Головна

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Актуальні питання менеджменту та маркетингу» 
(м. Івано-Франківськ, 22-23 квітня 2016 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думкиГолубка М. М. Стратегічне значення Ревізійного союзу українських кооперативів в частині розвитку фінансово-економічного та кооперативного навчання на західноукраїнських землях (др. п. ХІХ – поч. ХХ ст.) через періодичне видання, видавничу справу та відкриття бібліотек

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниУзун В. В. Азіатсько-Тихоокеанський регіон в системі геоекономічних пріоритетів України

3. Економіка та управління національним господарствомГрабовенська С. П. Маркетинг як складова тристичної дестинації

4. Економіка та управління підприємствами
5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаБогданов Д. С. Основні принципи реалізації стратегій розвитку сільськогосподарського підприємництва

6. Інновації та інвестиційна діяльністьЛобанова Ю. Ю. Економічне та соціальне значення підвищення якості продукції промислових підприємств України

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Деркаченко А. В. , Завора Т. М. Роль соціальної відповідальності у покращенні рівня життя населення

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитГільорме Т. В. , Богомолова Ю. А. Врахування аспектів енергозбереження у корпоративної звітності підприємства

Голобородько О. Г. Внутрішньогосподарська звітність як основна складова у системі ефективного управління підприємством

Яковенко В. С. , Канаховська К. Е. Специфіка обліку грошових коштів

Яковенко В. С. , Куляба В. О. Особливості обліку та аналізу дебіторської заборгованості на виробничому підприємстві

10. Гроші, фінанси і кредитГасій О. В. Роль регіональних банків у розвитку інноваційно орієнтованого підприємництва регіону

Дячeнкo Ю. I. Спосби знижeння крeдитнoгo ризику бaнку

Кривенцова А. М. Сучасні підходи до визначення фінансового стану страхових компаній

Нечитайло О. В. , Громова А. Є. Причини та наслідки зміни податкової ставки ПДВ в Україні

Сорокіна К. О. , Пономарьова О. Б. Перестрахування як ознака забезпечення фінансової стійкості страховиків

11. Фінанси та податкова політикаІванченко Д. І. Податок на додану вартість в системі доходів державного бюджету України

Лисенко Н. А. Митний контроль в системі фінансового контролю України

Царенков О. О. Видатки на освіту в Подільському районі міста Києва: формування бюджету та казначейське обслуговування

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіціЛадика Л. В. Вплив Інтернет-торгівлі на підвищення конкурентоспроможності підприємств

13. Статистика
14. МаркетингХасан А. А. Вплив метода оцінки на кінцеве сприйняття результатів реклами

15. Сучасний менеджментЯлмаев Р. А. Основные элементы формирования системы мотивации труда в организации

16. Логістика та транспорт
17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

 

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"