Головна

Новини

Інформація

Матеріали конференцій

Умови публікацій

Умови оплати


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

«Реформування національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети» 
(м. Дніпро, 08-09 грудня 2017 р.)

1. Історія та теорія держави та права, філософія праваГребенюк А. А. Суверенітет та його розуміння сучасними вченими

Зуб О. Ю. , Прохазка Г. А. Європейське Просвітництво XVIII століття та концепція природніх прав

Ковальчук С. В. Проблеми нормативного регулювання ліцензійного договору

Маршак Ю. О. Права жінок в українському законодавстві

Нестеренко О. М. Спеціальна юридична освіта як одна з основних ознак специфіки механізму правового виховання США

2. Історія політичних та правових вченьЗуб О. Ю. , Куцепал С. В. Хибні розуміння консерватизму

Конет А. В. Становлення виборчої системи в Україні: історичні аспекти

Коновалова І. О. , Куцепал С. В. Органічна теорія суспільства спираючись в аспекті консерватизму

Мизнікова В. В. Сутність феномену еліти

Овчаренко К. В. Сучасні теорії походження держави

3. Конституційне право, муніципальне правоВасильєва В. П. , Болдирєв С. В. Нормативне закріплення європейських стандартів місцевого самоврядування

Зуб О. Ю. , Любченко О. О. Конституційно-правовий статус парламенту Великобританії

Конджария Д. Т. Децентралізація публічної влади та місцеве самоврядування

Коновалова І. О. , Любченко О. О. Поняття та конституційні механізми «раціоналізованого парламентаризму» у Франції

Кучер К. О. Теоретико-правові закономірності і тенденції розвитку вітчизняного медичного права

Петренко А. О. Загальні збори громадян за місцем проживання в Україні та європейські стандарти

Савчук О. О. Проблеми захисту прав людини в Україні

Черевко М. О. Сучасна методологія дослідження конституційних прав людини в Україні: перспективи та пріоритети

4. Міжнародне публічне та приватне правоАббасова Д. Л. Проблема диференційованої відповідальності держав за зміну клімату

Аввакумова А. В. Посилення перевірки осіб, які в’їжджають в країну як пріоритетний напрям національної контртерористичної стратегії США

Гава А. Г. Міжнародний захист прав в’язнів

Діхтярь А. В. Кібернетичний тероризм як форма терористичної діяльності: міжнародний аспект

Коляда І. С. М’яке право як спосіб регулювання міжнародних відносин

Лифарь А. О. Тенденції розвитку регіонального міжнародного права

Лифарь А. О. Правосуб’єктність неурядових організацій на прикладі La Strada

Марченко В. Ю. До питання міжнародно-правового регулювання «гібридних» війн

Медяник Г. Є. Підстави правомірного обмеження прав людини у міжнародному праві

Міненко Д. С. Проблема європоцентризму у міжнародному праві

Недюха А. В. Миротворчі операції ООН в сучасній системі міжнародних відносин

Озмитель О. В. Транснаціональні корпорації як суб’єкти міжнародного права

Папій Т. О. Щодо питання правосуб’єктності фізичної особи у міжнародному праві

Персань В. В. , Болокан І. В. Адаптація діяльності органів прокуратури України до міжнародних та європейських стандартів

Середа І. І. Чи може держава перебувати в стані крайньої необхідності?

Топольницька М. І. Співвідношення збройного конфлікту міжнародного і неміжнародного характеру

Чайкіна М. К. Персональна міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб-посадовців за міжнародні злочини

Шавлак В. Р. Особливості визначення правового статусу квазідержавних утворень

5. Право Європейського союзуКучер Л. О. , Мазур М. З. Obtaining of legal education in the UK

Рудюк А. С. Поняття «обвинувачення» в кримінальному процесі: практика Європейського Суду з прав людини

6. Екологічне, земельне, аграрне правоАрхіпова Т. Є. Роль громадських організацій у сфері охорони довкілля

Бороденко Д. А. Проблемні питання реалізації норм законодавства щодо захисту тварин

Овчаренко К. В. Особливості та проблеми інноваційної діяльності в агропромисловому комплексі України

7. Цивільне право та процесАнтипенко Б. В. , Грибачова І. П. Актуальні проблеми правового регулювання оцінки нерухомого майна в Україні

Вівдич А. Ю. Проблемні аспекти нотаріального посвідчення договору дарування в Україні

Гусаченко А. В. Проблеми визначення поняття об’єкта цивільного права

Дрянова Л. В. Франчайзинг в Україні: стан та перспективи розвитку

Дутікова О. О. , Гончарова А. В. Особливості спадкового договору в цивільному праві

Мартинюк А. О. Зарубіжний досвід публічного адміністрування у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

Усова Н. Ю. Цивільне процесуальне право України. Проблематика принципів цивільного процесу

Усова Н. Ю. Загальна характеристика договору довічного утримання: згідно національного законодавства України

8. Право інтелектуальної власностіБордюг Т. О. Авторське право у кіберпросторі: монетизувати, а не обмежувати

Шевченко Н. О. , Неживенко В. В. Особливості поняття «комерційне найменування» та вимоги до нього

9. Сімейне право, житлове правоПильгун Н. В. , Радченко Я. Р. Державна охорона дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

10. Господарське право та процесВіткова О. С. , Маланчук Т. В. Правові засади виконання умов договору франчайзингу

