Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Актуальні проблеми функціонування господарської системи України» 
(м. Львів, 03-04 лютого 2017 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
3. Економіка та управління національним господарствомПрудніков Ю. В. Місце локальних ринків сільськогосподарської продукції в системі аграрної політики України

Тарасович Л. В. Європейський досвід розвитку сільської економіки: уроки для України

Турський І. В. До питання вимірювання впливу розвитку підприємництва на соціально-економічний розвиток країни

Федуняк І. О. Інноваційні технології вирощування рослинницької продукції

Цимбаліста Н. А. State support for agriculture in Ukraine: changes and challenges in 2017

4. Економіка та управління підприємствамиБарабанова О. Ю. Фінансово-кредитна система як основа економічного розвитку підприємства

Кузнецова М. О. Human capital management in sustainable business development

Лобань К. Б. Удосконалення теоретико-методичного базису аудиту власного капіталу та довгострокових зобов’язань, як засіб контролю фінансової діяльності в умовах економічної безпеки

Мироненко О. П. Чинники, які формують якість туристичного обслуговування

Полозенко Ю. В. , Карпенко Ю. В. Шляхи підвищення конкурентоспроможності торгівельних підприємств

Хондока В. А. Зміст кадрової політики підприємств в сучасних умовах

Шепута М. М. , Литвиненко Л. Л. Сучасні аспекти запровадження концепції соціальної корпоративної відповідальності на підприємствах

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаБогданов Д. С. Роль державного регулювання розвитку сільських територій

Смагло О. В. Теоретичні аспекти формування регіонального економічного розвитку

6. Інновації та інвестиційна діяльністьЛогвінова О. П. Краудфандинг як схема фінансування проектів

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовищаОнофриенко Н. А. Экономическое развитие и его влияние на экологию

8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Волков В. А. Рекрутинг как подход к организации труда

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитГужва Є. Д. , Пушкар О. І. Розвиток податкового обліку в Україні

Котлярчик Х. П. , Пушкар О. І. Удосконалення фінансового та управлінського обліку в умовах автоматизації

Крупко М. П. Заробітна плата в бюджетному секторі: аналіз нововведень 2017 року

Михайленко Ю. О. Організація обліку та контролю заробітної плати працівників в Україні

Осадча Г. Г. , Шляхтова А. В. Облік сировини у виробництві

Посівнич О. Р. Міжнародні стандарти фінансової звітності в Україні

Посівнич О. Р. Відповідність системи фінансової звітності України до МСФЗ

Сисак Е. О. Облікові наслідки внеску земельної ділянки до статутного капіталу підприємства

Тарганчук Н. В. , Осадча Г. Г. Відмінність понять «фінансовий результат» та «прибуток»

10. Гроші, фінанси і кредитБратюк В. П. Місце особистого страхування в системі страхового захисту

Гайдукова Ю. О. Система фінансового менеджменту підприємства ТОВ Група компаній «Фокстрот»

Рекова Н. Ю. , Нікешина Н. В. Міжнародні стандарти регулювання банківської діяльності: проблеми імплементації в Україні

11. Фінанси та податкова політикаДідовець О. В. Розвиток лізингових компаній в Україні

Корнієнко Ю. В. Податкова політика в системі державного регулювання економіки

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
13. Статистика
14. МаркетингВагіна Ю. Ю. , Мозгова Г. В. Контекстна реклама як інструмент просування товарів і послуг

Киричок С. В. , Примак Т. Ю. Інтернет просування як інноваційна технологія брендингу туристичних підприємств

Обертайло В. І. Особливості функціонування конкурентної розвідки в маркетинговому середовищі

Савич О. П. Переваги споживачів молодого покоління на ринку легкових автомобілів

Харченко Д. І. Концептуальні основи управління маректинговою діяльністю на підприємстві

Юрченко С. Ю. Проблеми стратегічного розвитку вітчизняних підприємств в умовах суспільно-політичної та соціально-економічної кризи

15. Сучасний менеджментМандрико В. С. , Мирошниченко Ю. В. Зарубіжний досвід організації професійного розвитку персоналу

Хіргій Д. І. Формування кадрового потенціалу підприємства

16. Логістика та транспортБорисюк Д. В. Оцінка економічної ефективності впровадження технічного діагностування транспортних засобів

17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"