Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Проблеми та перспективи економіки і управління» 
(м. Київ, 04-05 грудня 2015 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думкиСтріченко Д. А. Досконала конкуренція

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниВашировская М. А. Деятельность европейских транснациональных компаний в Украине

Герасімова О. А. Досвід залучення іноземних інвестицій в умовах другого глобального розподілу в країнах ЦСЄ

Карпенко А. О. Україна в міжнародних туристичних організаціях

Лиськова Л. М. Тенденції світової торгівлі інноваційною продукцією

3. Економіка та управління національним господарством
4. Економіка та управління підприємствамиМорозов Є. Ю. Теоретичні основи застосування маркетингових методів для просування нового товару

Перегняк Ю. А. Інноваційна діяльність підприємства

Товкис М. М. Розвиток методів і прийомів стимулювання праці персоналу на основі концепцій

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
6. Інновації та інвестиційна діяльністьКоргун О. П. , Денисенко М. П. Innovations in the insurance market in transition economies

Петрів Н. Д. Інвестиційний клімат України: стан та перспективи покращення

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Кравченко Л. В. Місце і роль України в сучасних міграційних процесах трудових ресурсів

Кравченко Ю. А. Корпоративна культура в системі управління персоналом на підприємстві

Лелюк Ю. В. Особливості виникнення синдрому професійного вигорання у працівників культури сільської місцевості

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитАмбарчян В. С. Financial liabilities classification and measurement under IFRS, US GAAP, Ukrainian as: comparative aspect

Кисельова К. Ю. Фінансово-облікові та податкові аспекти здійснення розрахунків з підзвітними особами

10. Гроші, фінанси і кредитАсташева С. Ю. Пpoблeми дepжавнoгo peгулювання гpoшoвoї сфepи

Бур І. С. Банківська криза в Україні 2015 року та шляхи її подолання

Воротнікова М. С. Валютно-курсова політика національного банку України

Гелант А. І. Проблеми та перспективи розвитку ринку інвестиційних послуг

Горбата Ю. В. Реалізація валютно-курсової політики України в умовах переходу до інфляційного таргетування

Жакун В. В. , Пернарівський О. В. Взаємодія фіскальної і монетарної політики в умовах стабілізації економіки України

Кумер Т. С. Роль і функції монетарного трансмісійного механізму в забезпеченості цінової стабільності

Неводнічик А. Я. Проблема інфляції в Україні

Собчук С. І. Бюджетний механізм в системі економічного розвитку

Степанова Г. М. Фінансові інструменти регулювання економіки

Чебанова А. Ю. , Маршук Л. М. Фінансова політика як інструмент соціально-економічного розвитку країни

Шевченко О. С. Сучасний стан та особливості розвитку ринку цінних паперів в Україні

Шминець Н. І. Шляхи вдосконалення трансфертної політики в Україні

Шпак А. О. Дослідження сутності та складових фінансового механізму стійкого розвитку промислового підприємства

11. Фінанси та податкова політикаРайнова Л. Б. Легалізація тіньових зарплат в країнах ЄС та Україні: масштаби та відмінності

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіціЧебанова А. Ю. Розвиток методичних підходів до оцінки кредитоспроможності позичальників з метою удосконалення контролю за кредитними ризиками

Шпак А. О. Фінансові посередники та їх роль у розвитку фінансового ринку

13. Статистика
14. МаркетингАбражевич Д. А. Переваги впровадження CRM-систем на підприємстві

Сабіщенко О. В. , Гапоненко Т. М. Реклама як складова маркетингових комунікацій: зовнішня реклама та її переваги

15. Сучасний менеджментКорчевний О. О. Сутність управлінських рішень

Петрушев К. В. Актуальні проблеми кадрової політики промислових підприємств України

16. Логістика та транспорт
17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"