Головна

Новини

Інформація

Матеріали конференцій

Умови публікацій

Умови оплати


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

«Актуальні питання сучасної педагогіки» 
(м. Ужгород, 11-12 грудня 2015 р.)

1. Загальна педагогіка та історія педагогікиАндрійченко А. С. , Біліченко П. Г. Формування мережі єзуїтських навчальних закладів у польсько-українському регіоні у XVI−XVIII ст.

Бурим А. Ю. , Біліченко П. Г. Проблеми статевого виховання у творчості німецьких педагогів-філантропістів (кінець XVIII - початок XIX століття)

Вєтрова В. М. , Біліченко П. Г. Формування концепції реформаторської педагогіки на початку ХХ століття

Ворон Н. М. , Біліченко П. Г. Елементи порівняльного аналізу поглядів Ж. Ж. Руссо та Л. М. Толстого на проблему вільного виховання особистості

Крот А. Л. , Біліченко П. Г. Роль М. А. Терещенка у реформуванні жіночої гімназійної освіти на Глухівщині у кінці ΧΙΧ – на початку ΧΧ ст.

Лабунець Ю. О. Формування сумління, совісті та високих життєвих смислів у контексті виховання моральної особистості у творчості Дж. Р. Р. Толкіна

Лиськова Л. М. Інновації в освіті

Малярчук Н. Г. Олекса Тихий – педагог та мовознавець

Натха С. М. Модернізація учнівського самоврядування в умовах громадсько-активної школи

Никитченко О. П. , Біліченко П. Г. До питання про основні педагогічі принципи єзуїтської освіти

Пуда Т. П. , Біліченко П. Г. Просвітницька педагогічна діяльність С. Русової у період еміграції

Стратійчук В. М. , Свєтлова О. В. , Ткачук О. М. Болонський процес в Україні: стан та проблеми реалізації

Шестерненко М. С. , Біліченко П. Г. Особливості організація навчального процесу у Глухівському учительському інституті у кінці ХІХ – на початку ХХ століття

2. Теорія та методика навчанняБоднарук І. М. Шляхи виправлення основних недоліків роботи студентів на педагогічній практиці

Гердій І. М. Методика навчання розв’язуванню текстових задач

Глазунова А. В. Вплив різних форм педагогічного спілкування викладача на формування мотивації у студентів до навчання

Давидченко І. Д. Фольклоризм як засіб формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів

Дорохіна А. О. , Калачинська О. С. Диференційований підхід до учнів на уроках природознавства

Козакевич Н. С. Самостійна робота – засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

Максак І. В. Методичні принципи навчання молодших школярів англомовних рецептивних видів мовленнєвої діяльності із соціокультурним компонентом

Матвієнко К. М. , Микульшина Т. В. Спілкування з природою як засіб екологічної освіти молодших школярів

Мусійовська О. Ф. Варіативність навчальної діяльності студента в умовах комбінованого навчання іноземних мов

Овчарова І. А. , Овчаренко Л. В. , Каппе І. А. Деякі аспекти формування виконавської майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва

Пукалова Н. В. , Мокрякова І. С. Технологія формування екологічної компетентності учнів у колективно-творчій справі на уроках природознавства

Садова Ю. І. Ігрові методи формування навичок здорової праці на уроках безпеки життєдіяльності як засіб ефективності навчально-виховного процесу

Сірант Н. П. , Яценко О. В. Підготовка майбутнього вчителя початкової освіти до формування математичної компетентності молодших школярів

Фединяк Н. М. Психолого-педагогічні умови позитивної адаптації першокласників

Черемісіна Т. О. Сутність конструкторсько-технологічної підготовки з позиції реалізації завдань трудового навчання

Шеян М. О. Формування культури здоров’я учнів у навчально-виховному процесі початкової школи

Школьнік С. Я. , Бесшапошникова Т. В. Вимоги до формування особистісних компетенцій сучасного вчителя музичного мистецтва

Шмир М. Ф. Діяльнісний аспект диференціації дидактичних особливостей усного та писемного мовлення в навчанні іноземної мови

