Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Економіка підприємства: вектори розвитку в умовах глобальних змін» 
(м. Вінниця, 27-28 травня 2022 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниКухарик В. В. Крос-культурні комунікативні бар’єри у діловій комунікації

Рішко М. М. , Машкара-Чокнадій В. В. Аналіз головних торговельних партнерів ЄС

3. Економіка та управління національним господарствомМуленко В. М. Розвиток сфери послуг України в умовах воєнного часу

4. Економіка та управління підприємствамиКлименко Є. О. Конкурентоспроможність національних підприємств на міжнародному ринку (на прикладі ТОВ «САНАЛЬЯНС»)

Писарчук Л. М. Tax due diligence як інструмент зменшення податкових ризиків корпоративного підприємства

Старовір В. С. , Богацька Н. М. Сутність доходів торговельного підприємства

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаПіжук О. І. , Плахотнюк В. В. Особливості використання коштів місцевих бюджетів у період воєнного стану

6. Інновації та інвестиційна діяльністьЛітвінова І. М. , Літвінова О. А. Впровадження інноваційних технологій з використанням альтернативних джерел енергії

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитФальченко О. О. Методологічні аспекти формування фінансової звітності

10. Гроші, фінанси і кредитДода А. С. Страховий ринок України: історичний аспект

Мавлєва Д. Е. Методи підвищення ефективності використання кредитних ресурсів торговими підприємствами в умовах глобальних змін

11. Фінанси та податкова політикаДудченко В. М. Бідність в Україні та шляхи її подолання

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
13. Статистика
14. МаркетингКазимир Я. В. Трансформація комплексу маркетингу в умовах глобалізації

Прокопенко К. Г. Сучасний стан управління брендингу аграрних підприємств соняшникової олії в Україні

15. Сучасний менеджмент
16. Логістика та транспортШпинта Х. В. , Омельченко А. І. Чотири площини аналізу змін в діяльності логістичного бізнесу під час війни

17. Публічне управління та адмініструванняІжик О. Р. Рекрутмент як один із ключових моментів ефективного бізнесу

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"