Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Актуальні питання менеджменту та маркетингу» 
(м. Одеса, 17-18 березня 2017 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниВерстяк О. М. Структура та потенціал креативного класу в Україні

Узун В. В. Проблеми та перспективи економічного розвитку інтеграційного угруповання АСЕАН

Шиба О. А. Аналіз ринку транспортної інфраструктури країн – членів Європейського Союзу

3. Економіка та управління національним господарствомБуднік О. М. , Тарасович Л. В. Кооперація як маркетинговий інструмент розвитку сільської економіки: уроки для України

Рубаненко І. М. Актуальні проблеми розвитку кадрового потенціалу торговельних підприємств

4. Економіка та управління підприємствамиБовсуновська І. М. Охорона комерційної таємниці на підприємстві

Ковальчук Н. В. , Кисельов В. Р. Інновації як ключовий чинник розвитку сучасної економіки

Кохан М. М. Оцінка потенціалу розвитку фармацевтичних підприємств: маркетинговий аспект

Малахівська Г. В. , Тадеуш М. . , Колесник М. В. Соціально-відповідальний маркетинг в призмі сталого розвитку підприємства

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаБогданов Д. С. Соціально-економічні проблеми сільської місцевості Миколаївської області

6. Інновації та інвестиційна діяльність
7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитГрицик Н. В. , Майстeр Л. А. Баланс як елемент бухгалтерського обліку

Зощук К. В. , Чебан Т. М. Аналіз релевантної інформації в процесі прийняття управлінських рішень щодо основних засобів

Крупко М. П. Співіснування різних класифікацій доходів у державному секторі

10. Гроші, фінанси і кредитБобух С. О. Забезпечення бюджетної безпеки в умовах глобалізації

Кіянчук І. М. Значення митних платежів у формуванні державного бюджету і забезпеченні економічної безпеки держави

Коваль І. Ф. Особливості оцінювання вартості бізнесу

Николишин С. Є. Особливості стратегічного управління прибутком підприємства

Худолій В. Ю. Реформування пенсійної системи України

11. Фінанси та податкова політикаКозачишина Т. О. Стан формування бюджетної політики в Україні

Кузьменко М. М. Проблеми та шляхи удосконалення податкової політики України

Попко В. М. , Прокопенко І. А. Оподаткування інтернет-трейдерів

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіціКозак М. В. , Ліп`яніна Х. В. Кластерний розподіл країн щодо кількості туристичних рекреацій по країнах виїзду громадян України

Семененко Ю. С. , Ліп`яніна Х. В. Прогнозування цін на нафту марки Brant за допомогою методу SSA-Гусениця

Хасан А. А. Метаеврістична модель прогнозування ефективності рекламної кампанії аеропорту

13. Статистика
14. МаркетингКляпець М. С. Сутність та природа юридичного маркетингу

Савич О. П. Особливості маркетингу взаємовідносин на автомобільному ринку

Федорович В. Є. Основні принципи соціального маркетингу

15. Сучасний менеджментКолодійчук В. А. Інституціоналізація системи управління в агропромисловому виробництві

Корнієнко Ю. В. Роль менеджменту в розвитку сучасного суспільства

Павловські Г. . Концепція побудови системи управлінської діагностики підприємства

16. Логістика та транспорт
17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"