Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Проблеми та перспективи економіки і управління» 
(м. Дніпро, 19-20 грудня 2014 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думкиВойчук У. І. Конкуренція - рушійна сила розвитку ринкових відносин

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниБондар І. О. , Лозовський О. М. Особливості процесу розробки тареалізації стратегії підприємства

Двойних К. Є. Фінансові ресурси в площині світових етнічних процесів

Хорошилова И. А. , Алексеев А. С. Геоцентрические транснациональные транспортные коридоры

3. Економіка та управління національним господарствомВараксіна О. В. Оцінка рівня забезпечення продовольчої безпеки в Україні

Омаров Ш. А. Диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів України

4. Економіка та управління підприємствамиАмєт-устаєва Д. М. Розробники сайтів для туристичних підприємств

Васильєва С. І. , Мурат Б. . Підвищення ефективності діяльності організації та управління якістю

Дьякова Н. І. , Галинська О. М. The system of profitability ratios

Кравченко Н. В. Творчий імператив сучасних виробничих систем - необхідна умова конкурентоспроможності

Михайловська Я. С. Фінансова безпека підприємств: теоретичний аспект

Петришин В. А. , Мацьків Р. Т. Державне регулювання зовнішніх ефектів як складова регулювання корпоративної соціальної відповідальності підприємств

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаЖурба І. О. До питання оцінки ефективності функціонування кластерів

Леонова О. О. Вплив тіньової економічної діяльності на шляхи розвитку промисловості України

Перепелюкова О. В. , Ковальова А. В. Ринок праці України у контексті транскордонного простору

Попова І. А. , Бурбело С. О. Роль міжрегіонального співробітництва в активізації регіонального розвитку

Прохорчук С. В. Інструменти розвитку інновацій в Україні

Франчук Ю. О. Пріоритетні напрямки розвитку малого підприємництва у регіонах України

6. Інновації та інвестиційна діяльністьМалько К. С. Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість України: чинники їх формування в сучасних умовах

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовищаГончарук І. С. Екологічні проблеми технологічного розвитку промисловості України

Соколенко Л. Ф. Сучасні тенденції та особливості управління екологічно безпечним розвитком регіону

8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Скулиш Ю. І. Підвищення ефективності видатків на соціальний захист населення як складова реформування соціальної сфери в Україні

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитБогдан П. С. Суть та загальна методика обліку розрахунків з бюджетом

Степанюк А. В. , Галинська О. М. Personal income tax in Ukraine

10. Гроші, фінанси і кредитКоваль І. Ф. Формування процесу управління вартістю компанії

Мохаммад К. А. Проблемні аспекти лібералізації курсоутворення в Україні

Новікова А. С. Вплив iнoземнoгo кaпiтaлу нa функцioнувaння бaнкiвськoї системи

Пасічник І. В. , Карасьова З. М. , Гулевата Ю. І. Етапи входження іноземного капіталу в банківський сектор економіки

11. Фінанси та податкова політикаРайнова Л. Б. Проблеми соціальної справедливості в контексті здійснюваної фіскальної політики в країнах ЄС

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіціБондар О. С. , Кузьміна О. М. Аспекти автоматизації управлінської діяльності в організації

Наіста А. С. Властивості середньозваженого строку потоку платежів, зваженого за дисконтованою сумою

13. Статистика
14. Маркетинг
15. Сучасний менеджментЧерноус В. І. Використання сценаріїв соціальної інженерії для захисту інформації від інсайдерських атак

16. Логістика та транспорт
17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"