Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Економіка, фінанси та управління: аспекти інноваційного розвитку» 
(м. Миколаїв, 26-27 лютого 2021 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниВоробйова А. О. Особливості трансформації ісламських фінансів в посткризовий період

3. Економіка та управління національним господарством
4. Економіка та управління підприємствамиГрицьков Є. В. Міжнародна практика формування інструментарію використання корпоративної соціальної відповідальності будівельних підприємств

Клочко Т. А. Виявлення загроз фінансової безпеки підприємства

Семенова Л. Ю. , Кожерко Є. А. Підвищення конкурентоспроможності персоналу в сучасних умовах

Шаповалова А. О. Податкове стимулювання інноваційних малих та середніх підприємств в країнах ЄС

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
6. Інновації та інвестиційна діяльність
7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Андрущишин М. М. Соціально-економічна роль релігійних організацій в сучасних умовах України

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитБойко О. О. , Норець Д. О. Методика оцінки трансакційних витрат

Нікольнікова К. Ю. Виплати працівникам в умовах пандемії: законодавчі норми та зміни до них

Нікольнікова К. Ю. Проблеми та напрямки вдосконалення обліку виробничих запасів

Сілівончик О. Б. Організація внутрішнього аудиту грошових коштів на підприємстві

10. Гроші, фінанси і кредитБезсмертна К. В. , Полівана В. В. Особливості операцій банків в іноземній валюті

Горілова О. О. , Литвин Ю. Ю. Центральний банк у банківській системі України

Євенко Т. І. Вплив фінансової системи на темпи й пропорції розвитку економіки

11. Фінанси та податкова політикаФенюк Я. К. Глобалізаційні виклики та світові тенденції політики деофшоризації

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
13. Статистика
14. Маркетинг
15. Сучасний менеджментAslanzade R. . Sustainability in the supply chains management

Геева Я. Р. Методы современного менеджмента

16. Логістика та транспортНанейшвілі М. Р. Вплив транспортних перевезень на економіку в умовах пандемії

17. Публічне управління та адмініструванняЗубарєв Д. В. Вплив стейкхолдерних відносин на функціонування та розвиток будівельних підприємств

Лямець Ю. В. Формування асортименту товарів як стратегічного елементу торгівельної діяльності

Таран О. М. Концепція системи стратегічного управління організацією в публічному управлінні

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"