Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Економіка, управління, фінанси: теорія і практика» 
(м. Вінниця, 09-10 жовтня 2015 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думкиГерасименко Ю. М. Теоретичні аспекти антикризового управління

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниДубляк О. І. Інтеграційні угруповання країн Центральної та Східної Європи: особливості діяльності та основні напрями співпраці з Україною

Запроводюк А. В. Аспекти ефективності корпоративного підрозділу з венчурного бізнесу

Курич А. Ю. Інтеграційні об’єднання Латинської Америки: розвиток, становлення, співпраця з Україною

3. Економіка та управління національним господарствомГорічко Х. І. Оптимальний митний тариф: сутність та особливості

Марценюк Л. В. Збереження історичної залізничної спадщини в контексті захисту національних інтересів України

Проданова І. І. , Городинська О. В. , Мартиняк В. В. Особливості розвитку національної економіки в умовах кризи

Шепелєв В. С. Вплив функціонування ЗВТ між ЄС та Україною на регулювання ринку свинини

4. Економіка та управління підприємствамиБойко О. С. Аналіз стану основних засобів у дослідженні модернізаційних процесів на підприємствах олійно-жирової промисловості

Бурдияк А. В. , Нездойминов С. Г. Роль персонала в обеспечении качества гостиничных услуг

Гуцол Ю. Є. Методи регулювання інвестиційного розвитку молокопереробних підприємств

Ланова О. М. Засади економічного аналізу результативності бюджетних закладів культури

Паюн Я. В. Strategic sustainability under influence of CSR

Покуль О. В. , Сазонець І. Л. Раціональне водокористування підприємств України в умовах інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом

Радіонова Я. В. Теоретичні основи управління інноваційним розвитком агропромислових підприємств

Сиваченко О. В. Перспективи розвитку маркетингових комунікацій на підприємствах машинобудування у технічних та правових реаліях України

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаКоритько Т. Ю. Види фінансової стійкості територіальної громади

6. Інновації та інвестиційна діяльністьБутрик О. В. Організаційно-економічні заходи управління впровадженням продуктових інновацій на підприємстві

Логвінова О. П. Аутсорсинг як чинник підвищення інвестиційної привабливості підприємства

Пунда О. В. Управління сталим розвитком інвестиційної привабливості аеропортів

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитБабенко Т. С. Економічна сутність та особливості обліку дебіторської заборгованості

Березовська Н. А. Шляхи реформування бюджетного фінансування в напрямку активізації спеціальних коштів бюджетних установ

Грицишен Д. О. Сталий розвиток як економічна категорія

Долбнєва Д. В. Шляхи удосконалення обліку розрахунків з контрагентами

Литвиненко Е. І. Бухгалтерський облік запасів суб’єктів державного сектору за новими стандартами НП(С)БОДС

Сліпченко Г. М. Щодо розрахунку доданої вартості за даними бухгалтерського обліку у торгівлі

10. Гроші, фінанси і кредитАлексін Г. О. Дивідендна політика як складова фінансової стратегії підприємства

Батог Н. В. Режими монетарної політики

Гончар О. Ю. Упрaвління операційними ризиками в банку

Кузьменко О. Г. Теоретичні аспекти управління страховим портфелем

Павлушенко Т. О. Кошторис бюджетної установи, як інструмент ефективного використання бюджетних коштів

Паталєта А. О. , Александрова Г. М. Дефініція «страховий ринок»: наукові підходи до визначення

Шевчук Ю. С. Діяльність міжнародних фінансів в Україні

Шупа Л. З. Асимметрия информации в медицинском страховании

11. Фінанси та податкова політикаКолєснікова К. О. Нововведення у Податковому кодексі: що до чого

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіціКрицун К. І. , Ляшенко О. І. Застосування методів перетворення нестаціонарних рядів до стаціонарних на прикладі економічних даних України

Субота І. Г. , Петрова О. О. Інформаційна модель компетенцій керівника

13. Статистика
14. МаркетингШехайтлі К. М. Позиціонування та брендинг як основа успішної маркетингової стратегії

15. Сучасний менеджмент
16. Логістика та транспортХодова Я. О. Логістичний консалтинг, як перспективний механізм сфери логістичних систем

17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"