Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств» 
(м. Хмельницький, 29-30 вересня 2017 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думкиЛидави В. Е. Генезис в сфере экономических исследований

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниДаньшина Ю. В. Информационно-коммуникационная технология обратной связи – краудсорсинг

3. Економіка та управління національним господарствомКоломієць Х. М. Механізм вдосконалення заходів державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки

Крючок С. І. Теоретичні аспекти інноваційного розвитку виробництва

Майовець Я. М. Генетично-модифіковане аграрне підприємництво: за і проти

Рубаненко І. М. Напрями розвитку та зміцнення кадрового потенціалу торговельних підприємств

Сидоров І. П. Оцінювання інвестиційної привабливості: методичний аспект

4. Економіка та управління підприємствамиГородко М. В. Сутнісна характеристика логістичної системи підприємства

Мазуренко В. О. Вдосконалення оцінювання ефективності управління дебіторською заборгованістю підприємства

Нам`ясенко В. М. «Внутрішні звички компанії» як основний фактор впливу на діяльність персоналу задля підвищення ефективності діяльності

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаЗварич О. І. Експортна спеціалізація і зростаючі доходи як чинники регіонального розвитку

Петренко Н. О. Методичні підходи до вибору регіональної стратегії розвитку

Рубежанська В. О. Використання таксономічного аналізу для оцінки стану регіонального ринку праці

6. Інновації та інвестиційна діяльністьГуцу Я. Г. Initial coin offerings (ICO) как основа blockchain инвестирования. Рынок ICO

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовищаСердюк О. С. , Трушкіна Н. В. Щодо динаміки екологічних показників у контексті національної економіки

8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитБлащук М. Б. Структура суб’єктів контролю об’єднань співвласників багатоквартирного будинку

Брежнєва Н. К. , Потапова Н. О. Актуальні питання обліку та аналізу власного капіталу промислового підприємства

Коротаєва І. Р. , Любченко В. С. Облікова політика бюджетних установ: особливості та проблеми формування

Кошаренко І. Ю. Актуальні проблеми формування обліково-аналітичної інформації в системі управління витратами промислових підприємств

Рубан Л. О. , Овчаренко Ю. С. Структурно-статистичний підхід до створення системи діагностики фінансового стану підприємства

Федорченко Т. О. , Рубан Л. О. Дослідження підходів до оцінювання економічної ефективності діяльності підприємства

Шкіренко В. В. Особливості та тенденції розвитку аналізу інвестиційних проектів

10. Гроші, фінанси і кредитГрушицька А. І. Сутність ревальвації валюти та її вплив на економіку країни

Журба О. Ю. Проблеми забезпечення дохідної частини місцевих бюджетів

Швець О. Ю. Моніторинг кредитних операцій комерційного банку

Ярошевська О. В. Порівняльна оцінка національної та міжнародних шкал кредитних рейтингів

11. Фінанси та податкова політикаГалак К. І. Визначення рівня соціально-орієнтованої діяльності суб’єкта господарювання задля податкового стимулювання від держави

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіціКустаровський О. Д. Науково-практичні рекомендації щодо ефективного прогнозування банкрутства вітчизняної транспортної компанії

13. Статистика
14. МаркетингБілик І. В. Інституційний механізм розвитку маркетингових комунікацій

Пунін Ю. О. Світовий ринок гнучкої упаковки

15. Сучасний менеджментПаливода Т. В. Стратегія захисту від маніпулювання у ділових переговорах

16. Логістика та транспортБойко М. Ю. Risks and hazards of rail transportation systems

17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"