Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» 
(м. Полтава, 25-26 вересня 2020 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думкиСтельмах О. П. Історичний погляд на баланс грошово-кредитної та макропруденційної політики

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниКлемберг А. С. , Замора О. М. , Пластун О. Л. Перспективи розвитку фінансового ринку України з урахуванням досвіду США

Красько А. Б. , Гузюк Т. О. , Білоус С. В. Оцінка формування туристичних потоків Сполучених Штатів Америки

Манашкіна А. А. Північноамериканська інтеграція: характерні риси, проблеми та перспективи розвитку

3. Економіка та управління національним господарствомГорбань С. Ф. Експортній потенціал національного енергоринку

Прянишникова М. В. Інноваційний механізм фінансування сільськогосподарських виробників

Супруненко Л. А. Основні досягнення та напрямки реалізації політики регіонального розвитку в Україні

4. Економіка та управління підприємствамиЛутченко К. В. Управління логістичною системою підприємства: формування та розвитку

Овсієнко А. І. Аналіз ключових понять оцінки ефективності інновацій

Овсієнко К. Ю. Європейський досвід для удосконалення системи стимулювання інновацій в Україні

Середа О. О. Необхідність відтворення земельно-ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств

Тахтаджиєва Н. І. Сучасні підходи до управління якістю на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаНадвірнянський Ю. Р. Проблеми формалізації інвестування в освіту та науку України та підходи до їх кількісного оцінювання

6. Інновації та інвестиційна діяльністьГорілова О. О. , Литвин Ю. Ю. Поняття «корпоративного конфлікту» як елемент економічної безпеки

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитУхова А. В. Особливості обліку розрахунків з оплати праці в установах вищої освіти

10. Гроші, фінанси і кредит
11. Фінанси та податкова політикаМельниченко О. В. Роль штучного інтелекту в боротьбі з тіньовою економікою

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
13. Статистика
14. МаркетингГалушка К. А. Концепция стратегического маркетинга как основа управления пути потребителя

Мітрушина А. Є. Сучасні методи просування бренду в соціальних мережах

15. Сучасний менеджментAslanzade R. . The socially responsible supply chains management in the construction

16. Логістика та транспорт
17. Публічне управління та адмініструванняПредко Г. М. Сутність якості продукції та її вплив на діяльність підприємства

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"