Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» 
(м. Запоріжжя, 27-28 вересня 2019 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниChoma A. . Factors favoring the formation of born global

Sielicka E. . Entrepreneurship and the born global concept

Sielicka E. . , Choma A. . Theoretical model for the creation of born global companies

Sielicka E. . , Choma A. . , Kowalczyk D. . Tools for improving the quality and food safety management system

Іщук Ю. А. Застосування інструментів протекціонізму для вирішення торговельних проблем сучасності

Лозова А. О. «Зелена економіка» як сучасний тренд розвитку світового господарства

Стельмах О. П. Економічний вплив регіональної нестабільності через громадянську війну Сирії з Йорданією

Тютюнник К. В. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні

Яцик Т. В. Податкове регулювання операцій з крипто-активами в США

3. Економіка та управління національним господарствомДенисов О. Є. Напрями та завдання забезпечення економічної безпеки галузі в системі забезпечення економічної безпеки держави

4. Економіка та управління підприємствамиАнікіна Ю. С. Оцінка виробничого потенціалу стивідорної компанії

Чатченко О. Є. Методологічні аспекти управління ризикостійкістю бізнес-моделі підприємства ресторанного господарства

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаСупруненко Л. А. Реалізація в Україні Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону та Дунайської транснаціональної програми: виклики та перспективи

6. Інновації та інвестиційна діяльність
7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Поперечна Н. В. , Базалійська Н. П. Людський капітал як реалізований трудовий потенціал

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитАфоніна А. В. Проблеми підготовки головних бухгалтерів за національною магістерською програмою в світлі європейських вимог

Зобків Н. В. , Коцкулич Т. Я. Удосконалення управлінського обліку основних засобів в умовах інформаційних технологій

10. Гроші, фінанси і кредитГалайко А. М. Державна фінансова політика в агропромисловому комплексі

Гаприндашвілі Б. В. Ефективний фінансово-кредитний механізм енергозбереження промислових підприємств як запорука сталого розвитку

Курінна Д. В. , Курінна В. В. Аналіз електронних платіжних систем в Україні

Курінна Д. В. , Курінна В. В. , Заволока Л. О. Характеристика ринку страхування життя в Україні

Шевченко О. С. Ринок фінансових послуг України його проблеми та перспективи розвитку

11. Фінанси та податкова політика
12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіціКурінна В. В. , Курінна Д. В. , Рудянова Т. М. Нейромережеві технології штучного інтелекту в економіці

Слободяник О. О. , Чижевська Т. В. Когнітивне моделювання макроекономічних факторів впливу на розвиток рослинництва в України

13. Статистика
14. МаркетингМарциновський В. В. Інтегрований маркетинг та інтегровані маркетингові комунікації в умовах нової маркетингової парадигми

15. Сучасний менеджментКуцай Ю. О. , Хмурова В. В. Економічний ефект від впровадження корпоративної культури в організації

16. Логістика та транспорт
17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"