Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Економічне зростання та конкурентоспроможність національного господарства» 
(м. Львів, 08-09 листопада 2019 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниЕрдевді Ю. І. Соціально-економічні аспекти диференціації розподілу доходів в країнах з трансформаційною економікою

Сабадаш В. В. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

Харко В. Ю. , Андрущишин М. М. Суспільно-економічна проблематика в соціальній доктрині Католицької Церкви

Шишкина В. И. Отраслевая структура торговли товарами и услугами Канады, динамика их развития в 2011-2017 годах

3. Економіка та управління національним господарствомНедзеленко О. І. Ринок робочої сили та особливості його формування в Україні

4. Економіка та управління підприємствамиАлексанова К. О. Основні проблеми та перспективи розвитку науково-технічного потенціалу України

Біневич Ю. О. , Манойло К. I. Проблема визначення оптимального обсягу дебіторської заборгованості на підприємстві

Булкін С. С. Інноваційна складова розвитку виробництва

Гладун О. Р. , Ширяєва Л. В. Оцінка інвестиційної діяльності ДП «Адміністрація морських портів України»

Головко Р. А. Роль кооперації у розвитку фермерського виробництва

Ковальська О. В. Організація управлінських процесів діяльності підприємств

Руденко Т. В. Фінансові інновації для розвитку підприємств в Україні

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаСупруненко Л. А. Реалізація в Україні державної регіональної політики

6. Інновації та інвестиційна діяльність
7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовищаШуба О. А. , Травкіна К. В. The functioning of the green economy in the European Union

8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитКонюшенко Т. Ю. Електронні гроші: їх природа та об’єкт обліку

Різник В. О. Помилки в обліку основних засобів на підприємствах

10. Гроші, фінанси і кредитЄвтушенко М. В. Фінансова діагностика інституціонального середовища функціонування корпоративних підприємств: вартісний аспект

11. Фінанси та податкова політика
12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
13. Статистика
14. Маркетинг
15. Сучасний менеджмент
16. Логістика та транспорт
17. Публічне управління та адмініструванняБадрук А. А. Управління соціальними проектами

Іванова О. В. Формування та реалізація механізмів державного управління соціально-економічними процесами на регіональному рівні

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"