Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Економічні процеси в умовах трансформаційних змін» 
(м. Ужгород, 12-13 листопада 2021 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниСидоренко О. В. , Терещенко Е. Ю. Напрями державної соціальної політики держави у сфері зайнятості населення

3. Економіка та управління національним господарствомВащенко В. В. Ринок землі: ризики та проблеми

Когун Н. А. Конкурентоспроможність експорту аграрної продукції України

4. Економіка та управління підприємствамиГоловаченко С. П. Перспективы развития комплаенс-контроля в Республике Беларусь

Єфремов А. С. Короткий екскурс в класичні теорії оптимізації структури капіталу

Пізняк Т. І. , Тверезовська І. І. Інновації як фактор підвищення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва

Скородинський Н. А. , Мацей К. П. , Фірман В. М. Сучасний стан та фінансування охорони праці в Україні: проблеми та перспективи розвитку

Тунь С. І. , Гаватюк Л. С. Організаційно-економічний механізм фінансового забезпечення ефективності діяльності підприємства

Черновцан І. І. , Яскал І. В. Посилення ролі малого підприємництва України

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
6. Інновації та інвестиційна діяльність
7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Бундз Н. Б. , Кравчук А. С. Страхування від нещасних випадків на виробництві

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитНовіченко Л. С. Аналіз господарської діяльності підприємства: колізії законодавства

10. Гроші, фінанси і кредитКриванич Ю. С. Сутність та функції грошей. Роль грошей в управлінні

11. Фінанси та податкова політика
12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
13. Статистика
14. Маркетинг
15. Сучасний менеджмент
16. Логістика та транспорт
17. Публічне управління та адмініструванняКлівець Є. О. , Козловцева В. А. Удосконалення організації надання адміністративних послуг на місцевому рівні на прикладі ЦНАП Южноукраїнської міської ради Миколаївської області

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"