Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Розвиток економічної системи в умовах глобалізації» 
(м. Полтава, 13-14 листопада 2015 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниВінська О. Й. Особливості інноваційного розвитку США

Пострелко М. М. Механізми вирішення торговельних суперечок в системі регулювання міжнародної торгівлі

3. Економіка та управління національним господарствомЛазаришин Ю. В. Економічна оцінка сільськогосподарських земель з позицій стратегії розвитку агровиробництва

Флюнт Ю. І. Державне регулювання цін в кризових умовах

4. Економіка та управління підприємствамиБезверха І. І. Аналіз факторів підвищення конкурентоспроможності металургійних підприємств

Герасименко Ю. М. Огляд сучасних методик прогнозування ймовірності банкрутства підприємств

Кравчук І. О. Ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства

Куруз В. В. Формування стратегічного потенціалу як основа функціонування підприємства

Назаренко О. В. Складові політики сталого землекористування

Сидун Т. П. Значення контролінгу в управлінні підприємством

Тищук А. О. Контролінг як інструмент підвищення ефективності управління підприємством

Шикина О. В. , Прохорова А. М. Динамика развития круизного туризма

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаСупруненко Л. А. Розвиток транскордонного співробітництва в Україні

6. Інновації та інвестиційна діяльністьКапленко Т. С. Інноваційна діяльність в Україні та методи її удосконалення

Прохорчук С. В. Розвиток системи трансферу технологій: вітчизняний та зарубіжний досвід

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовищаКостишин О. О. Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації

8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитБитківська А. В. Аудит у судових процесах відновлення платоспроможності та банкрутства

Дріга О. П. Договірне регулювання процесу сек’юритизації активів

10. Гроші, фінанси і кредитБовсуновська Г. С. Методичні аспекти застосування інтегрального показника при визначенні рівня фінансової безпеки страхового ринку

Гашук М. І. Непряме оподаткування в Україні та світі

Ніконова М. В. «Cost of crises» або підходи до оцінювання «вартості» банківської кризи

11. Фінанси та податкова політикаВіняр О. С. Регулювання національної економіки через фіскальний механізм

Гуцул Д. В. , Кифяк В. І. Фіскальне регулювання трансфертного ціноутворення в Україні

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
13. Статистика
14. МаркетингБілик О. О. , Шлапак О. А. Комплексний підхід до стратегічного управління маркетинговими комунікаціями підприємства

Ліщук Я. М. , Бердичевський А. В. , Шлапак О. А. Використання digital технологій в маркетинговій політиці комунікацій

15. Сучасний менеджмент
16. Логістика та транспорт
17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"