Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Новий погляд на розвиток економіки країни» 
(м. Харків, 21-22 грудня 2018 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниБілявська А. В. , Мізунська І. Р. , Белей С. І. Вплив міжнародних організацій на розвиток вітчизняного ринку банківських послуг

Шульга Н. В. Інтеграційні процеси в агропромисловому комплексі України

3. Економіка та управління національним господарствомЛойко С. В. Ризики запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення в умовах земельного й майнового рейдерства

Радченко Е. Є. Перспективні напрямки розвитку туризму в об’єднаних територіальних громадах України

4. Економіка та управління підприємствамиБалюк А. С. Необхідність підвищення якості продукції

Беспалова Н. В. , Гомола М. М. , Яковлева Т. І. Підвищення конкурентоспроможності кондитерських виробів з шоколаду у ресторанному бізнесі

Жучковська М. М. , Лозовський О. М. Роль комунікацій в управлінні підприємством

Зеліско І. М. , Ху С. Ц. Інноваційні детермінанти формування конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств

Ізюмцева Н. В. , Крамаренко Д. С. Удосконалення системи управління персоналом компанії

Каминін О. К. Influence of transnational corporations on the economy of Ukraine

Козуб С. О. Бюджетування заходів соціально-відповідального маркетингу

Мамчич Ю. Р. Стратегія розвитку паливно-енергетичного комплексу України до 2035 року

Піхур О. О. Особливості торгово-посередницької діяльності на ринку України

Семенова Л. Ю. , Мудрий Я. Г. Удосконалення діяльності служби управління персоналом підприємства

Смужевич Ю. О. Тайм-менеджмент як засіб підвищення результативності використання людських ресурсів підприємства

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаЗварич О. І. Просторова еволюція парадигми економічного розвитку

6. Інновації та інвестиційна діяльністьКурисько Ю. В. Теоретичні та методичні підходи банків до розробки та впровадження нових банківських продуктів

Лозовський О. М. , Атаманенко К. М. Інноваційна діяльність як нова можливість ефективного управління

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовищаЗінченко К. Р. Сутність та особливості функціонування «зелених» економік

8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Кифяк В. І. , Кабюк О. О. Аналіз продуктивність праці в Україні

Петрунек Є. С. , Калініченко Д. Р. Чинники формування людського капіталу в українських економічних умовах

Роман А. В. Проведення реформи децентралізації на Волині

Солодовник Т. О. , Петрушева О. М. Вплив трудової міграції на економічний розвиток України

Шрамко М. М. , Бабенко А. Г. Оптимізація управління безпекою праці в організації

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитМирошняк Х. О. Особливості розрахунків за виплатами працівникам

Яковенко С. Л. , Минич Ю. В. Автоматизація бухгалтерського обліку: актуальні питання сьогодення

10. Гроші, фінанси і кредитБабіна О. В. Особливості прямого оподаткування в Україні в сучасних умовах

Васілашко А. М. Економічні наслідки розвитку інфляції в Україні

Ватаманюк У. З. , Яциків М. С. Децентралізаційні аспекти розвитку місцевого самоврядування в Україні

Вербицька К. С. , Яценко В. В. , Роменська К. М. Роль бюджетного механізму у фінансовому забезпеченні соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області

Кєбєдова К. Р. Стратегічний розвиток державних банків як необхідність ефективного функціонування банківського ринку

Пестич В. Л. Фінансово-економічні наслідки державного боргу

Терещук І. О. Контролінг фінансових ризиків підприємств

11. Фінанси та податкова політика
12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
13. СтатистикаВолоховський В. Є. Bayesian network

14. Маркетинг
15. Сучасний менеджментЗаячук В. М. Використання SPACE-аналізу як комплексного методу для вибору стратегії підприємства на прикладі ПП «Світ рукоділля»

Мажак А. П. Основні засади персонального брендингу сучасного менеджера

Максименко К. В. Менеджмент: планування на підприємстві

Філоненко Р. С. Якість продукції та забезпечення її конкурентоспроможності

16. Логістика та транспорт
17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"