Калиновська Н. В. Проблемні питання правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу)

Кардаш К. В. Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Україні

Лифарь А. О. Інститут зустрічного забезпечення позову в господарському судочинстві

Остапенко В. В. Правові проблеми регулювання банкрутства та шляхи їх вирішення

11. Трудове право, право соціального забезпеченняБожко Є. І. , Кисельова О. І. Роль органів місцевого самоврядування у питаннях контролю за додержанням трудового законодавства

Матвєєв О. В. Правове регулювання трудових відносин інвалідів

Свіденко А. О. , Омельянчик С. В. Контракт як особлива форма трудового договору

Світінська О. Р. , Омельянчик С. В. Колективний договір як акт забезпечення інтересів працівників

Середа Б. С. Проблемні аспекти реалізації права на страйк

12. Адміністративне право та процес, фінансове, інформаційне правоБабенко Ю. Є. Штрафні бали, як вид стягнення в адміністративному праві

Баля А. Г. Обмеження щодо одержання подарунків державними службовцями

Болдир С. В. Перегляд підходів до забезпечення функціонування допускної системи у сфері охорони державної таємниці

Галєєв Я. В. Дисциплінарна відповідальність державних службовців в країнах Європейського Союзу

Гончарук Л. Ю. , Мудряк М. О. Прокуратура України як представник інтересів держави в адміністративному процесі

Довгенко А. О. Правовий статус службовців державних органів та їх апарату

Драшпуль В. С. Проблеми застосування адміністративного затримання особи, як заходу припинення адміністративного правопорушення

Єременко М. О. , Шлапко Т. В. Адміністративно-правова діяльність органів державної влади в сфері забезпечення прав інвалідів

Жуков М. С. Особливості компетенції органів державної влади у сфері публічних закупівель

Зозуля К. О. Статус державних службовців у демократичній країні

Каландирець Я. М. Децентралізація як адміністративно-правова характеристика сучасної європейської держави

Коновалова І. О. Службова кар’єра як етап проходження державної служби

Литвин М. О. Законодавство у сфері адміністративної процедури: дотримання вимог щодо якості закону

Ліщук Ю. Г. , Мороз Д. А. Наукові аспекти розвитку адміністративного права

Овчаренко К. В. Проблеми впровадження медіації в адміністративному судочинстві України враховуючи зарубіжний досвід

Оскерко-Рославлєва А. Р. Адміністративна відповідальність неповнолітніх: проблема обрання заходу адміністративного впливу або адміністративного стягнення у призначенні судом покарання

Отич П. С. , Маланчук Т. В. Організаційні заходи впливу за порушення банківського законодавства

Паливода Т. В. Правова культура стратегії децентралізації

Самочкіна А. В. Інститут омбудсмена: проблемні аспекти

Світінська О. Р. , Пирожкова Ю. В. Місцеві бюджети в умовах децентралізації: особливості правового регулювання

Скрипай А. В. Адміністративна відповідальність іноземців та осіб без громадянства

Темченко О. С. , Шлапко Т. В. Адміністративно-правове регулювання соціального захисту населення в зарубіжних країнах

Харченко К. В. Основні аспекти виконання бюджету у зарубіжних країнах

Цимбалюк А. С. Публічний звіт керівника як нововведення Закону України «Про державну службу»

Черей С. В. Повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у відносинах неплатоспроможності банків

13. Кримінальне право, кримінально-виконавче право, кримінологіяБочаров К. В. Характеристика кримінальної відповідальності юридичних осіб в Україні

Гора М. І. Кримінологічний аспект евтаназії за законодавством України та ряду країн світу: «за» та «проти»

Коваль І. О. Поняття та зміст кібершпигунства

Мандрик В. В. Зміст і ознаки обставин, що виключають злочинність діяння

Мельничук К. Д. Правовий статус жінок засуджених до позбавлення волі

Німак А. Л. Наказ як обставина, що виключає злочинність діяння

Рахманов М. О. Злочинність неповнолітніх та способи її запобігання

Саповський Б. Л. Поняття та значення неправомірної вигоди як ознаки складів корупційних злочинів

Юзва Л. В. Вивчення кримінологічної характеристики торгівлі людьми – необхідна умова ефективності заходів щодо її запобігання

14. Кримінальний процес, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність, судова експертиза, судові та правоохоронні органиАбрамянц А. В. Вдосконалення вимог до присяжного

Бичок Т. П. Актуальні питання функціонування державного бюро розслідувань

Бойко Н. М. Страхування професійної відповідальності адвокатів в Україні

Каташинський Є. О. Правове регулювання інституту присяжних

Лучінська М. С. Порядок ухвалення судового рішення «поза розумним сумнівом»

Мильцева В. С. Правові аспекти запровадження єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи

Мокра Д. Ю. Роль прокурора у реалізації потерпілим своїх прав у досудовому процесі

Москаленко В. В. Звільнення довічно ув’язнених в Україні. Погляд на психологічні складові злочинця та суспільства

Черкас К. К. Громадський контроль за діяльністю органів Національної поліції. Перспективи запобігання корупції

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

НОВИНИ
01.01.2019

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо Вас та ваших рідних з Новим роком та Різдвом Христовим! Для кожного з нас

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

Зі святом Великодня!

Вітаємо Вас із світлим та благословенним святом Великодня. Бажаємо, щоб усі негаразди

Архів новин...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2020 Науковий журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика