Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку» 
(м. Харків, 16-17 травня 2014 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думкиБогатова А. А. , Правдивцев П. А. Пенсионное обеспечение в Украине и пути его совершенствования

Приймак З. В. Моделі виробничих функцій використовуваних в дослідженнях функціонального розподілу доходів населення

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниВінська О. Й. Економічна експансія італійської мафії в ЄС

Луценко А. О. Роль транснаціональних корпорацій в інвестиційній діяльності на території України

Сливка Т. О. Формування та визначення етично-екологічних критеріїв державних закупівель

Тихий В. И. , Гусева Ю. О. Особенности развития стран-членов ОПЕК и роль Организации в регулировании мирового нефтяного рынка

3. Економіка та управління національним господарствомВараксіна О. В. Продовольча безпека як чинник ефективної національної економіки

4. Економіка та управління підприємствамиПащина Н. Г. , Шеховцова І. А. Використання методів прогнозування при розрахунках прибутковості підприємства

Турко Д. О. Науково-практичні засади реалізації організаційно-економічного механізму прийняття управлінських рішень у високотехнологічному виробництві

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаГоманюк О. К. Фактори впливу на регіональні ринки банківських послуг

6. Інновації та інвестиційна діяльністьДанилевська О. Е. Вплив стану кластерного розвитку на інвестиційний клімат

Собакінських С. Ю. Оцінка сучасного стану інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитМаслова К. В. Співвідношення темпів росту продуктивності праці і середньої заробітної плати на прикладі ТДВ “Рівненський домобудівний комбінат”

10. Гроші, фінанси і кредитГринішак С. І. , Правдивцев П. А. Роль стабільної банківської системи в розвитку економіки країни

Ісаєва О. В. Тенденції розвитку державно-приватного партнерства в Україні

Мірошниченко Д. А. Фінансова стійкість підприємства та фактори, що впливають на неї

Скрипець К. Ю. Захист прав споживачів кредитних послуг в Україні

11. Фінанси та податкова політикаПавленко М. П. , Цаплюк Я. О. Проблеми та перспективи розвитку системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіціСавчик А. Г. Захист інформації у корпоративних інформаційних системах

13. Статистика
14. МаркетингКрепак А. С. Ротаційна зовнішня рекламна кампанія як шлях підвищення результативності рекламування підприємств торгівлі

15. Сучасний менеджментКотлик А. В. Підходи до врахування інтересів стейкхолдерів у процесі управління підприємством

Приймак О. О. Поліпшення кадрового забезпечення організації

Шкоропад С. В. Удосконалення окремих аспектів процесу управління

Ярмолюк М. О. Вдосконалення організаційної структури підприємства в сучасних умовах

16. Логістика та транспорт
17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"