Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Інноваційна економіка» 
(м. Львів, 08-09 червня 2018 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думкиАксентій Т. І. Основні засади економічного лібералізму в сучасних умовах ринкової економіки

Воєводський Г. Ю. , Черба В. М. Методологічні основи кейнсіанства та його вплив на розвиток сучасної економічної думки

Курінна Д. В. , Курінна В. В. , Черба В. М. Тіньова економіка як фактор розвитку та її прояв в Україні

Суліма Є. М. , Ісхакова О. М. Роль державних цінних паперів в бюджеті України

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниАксентій Т. І. Проблеми та перспективи співробітництва між Україною та ЄС

Бусарєва Т. Г. Управління знаннями: досвід провідних ТНК світу

Довбуш В. І. Умовні зобов’язання: нормативний аспект

Каминін О. К. , Сердюкова О. І. Problems and perspectives of international business development in the conditions of European integration

Кліщук О. В. , Кузнєцова А. Я. Детермінанти цінової стабільності в країнах Центрально-Східної Європи

Ліфанова М. І. Суб’єкти міжнародних фінансових центрів

Любчевська Д. В. , Суліма Є. М. Волонтерство як соціальне-економічне явище

Стороженко А. Ю. Application of international financial reporting standards in Ukraine

Терещенко Г. Ю. Ukraine on the market of global armament

Яренчак М. В. , Баранник Л. Б. Сутність та еволюція економічної категорії «прибуток» в історії розвитку економічної думки

3. Економіка та управління національним господарствомЄхалова Г. В. Особливості державного регулювання страхового ринку: фінансове мегарегулювання

4. Економіка та управління підприємствамиКваско А. В. Стратегічне управління розвитком видавничо-поліграфічних підприємств

Макаревська О. Д. Стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства суб’єкта ЗЕД

Місілюк Г. В. Управління прибутком підприємств

Романко А. Ю. Шляхи забезпечення фінансово-економічної безпеки банку

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаВеличко Г. В. Регіональна інноваційна інфраструктура як ключовий елемент розвитку регіону

6. Інновації та інвестиційна діяльністьКондрус Л. Л. , Криша В. В. Штучний інтелект – новий інструмент розвитку держави та підприємств

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовищаМоскаленко К. С. , Маліч В. М. Екологічне інвестування як рушійний фактор економічного прогресу

8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Бабінян Л. Н. , Барамідзе А. І. Сучасна державна політика соціального захисту та оплати праці в Україні

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитКузьмик Л. В. Концептуальні проблеми обліку трансакційних витрат

Стронська Т. О. Особливості впровадження управлінського обліку на підприємствах України

10. Гроші, фінанси і кредитМазур А. В. Державне управління страховим бізнесом в Україні

Пасс І. Д. , Заволока Л. О. Страхування кредитних ризиків в Україні

Хоцяновська У. П. , Шушкова Ю. В. Нормативно-правове забезпечення провадження депозитної діяльності в Україні

11. Фінанси та податкова політикаПенез О. В. Необхідність та особливості модернізації податкової служби України на центральному, регіональному та місцевому рівнях

Сердюкова О. І. , Хрипко І. С. Avoiding and overcoming tax payment problem

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіціКурінна Д. В. , Курінна В. В. , Беркут О. В. Використання моделі транспортної задачі для визначення оптимального плану перевезень продукції підприємства

Трифонов В. С. , Шебалков Г. О. , Ісхакова О. М. Фінансове прогнозування української економіки на 2018 рік

Трифонов В. С. , Шебалков Г. О. , Рудянова Т. М. Застосування транспортних задач в економіці

13. Статистика
14. МаркетингЩербік О. В. Кулхалтинг як інноваційний інструмент дослідження маркетингових трендів сучасних підприємств

15. Сучасний менеджмент
16. Логістика та транспорт
17. Публічне управління та адмініструванняПаливода Т. В. Стратегія розвитку книговидавничої галузі в Україні

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"