Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Розвиток соціально-економічних систем в сучасних умовах» 
(м. Одеса, 02-03 лютого 2018 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниБезгінова Н. В. Діяльність транснаціональних корпорацій в Україні

Хомінський В. В. Зміни у структурі та функціях суб’єктів зовнішньоторговельної політики під впливом створення зони вільної торгівлі України з Європейським Союзом

3. Економіка та управління національним господарствомМостова А. Д. Методичне забезпечення оцінювання стану продовольчої безпеки держави

Стеблянко І. О. , Дорошкевич В. І. Зовнішні загрози економічній безпеці національного господарства: шляхи нейтралізації

Тимошенко М. М. Обгрунтування механізму реалізації стратегії сталого розвитку сільських територій

4. Економіка та управління підприємствамиДанищук Н. В. , Кобеля З. І. Структурні особливості роздрібної торгівлі в економіці України

Метошоп І. М. , Кравчук М. М. Особливості економічного управління підприємством у сучасному бізнесі

Недбалюк О. О. Концепція «Just In Time» як один із основних інструментів управління виробництвом

Петренко В. С. Мотиви встановлення стратегічних аграрних альянсів

Скоробогатий О. І. Основи управління прибутком підприємства

Турчина К. Ю. , Семенова Л. Ю. Організація процесу підбору і адаптації персоналу

Цюкало А. В. Дослідження системи управління віртуальним персоналом в організації

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаЗварич О. І. Побудова моделі взаємозв’язку економічного розвитку регіону і його інфраструктури

Хомюк Н. Л. Сутність поняття «сільський розвиток»

6. Інновації та інвестиційна діяльність
7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Кравченко А. В. , Сердюк А. Б. Удосконалення системи симулювання персоналу на туристичному підприємстві

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитБрик М. М. Проблематика обліку і відображення у звітності довгострокових біологічних активів

Говда Г. А. , Пуняк А. В. Особливості обліку лісопродукції та продукції побічного користування лісом

Губська А. С. , Бірченко Н. О. Особливості аудиту поточних біологічних активів тваринництва

Козак С. В. Актуальні питання обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками

Матецький І. В. Шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

Слюсарчук О. А. Актуальні питання визнання та оцінки дебіторської заборгованості

10. Гроші, фінанси і кредитАдамов О. В. Становлення податку на додану вартість в Україні

Житкевич Д. О. Перестрахування ризиків при страхуванні майна

Кисіль С. С. Головні тренди банківського кредитування інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств

Кохно І. І. Методика здійснення економічного аналізу та контролю на основі фінансової звітності підприємства

Овчаров М. Я. Інноваційні банківські технології в аграрних підприємствах

Шевченко В. В. Ризик-орієнтований підхід до організації вищого державного фінансового контролю

Шолойко А. С. Інфраструктура страхового ринку України щодо протидії шахрайським операціям

11. Фінанси та податкова політика
12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіціСавченко О. О. Математична модель формування оптимального кредитного портфеля комерційного банку

13. Статистика
14. МаркетингЖуренко О. В. Антикризовий маркетинг та етапи його реалізації в організації

15. Сучасний менеджментЛогвінова О. П. Чинники ризику краудфандингу

Ситницький М. В. Архітектоніка стратегії Варшавського університету

16. Логістика та транспортОсипенко А. Г. Інформаційні технології в логістиці

Саєнсус М. А. Інноваційні технології в логістичних системах: стратегія і тактика

17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"