Яцканич Н. М. Граматична компетенція в процесі викладання/вивчення іноземної мови

3. Корекційна педагогіка
4. Теорія і методика професійної освітиБебих В. В. , Котелевська Р. А. Лексичне забезпечення навчального процесу з іноземної мови в економічних навчальних закладах

Гора Н. В. Інноваційні та інформаційно-комунікаційні технології у професійній освіті

Гулей О. В. , Никифоров М. В. Мистецькі цінності у формуванні національної ідентичності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва

Гуцул В. І. Копіювання творів художників ХVІІ століття як складова формування живописної майстерності студентів мистецьких спеціальностей

Жалій Р. В. Формування валеологічної компетентності студентів технічних ВНЗ засобами спортивного туризму

Жалій Т. В. Формування інформаційно-правової компетентності майбутніх учителів у процесі вивчення правознавчих дисциплін

Клименко С. І. Етимологічний підхід як один із методів мовного виховання майбутніх учителів-мовників

Кобилко Н. О. Шкільне методичне об’єднання. Сучасний погляд на аспекти діяльності. Традиції та інновації

Кордонська А. В. , Савицька Г. М. , Асмоловська Т. В. Сучасне заняття: проблеми, пошуки, знахідки, методики, технології

Костюченко К. Є. Особливості використання ділових ігор у навчанні студентів англійської мови за професійним спрямуванням

Костюченко Н. Ю. Педагогічні умови формування математичної компетентності майбутніх учителів фізики і математики

Лосєв О. С. , Лосєва О. С. Основні особливості формування комунікативних якостей майбутніх учителів музичного мистецтва

Лущик Ю. М. Засади створення закладів аграрної освіти у Великій Британії

Мараховська Н. В. Використання аналізу SWOT у фаховій підготовці майбутніх психологів

Піцул К. С. Співвідношення понять «професійна готовність» та «професійна компетентність» у сучасній освітній парадигмі

Рацул О. А. Діяльнісний підхід до системного розвитку інформаційної культури майбутніх соціальних педагогів

Тесленков О. Ю. Саморозвиток майбутнього вчителя фізичного виховання в період навчання

Шкабаріна М. А. Формування педагогічної креативності майбутніх учителів засобами інноваційних технологій як педагогічна проблема

5. Соціальна педагогікаГлинчак М. В. Аспект розуміння соціальної педагогіки в Німеччині

Сойнова Н. І. Робота соціального педагога щодо запобігання та протидії насильства в сім’ї відносно дітей молодшого підліткового віку

6. Теорія і методика управління освітоюКравченко Л. В. Конкурентоспроможність вищої освіти України

7. Теорія і методика вихованняГорак О. Р. Особливості формування емоційно-ціннісного компонента у системі готовності до морального вибору

Клюєва С. Д. Специфіка хореографічного відображення дійсності

Литвишко О. М. Сутність соціалізації особистості старших дошкільників у ігровій діяльності

Пластун О. В. , Біліченко П. Г. Сучасний стан розв’язання проблеми статевого виховання в підлітковому середовищі США

Прищепа С. М. Сутність виховної системи: структура, основні етапи та функції

Пшенична О. В. Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до національного виховання учнів засобами мистецтва

8. Дошкільна педагогікаІванчук С. А. Виховання культури споживання у дітей дошкільного віку: теоретичний аспект

Носкова Г. Б. , Нечитайло О. В. Формування музичної культури дошкільників на музичних заняттях

9. Теорія навчанняМайнаєв Ф. Я. Дидактичні умови якісного навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю

10. Інформаційно-комунікаційні технології в освітіМихайленко Н. С. Деякі аспекти використання системи символьної математики Mathcad

Цуранова О. О. , Погода О. В. Деякі аспекти впливу інформаційно-комунікаційних технологій на майбутніх фахівців освітньої галузі

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

НОВИНИ
01.01.2019

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо Вас та ваших рідних з Новим роком та Різдвом Христовим! Для кожного з нас

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

Зі святом Великодня!

Вітаємо Вас із світлим та благословенним святом Великодня. Бажаємо, щоб усі негаразди

Архів новин...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2020 Науковий журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика