Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Новий погляд на розвиток економіки країни» 
(м. Львів, 25-26 березня 2016 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниВерстяк О. М. , Келару І. О. Методологія оцінки впливу тінізації на конкурентоспроможність національної економіки

Кулаковський К. О. Геостратегічні моделі ЄС в контексті міжнародного економічного порядку

Узун В. В. Характеристика розвитку інтеграційних процесів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні

Шевченко Ю. А. Інвестиційне середовище ТНК в умовах глобальної турбулентності

3. Економіка та управління національним господарствомКочарян І. С. Актуальність макроекономічного планування в управлінні системою вищої освіти

Кукель Г. С. Оцінювання сільськогосподарських підприємств ринкового типу за екологічним критерієм

Савченко А. В. Методологічні аспекти соціальної відповідальності держави в сучасних умовах

Федуняк І. О. , Федуняк Т. В. Технологічно-організаційні чинники підвищення урожайності й ефективності виробництва картоплі

4. Економіка та управління підприємствамиЖихарцева О. О. Поняття, структура та типи фінансово-промислових груп

Копитова І. В. Система методів оцінки ефективності управління виробництва

Лаврінчук А. В. Особливості оцінювання ефективності управління на підприємстві

Марценюк Л. В. Побудова організаційних моделей управління туристичним бізнесом

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаБарвіцький С. Ю. Перспективи фінансового забезпечення територіальних громад в умовах децентралізації влади

Богданов Д. С. Трансформація управління соціально-економічного розвитку регіонів

Кизимишин Н. М. Світовий досвід визначення ознак інноваційного розвитку регіонів

Льовочкін М. О. Методика аналізу ефективності реалізації державно-приватного партнерства

Ялмаев Р. А. Инвестиционная активность руководства региона как фактор инвестиционной привлекательности

6. Інновації та інвестиційна діяльністьПоколенко О. О. World business implications of VoIP and development of innovative billing solutions in Ukraine

Скирда М. В. , Охрій Т. О. Інвестиційний лізинг

Швець С. П. Особливості системи маркетингових комунікацій просування інноваційної продукції на ринок

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовищаСиниця Н. А. Енергозбереження в Україні: проблеми та перспективи

8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Дронова М. Л. , Дуплій А. А. Економічна доступність для населення України антибактеріальних препаратів при лікуванні гострих риносинуситів

Сало Я. В. Функції середнього класу в ринковому суспільстві

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитГуняга Н. О. Переваги та недоліки використання основних прийомів фінансової звітності підприємства

Кощинець М. І. Аналіз ефективності внутрішнього аудиту в місцевих та апеляційних судах

Лапчинська Н. В. Коригування фінансового результату за новою формою декларації з податку на прибуток підприємств

Ожегова Г. О. Консолідована фінансова звітність: специфіка складання на підприємствах в Україні

Савченко А. М. Використання сучасних інформаційних систем і технологій в автоматизації внутрішнього аудиту на торговельних підприємствах

Синчук І. В. Автоматизація обліково-аналітичного забезпечення процесу бюджетування на підприємстві

Синчук І. В. Віртуальний облік як засіб ефективного управління підприємством

Тараненко О. Ю. Облік дебіторської заборгованості

Чайковська А. О. , Мягких І. М. Сучасні проблеми бухгалтерського обліку в Україні та шляхи їх подолання

10. Гроші, фінанси і кредитАлексін Г. О. Збалансована система показників як інструмент імплементації фінансової стратегії підприємства

Гембара А. І. Сучасний стан та проблеми регулювання банківської системи України

Дерев`янко О. В. Інноваційний банкінг – запорука успішної діяльності банку в умовах конкуренції

Кіянчук І. М. Оподаткування митом в Україні: вдосконалення та усунення проблем

Осадча О. А. , Мегей В. В. Сучасний стан та проблеми розвитку страхування життя в Україні

11. Фінанси та податкова політикаЗвіздай О. В. Децентралізація місцевих фінансів

Святаш С. В. Податкове рахівництво як окрема система обліку для цілей податкового менеджменту

Чернік Ю. В. Система оподаткування фізичних осіб в Україні

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіціЛіп`яніна Х. В. Визначення рентабельності інвестицій у реставрацію туристичного об’єкту

Сабіщенко О. В. , Мокрієв М. В. Перспективи розвитку кіберпростору та напрями забезпечення кібербезпеки України

13. СтатистикаСамойленко Ю. О. , Гадецька З. М. Аналіз та дослідження статистики курортно-рекреаційних ресурсів в Україні

14. МаркетингЗавальницька Н. Б. Управління конкурентоспроможністю турпродуктів

Хасан А. А. Перспективи розміщення реклами в аеропортах

15. Сучасний менеджментБашук Г. О. Корпоративна стратегія і бізнес-стратегія

Воробей Ю. М. Управління інтелектуальним капіталом компанії: сутність, зміст та основні стратегії

Стеблюк С. В. , Шпонтак О. Ю. Умови ефективного управління персоналом на сучасному підприємстві: теорія і практика

16. Логістика та транспортМанівчук В. В. Вантажні авіаперевезення – аналіз та напрямки розвитку

17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"