Союзу щодо нефінансового звітування підприємств

Прохира А. Ю. Особливості застосування СППУР в процесі прийняття управлінських рішень по оцінці нової техніки на підприємстві

Сілівончик О. Б. Теоретичні аспекти визначення поняття «прибуток»

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
6. Інновації та інвестиційна діяльністьКожухар В. В. Інноваційно-інвестиційний розвиток продукції садівництва в Україні

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Творидло О. І. Розвиток соціальної інфраструктури в умовах цифровізації економіки

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
10. Гроші, фінанси і кредитВрублевський О. Б. Організаційно-інституційна архітектоніка страхового ринку України

Кукуруза К. Р. Розвиток фондового ринку України

11. Фінанси та податкова політикаНаконечна Т. Ю. Фінансова інклюзія як один із пріоритетів стратегії Національного банку України

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
13. Статистика
14. Маркетинг
15. Сучасний менеджмент
16. Логістика та транспорт
17. Публічне управління та адмініструванняГбур З. В. , Кошова С. П. Космічна індустрія

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"