Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Соціально-економічний розвиток суспільства» 
(м. Дніпро, 20-21 грудня 2019 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниНотевський Є. В. Особливості економіки спільної участі в ЄС

3. Економіка та управління національним господарствомЕвсюкова Т. Г. , Перцев А. А. Тренды развития модели экономики совместного потребления в сельском хозяйстве

4. Економіка та управління підприємствамиВозний Д. В. , Сеттарова Ф. С. , Король І. М. Використання сучасних підходів «хмарних» технологій для систем банківського кредитування в Україні

Курінна Д. В. , Курінна В. В. , Заволока Л. О. Місце і роль контролінгу в управлінні підприємством в Україні

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
6. Інновації та інвестиційна діяльність
7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовищаЦаплій В. І. , Коваль О. М. Стратегія розвитку біоекономіки для регіонів та сільських території України

8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Кифяк В. І. , Харук О. В. Загрози та шляхи подолання міграційних процесів в Україні

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитТополенко Н. М. , Мельніченко І. С. Особливості обліку касових і фактичних видатків бюджетних установ

Шот А. П. Міжнародний досвід та вітчизняна практика створення забезпечення під обтяжливі контракти

10. Гроші, фінанси і кредитГеврек Ю. С. Актуальність управління фінансовими ризиками стивідорної компанії в сучасних умовах

Соломатіна Т. В. Стратегічний розвиток фінансового потенціалу суб’єктів господарювання аграрного сектора економіки: інвестиційний аспект

Хабінець О. М. , Мельничук А. О. Оцінка бюджетної безпеки України за 2016-2018 рр.

11. Фінанси та податкова політика
12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіціЛитовченко М. В. Інноваційні технології в банківській системі України (інтернет банкінг)

Хохленкова Д. В. Рангова модель критеріїв оцінювання якості інтерфейсу навчального додатку з каліграфії

13. Статистика
14. МаркетингКурінна В. В. , Курінна Д. В. , Івашина С. Ю. Особливості застосування маркетингу в страховій діяльності

15. Сучасний менеджментВорсовський О. Л. Стандартизовані операційні процедури проведення захисту курсових робіт у вищих навчальних закладах при відсутності автоматизованих систем управління

16. Логістика та транспорт
17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"