Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Актуальні питання економічних наук» 
(м. Львів, 18-19 квітня 2014 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думкиЛегошина О. Л. Проблеми генезису і розвитку кооперативів споживачів у працях західних учених

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниБаканова Ю. Д. Перспективи розвитку тематичних парків в Україні

Двойних К. Є. Етнологічний вимір сучасної світової економіки: актуальний дискурс

3. Економіка та управління національним господарством
4. Економіка та управління підприємствамиАлексеева А. Ю. Сущность и особенности применения методов стратегического анализа в бизнес-планировании

Кобальчинська Є. О. Виробничий потенціал як фактор росту конкурентоспроможності підприємства

Мартиненко Н. І. Фінансова діагностика в розвитку промислового підприємства

Преор Є. В. Особливості організація бенкетів фуршетів в Україні

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаГоманюк О. К. Змістові характеристики регіонального ринку банківських послуг

6. Інновації та інвестиційна діяльністьБорисова О. В. Перспективи розвитку інноваційної діяльності в індустрії гостинності

Щетінін К. В. Іноземні інвестиції в Україні: аналіз сучасного стану та шляхи їх підвищення

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовищаБарун М. В. Зв`язок виробничих можливостей з еколого-економічним потенціалом

Вольська А. О. , Свентух В. Ю. До питання прав власності на землю

Малахова С. О. Збалансований розвиток землекористування в Закарпатському регіоні

8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитВольская О. Н. Трансфертное ценообразование в системе управленческого учета

Лагутіна М. О. , Діцький Д. С. Проблеми обліку грошових коштів

Михальская Е. Л. Метод маржинального анализа «Cost - Volume - Profit» в управление деятельности масложировым предприятием

10. Гроші, фінанси і кредитВодько А. А. , Костишина О. Я. Особливості використання офшорних зон суб’єктами підприємницької діяльності

Пересипкіна А. О. , Рєзанова К. А. , Пирогова М. В. Проблеми та перспективи розвитку внутрішньої торгівлі України

Туркебаева Н. М. , Ашимова Ж. Р. , Ибраева А. Ж. Мониторинг государственного долга Республики Казахстан

Шморгун Ю. В. Удосконалення участі банку у проектному фінансуванні

11. Фінанси та податкова політикаБерник О. І. Проблеми та зміни у правовому полі місцевих бюджетів

Захарова А. С. , Правдивцев П. А. Податкова політика як чинник соціально-економічного розвитку країни

Літовська А. І. Роль державної казначейської служби у здійсненні державного фінансового контролю

Петрів Н. Д. Пoдатoк на прибутoк підприємств як джерелo напoвнення державнoгo бюджету України

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіціПисьмак В. О. Використання теорії нечітких множин при формуванні відносин з постачальниками в процесі закупівельної діяльності машинобудівного підприємства

13. Статистика
14. Маркетинг
15. Сучасний менеджментТаран-Лала О. М. , Гурбанов Е. . Формування організаційної культури сучасного підприємства як фактора підвищення рівня його конкурентоспроможності

16. Логістика та транспортПашковська К. Г. , Луценко І. С. Місце та завдання системи логістичного забезпечення на підприємствах цукрової галузі

Світлична С. О. Удосконалення системи організації міжнародних вантажопотоків при змішаних перевезеннях

Фарбота Г. Р. Тенденцiї розвитку свiтового ринку aвiaперевезень

17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"