Головна

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Теорія і практика освіти в сучасному світі» 
(м. Дніпро, 30-31 березня 2018 р.)

1. Загальна педагогіка та історія педагогікиМукан Н. В. , Запотічна М. І. Альтернативні школи та програми: застосування індивідуального підходу до освіти дітей корінних народів Канади

Носуліч Г. А. Корпоративний університет: до питання термінологічного окреслення

2. Теорія та методика навчанняВасиленко Є. В. Методична типологія труднощів формування соціолінгвістичної компетентності у процесі навчання вивчаючого читання учнів 10-11 класів

Григорович О. Б. Специфіка та методика проведення літературних вечорів у школі

Гусак Л. В. Формування самоосвітньої компетентності учнів ПТНЗ на уроках суспільних дисциплін засобами інформаційних технологій

Огарь Ю. В. Навчання української мови учнів 10-11 класів на засадах особистісно орієнтованого підходу: особистісно-мотиваційний принцип

3. Корекційна педагогіка
4. Теорія і методика професійної освітиДундюк А. Ю. Веб-квест технологія як одна з умов формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів

Загородня А. А. Професійна підготовка фахівців економічної галузі в Україні та Польщі: спільне та відмінне

Кліпа Ю. В. До питання про індивідуальний та контрольний етапи підготовки студента-економіста

Коростіянець Т. П. Педагогічний супровід професійної підготовки студентів

Прокопчук В. Ю. Елементи формування готовності студентів медичних коледжів до обраного фаху

Хохлова О. А. Щодо особливостей використання термінів «конкурентоздатний» та «конкурентоспроможний» при визначені професійної компетентності майбутніх фахівців

5. Соціальна педагогікаДєнова А. А. Інтегроване навчання дітей з особливими освітніми потребами

6. Теорія і методика управління освітою
7. Теорія і методика вихованняВасильківський І. П. Роль закладів середньої освіти у формуванні емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку

Черкашин О. В. Стан навчання молодших школярів правилам пожежної безпеки та пожежогасіння як елемент захисту від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню

8. Дошкільна педагогікаМіщанчук В. В. Плекаймо патріотів

Ярославцева М. І. Естетичне виховання дітей шостого року життя засобами живопису

9. Теорія навчання
10. Інформаційно-комунікаційні технології в освітіВоінкова І. В. Формування інформатичних компетентностей учнів у процесі виконання міждисциплінарних проектів

Курочка В. М. Дистанційна освіта у ВУЗі: вчасна реакція на виклики інформаційного суспільства

Марункевич Я. Ю. Інноваційні методи навчання у вищій медичній школі

Рогач А. В. Формування навчально-дослідницьких вмінь учнів з використанням засобів ІКТ

Салтановська С. В. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення ефективності уроків історії

Снігур О. М. Структура сучасного навчального мультимедійного курсу

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

 

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"